Lekári

 • MUDr. Anna Čechová
  Všeobecná ambulancia pre deti a dorast
  Kontakt:
  Jarovnice 112
  082 63 Jarovnice
  tel.: 051/45 94 232
  mobil: 0908 340 428
  e-mail: anna.cechova@grimed.sk
  web: www.grimed.sk
 • MUDr. Ľuboš Halečka
  Všeobecná ambulancia pre deti a dorast
  Kontakt:
  Jarovnice 203
  082 63 Jarovnice
  tel.: 051/45 94 210
 • MUDr. Miriam Kudláková
  Stomatologická ambulancia
  Kontakt:
  Jarovnice 203
  082 63 Jarovnice
  tel.: 051/45 94 562
 • MUDr. Monika Lorenčíková
  Všeobecný lekár pre dospelých
  Kontakt:
  Jarovnice 203
  082 63 Jarovnice
  tel.: 051/45 94 634
  mobil: 0911 996 532
 • MUDr. Lýdia Starinská
  Všeobecný lekár pre dospelých
  Kontakt:
  Jarovnice 203
  082 63 Jarovnice
  tel.: 051/45 94 009
 • Lekáreň REMEDIA
  PharmDr. Ľubomír Pasternák
  PharmDr. Beáta Pasternáková
  Magda Kollárová
  Kontakt:
  Jarovnice 203
  082 63 Jarovnice
  tel.: 051/45 94 387
  mobil: 0905 512 909
  e-mail: lekarenremedia@zoznam.sk