Archív rubriky: Obyvateľ

Obecný spravodajca Jarovnice 1/2017

V týchto dňoch dostávate do svojich poštových a novinových schránok prvé číslo nového ročníka Obecného spravodajcu obce Jarovnice – 1/2017. Jeho elektronickú verziu si môžete prevziať priamo z našich stránok. Prajme vám príjemné čítanie. Všetky čísla Jarovnických novín nájdete na

Evidencia štandardov kvalita za oblasť VODA

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejných vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 22 ods. 4 písm. h) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v

Demografický vývoj v obci k 31. 12. 2016

Rok počiatočný stav narodení prihlásení zomrelí odhlásení končený stav prírastok / úbytok 2006 4616 182 65 36 49 4778 162 2007 4778 192 46 26 47 4943 165 2008 4943 184 4 19 36 5076 133 2009 5076 187 93

Pozvánka na verejné prerokovanie k ÚPN obci Jarovnice

Obec Jarovnice v súlade so zákonom š.369/ 1990 Zb O Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 16 zákona č.50/l976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov je Obstarávateľom Územnoplánovacej dokumentácie (ÚPD) Obce.

Pozvánka na prerokovanie návrhu „Územného plánu obce Jarovnice“

Obec Jarovnice v súlade so zákonom č.369/ 1990 Zb o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §16 zákona č.50/ 1 976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov je obstarávateľom Územnoplánovacej dokumentácie (ÚPD)

Obecný spravodajca Jarovnice 4/2016

V týchto dňoch dostávate do svojich poštových a novinových schránok najnovšie číslo Obecného spravodajcu obce Jarovnice 4/2016. Jeho elektronickú verziu si môžete prevziať priamo z našich stránok. Prajme vám príjemné adventné čítanie. Všetky čísla Jarovnických novín nájdete na tejto stránke

Obecný spravodajca Jarovnice 3/2016

V týchto dňoch dostanete do svojich poštových a novinových schránok najnovšie číslo Obecného spravodajcu obce Jarovnice 3/2016. Jeho elektronickú verziu si môžete prevziať priamo z našich stránok. Prajme vám príjemné čítanie. Všetky čísla Jarovnických novín nájdete na tejto stránke Noviny

Obecný spravodajca Jarovnice 2/2016

V týchto dňoch dostanete do svojich poštových a novinových schránok najnovšie číslo Obecného spravodajcu obce Jarovnice 2/2016. Jeho elektronickú verziu si môžete prevziať priamo z našich stránok. Prajme vám príjemné čítanie. Všetky čísla Jarovnických novín nájdete na tejto stránke Noviny

Demografický vývoj v obci k 31. 12. 2015

Rok počiatočný stav narodení prihlásení zomrelí odhlásení končený stav prírastok / úbytok 2006 4616 182 65 36 49 4778 162 2007 4778 192 46 26 47 4943 165 2008 4943 184 4 19 36 5076 133 2009 5076 187 93

Vyšlo nové číslo obecných novín – Obecný spravodajca Jarovnice 1/2016

V týchto dňoch dostanete do svojich poštových a novinových schránok najnovšie číslo Obecného spravodajcu obce Jarovnice 1/2016. Jeho elektronickú verziu si môžete prevziať priamo z našich stránok. Prajme vám príjemné čítanie. Všetky čísla Jarovnických novín nájdete na tejto stránke Noviny

Vyšlo nové číslo obecných novín – Obecný spravodajca Jarovnice 4/2015

V týchto dňoch dostanete do svojich poštových a novinových schránok najnovšie číslo Obecného spravodajcu obce Jarovnice 4/2015. Jeho elektronickú verziu si môžete prevziať priamo z našich stránok. Prajme vám príjemné čítanie. Všetky čísla Jarovnických novín nájdete na tejto stránke Noviny

Vyšlo nové číslo obecných novín – Obecný spravodajca Jarovnice 3/2015

V týchto dňoch dostanete do svojich poštových a novinových schránok najnovšie číslo Obecného spravodajcu obce Jarovnice 3/2015. Jeho elektronickú verziu si môžete prevziať priamo z našich stránok. Prajme vám príjemné čítanie. Všetky čísla Jarovnických novín nájdete na tejto stránke Noviny