Monthly Archives: júl 2017

Výzva – Výstavba multifunkčného ihriska

Výzva na predloženie ponuky – Multifunkčné ihrisko Jarovnice 33×18 m Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritéria Príloha č. 2 – Výkaz výmer – Multifunkčné ihrisko Jarovnice 33×18 m Príloha č. 3 – Súťažné podklady Príloha č. 4 –

Voľby VÚC 2017

Informácia pre voliča Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb Informácia pre voliča (DE) Informácia pre voliča (HU) Informácia pre voliča (Rómsky) Informácia pre voliča (RU) Informácia pre voliča (SK) Informácia pre voliča (UA)