Denný archív: 2. októbra 2017

Oznámenie o výberovom konaní do komunitného centra v Jarovniciach

Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre (ďalej len „Poskytovateľ služby“) Obec Jarovnice, Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok na a) jedno pracovné miesto odborného pracovníka KC; Výberové konanie sa uskutoční dňa 23/10/2017 o 9:30