Monthly Archives: júl 2017

Výzva – Výstavba multifunkčného ihriska

Výzva na predloženie ponuky – Multifunkčné ihrisko Jarovnice 33×18 m Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritéria Príloha č. 2 – Výkaz výmer – Multifunkčné ihrisko Jarovnice 33×18 m Príloha č. 3 – Súťažné podklady Príloha č. 4 –

Voľby VÚC 2017

Informácia pre voliča Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb Informácia pre voliča (DE) Informácia pre voliča (HU) Informácia pre voliča (Rómsky) Informácia pre voliča (RU) Informácia pre voliča (SK) Informácia pre voliča (UA) Elektronická adresa na doručenie oznámenia o