Komisie obecného zastupiteľstva

Priestupková komisia

Predseda: Marián Giňa
Členovia:

  • Dušan Ferko
  • Vladislav Kaleja

Sociálna komisia

Predseda: Peter Jacko
Členovia:

  • Martin Dužda

Komisia na ochranu verejného záujmu

Predseda: Ing. Ľubomír Trišč
Členovia:

  • Ladislav Bilý
  • Dušan Ferko
  • Mária Kostrabová
  • Jozef Marciňák