Obec Jarovnice
dnes je 25. 06. (pondelok), čas: 02:27, , meniny má: Tadeáš

Najnovšie príspevky na stránke (2. strana)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> MANDÁTNA ZMLUVA na výkon činností spojených s obstaraním koncesie (AE group, s.r.o.)

Bola pridaná zmluva : MANDÁTNA ZMLUVA na výkon činností spojených s obstaraním koncesie (AE group, s.r.o.)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Kúpna zmluva

Bola pridaná zmluva : Kúpna zmluva

PDF

Nový oznam: Verejná vyhláška

PDF

Nový oznam: Pozvánka na 27. riadne zasadnutie OcZ

Uskutoční sa 14. marca o 15:00 (streda) v zasadačke obecného úradu v Jarovniciach. Viac info ...
<small>Bola pridaná zmluva :</small> Dodatok č.2 k ZMLUVE O DIELO č. 34/2016

Bola pridaná zmluva : Dodatok č.2 k ZMLUVE O DIELO č. 34/2016

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva o dielo Č. RZ - 30-01-2018 (REMOPEL, s.r.o.)

Bola pridaná zmluva : Zmluva o dielo Č. RZ - 30-01-2018 (REMOPEL, s.r.o.)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2018 s FK ROMA Jarovnice

Bola pridaná zmluva : Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2018 s FK ROMA Jarovnice

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva o spolupráci s MV SR (USVRK-OIP-2018/000768-014)

Bola pridaná zmluva : Zmluva o spolupráci s MV SR (USVRK-OIP-2018/000768-014)

<small>Bol pridaný dokument:</small> Rozšírenie kapacity predškolského zariadenia v obci Jarovnice

Bol pridaný dokument : Rozšírenie kapacity predškolského zariadenia v obci Jarovnice

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva o výkone správy majetku

Bola pridaná zmluva : Zmluva o výkone správy majetku

Nový článok v spravodajstve: Demografický vývoj v obci po rokoch

Demografický vývoj v obci po rokoch ... čítaj ďalej
PDF

Nový oznam: Oznam o výberovom konaní - odborný garant KC

Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre Obec Jarovnice, Obecný úrad, Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice ...
<small>Bola pridaná zmluva :</small> Dodatok č.1 ku zmluve o dielo - Zdravotné stredisko Jarovnice - obnova (Uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok)

Bola pridaná zmluva : Dodatok č.1 ku zmluve o dielo - Zdravotné stredisko Jarovnice - obnova (Uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> ZMLUVA O DIELO na PASPORTIZÁCIU CINTORÍNOV (Zhotoviteľ: TOPSET Solutions s.r.o.)

Bola pridaná zmluva : ZMLUVA O DIELO na PASPORTIZÁCIU CINTORÍNOV (Zhotoviteľ: TOPSET Solutions s.r.o.)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva o poskytnutí dotácie podľa platného VZN 90/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce (Prijímateľ: SPORT TEAM JAROVNICE)

Bola pridaná zmluva : Zmluva o poskytnutí dotácie podľa platného VZN 90/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce (Prijímateľ: SPORT TEAM JAROVNICE)

<small>Bola pridaná :</small> Zápisnica 26 (Z 26. riadneho zasadnutia OZ v Jarovniciach zo dňa 15.12.2017)

Bola pridaná : Zápisnica 26 (Z 26. riadneho zasadnutia OZ v Jarovniciach zo dňa 15.12.2017)

<small>Vyšlo nové číslo Obecný spravodajca Jarovnice:</small> 4/2017

Vyšlo nové číslo Obecný spravodajca Jarovnice: 4/2017

Bola pridaná nová udalosť na deň 28.12.2017 (štvrtok): Zber skla

 • Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody

  Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejných vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

  Ďalšie prílohy k oznamu:
  Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - odpadová [ PDF 131.22K]
  Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - pitná [ PDF 136.48K]

  vložené: 28.02.2018
Rómske občianske hliadky v obci Jarovnice


Obec Jarovnice, so sídlom Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice podpísala v septembri 2014 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku so začiatkom realizácie aktivít v októbri 2014
Čítať viac »

SMS alebo E-mail registrácia
SMS hlásnik

Dostávajte čerstvé správy zo svojej obce SMS správou. Vyberte si tému, vložte svoje telefónne číslo a potvrďte kódom.

loader

najnovšie číslo obecného časopisu
1/2018
Obecný spravodajca Jarovnice

Vydanie: 1/2018

Dátum vydania: 20.04.2018