Informácia o čase a mieste konania voľby prezidenta SR v obci Jarovnice

Informácia o čase a mieste konania voľby prezidenta Slovenskej republiky

Obec Jarovnice podľa § 14 odst. 1 zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že:

  1. Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa vykonajú 15. marca 2014 ( sobota ) od 07,00 hodiny do 22,00 hodiny.
    Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, bude sa druhé kolo voľby konať 29. marca 2014 (sobota) od 07,00 hodiny do 22,00 hodiny.
  2. Miestom konania voľby prezidenta Slovenskej republiky v okrsku č. 1 je miestnosť Obecný úrad Jarovnice 223, zasadačka obecného úradu, pre voličov oprávnených voliť prezidenta Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.
  3. Miestom konania voľby prezidenta Slovenskej republiky v okrsku č. 2 je miestnosť Obecný úrad Jarovnice 223, viacúčelová sála kultúrneho domu, pre voličov oprávnených voliť prezidenta Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.
  4. Miestom konania voľby prezidenta Slovenskej republiky v okrsku č. 3 je miestnosť Obecný úrad Jarovnice 223, viacúčelová sála kultúrneho domu, pre voličov oprávnených voliť prezidenta Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.

Starosta obce