Obec Jarovnice
dnes je 23. 05. (streda), čas: 08:48, , meniny má: Želmíra

Najnovšie príspevky na stránke (26. strana)

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Mandátna zmluva - PZS Mandátna zmluva - PZS<br />
Mandant: Obec Jarovnice<br />
Mandatár: Radoslav Dugas - R.D.TECH)

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Mandátna zmluva - PZS Mandátna zmluva - PZS
Mandant: Obec Jarovnice
Mandatár: Radoslav Dugas - R.D.TECH)

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Tampex - zmluva na reklamne predmety Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Zmluva na reklamne predmety<br />
Kupujúci: Obec Jarovnice<br />
Predávajúci: Tampex Prešov spol. s r. .o)

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Tampex - zmluva na reklamne predmety Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Zmluva na reklamne predmety
Kupujúci: Obec Jarovnice
Predávajúci: Tampex Prešov spol. s r. .o)

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Kúpna zmluva č. 6 - na dodávku reklamných a prezentačných predmetov Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Kúpna zmluva č. 6<br />
Kupujúci: Obec Jarovnice<br />
Predávajúci: Tampex Prešov spol. s r. o. <br />)

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Kúpna zmluva č. 6 - na dodávku reklamných a prezentačných predmetov Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Kúpna zmluva č. 6
Kupujúci: Obec Jarovnice
Predávajúci: Tampex Prešov spol. s r. o.
)

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Zmluva o poskytnutí internetového hostingu Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Zmluva o poskytnutí internetového hostingu<br />
Odberateľ: Obecný úrad Jarovnice<br />
Dodávateľ: ACOM PP, s.r.o.)

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Zmluva o poskytnutí internetového hostingu Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Zmluva o poskytnutí internetového hostingu
Odberateľ: Obecný úrad Jarovnice
Dodávateľ: ACOM PP, s.r.o.)

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Zmluva o dielo na predtlačovú prípravu novín Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Zmluva o dielo na predtlačovú prípravu novín<br />
Objednávateľ: Obec Jarovnice<br />
Zhotoviteľ: akad. arch. Tomáš Bujna)

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Zmluva o dielo na predtlačovú prípravu novín Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Zmluva o dielo na predtlačovú prípravu novín
Objednávateľ: Obec Jarovnice
Zhotoviteľ: akad. arch. Tomáš Bujna)

<small>Bol(a) pridaný(á) :</small> VZN 69/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2015

Bol(a) pridaný(á) : VZN 69/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2015

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Zmluva o dielo - Rozšírenie separoveného zberu odpadu v obci Jarovnice Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Rozšírenie separoveného zberu odpadu v obci Jarovnice<br />
Objednávateľ: Obec Jarovnice<br />
Zhotoviteľ: Hipolito, s.r.o.<br />
Zmluvná cena: 3.400,00 € bez DPH)

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Zmluva o dielo - Rozšírenie separoveného zberu odpadu v obci Jarovnice Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Rozšírenie separoveného zberu odpadu v obci Jarovnice
Objednávateľ: Obec Jarovnice
Zhotoviteľ: Hipolito, s.r.o.
Zmluvná cena: 3.400,00 € bez DPH)

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Príkazná zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania Príkazná zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania<br />
Objednávateľ: Obec Jarovnice<br />
Dodávateľ: Ing. Emil Mati)

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Príkazná zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania Príkazná zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
Objednávateľ: Obec Jarovnice
Dodávateľ: Ing. Emil Mati)

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Zmluva o dielo - Zemné práce, prípojky - bytové jednotky Obec Jarovnice Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Zemné práce, prípojky - bytové jednotky Obec Jarovnice<br />
Objednávateľ: Rikostav Container, s.r.o.<br />
Zhotoviteľ: Obec Jarovnice<br />
Zmluvná cena: 29.254,72 € bez DPH)

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Zmluva o dielo - Zemné práce, prípojky - bytové jednotky Obec Jarovnice Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Zemné práce, prípojky - bytové jednotky Obec Jarovnice
Objednávateľ: Rikostav Container, s.r.o.
Zhotoviteľ: Obec Jarovnice
Zmluvná cena: 29.254,72 € bez DPH)

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Zmluva o dielo - Vlastná ubytovňa - bytové jednotky Obec Jarovnice Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Vlastná ubytovňa - bytové jednotky Obec Jarovnice<br />
Objednávateľ: Rikostav Container, s.r.o.<br />
Zhotoviteľ: Obec Jarovnice<br />
Zmluvná cena: 24.150,00 € bez DPH)

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Zmluva o dielo - Vlastná ubytovňa - bytové jednotky Obec Jarovnice Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Vlastná ubytovňa - bytové jednotky Obec Jarovnice
Objednávateľ: Rikostav Container, s.r.o.
Zhotoviteľ: Obec Jarovnice
Zmluvná cena: 24.150,00 € bez DPH)

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Dodatok č.1 k zmluve o dielo - Oprava bytového domu Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Dodatok č.1 k zmluve o dielo - Oprava bytového domu Jarovnice<br />
Objednávateľ: Obec Jarovnice<br />
Zhotoviteľ: Vikol, s.r.o.<br />
Zmluvná cena: 2.397,00 € bez DPH)

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Dodatok č.1 k zmluve o dielo - Oprava bytového domu Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Dodatok č.1 k zmluve o dielo - Oprava bytového domu Jarovnice
Objednávateľ: Obec Jarovnice
Zhotoviteľ: Vikol, s.r.o.
Zmluvná cena: 2.397,00 € bez DPH)

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Kúpno-predajná zmluva Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Kúpno-predajná zmluva<br />
Predávajúci: Obec Jarovnice<br />
Kupujúci: Marek Pešta<br />
Cena: 910 €)

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Kúpno-predajná zmluva Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Kúpno-predajná zmluva
Predávajúci: Obec Jarovnice
Kupujúci: Marek Pešta
Cena: 910 €)

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Predmet zmluvy: Poskytnutie nenávratného finančného príspevku<br />
Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR<br />
Prijímateľ: Obec Jarovnice)

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Predmet zmluvy: Poskytnutie nenávratného finančného príspevku
Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Prijímateľ: Obec Jarovnice)

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Zmluva o dielo č. 02-10/2014 Zmluva o dielo č. 02-10/2014<br />
Objednávateľ: Obec Jarovnice<br />
Zhotoviteľ: KRYPTON s.r.o.)

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Zmluva o dielo č. 02-10/2014 Zmluva o dielo č. 02-10/2014
Objednávateľ: Obec Jarovnice
Zhotoviteľ: KRYPTON s.r.o.)

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Vodovodná a kanalizačná prípojka cintorín Jarovnice Vodovodná a kanalizačná prípojka cintorín Jarovnice)

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Vodovodná a kanalizačná prípojka cintorín Jarovnice Vodovodná a kanalizačná prípojka cintorín Jarovnice)

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Dodatok č. 1 ku zmluve o dielo - Prístavba a nadstavba ZŠ Jarovnice... Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Prístavba a nadstavba ZŠ Jarovnice<br />
Objednávateľ: Obec Jarovnice<br />
Zhotoviteľ: Rikostav Container, s.r.o.)

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Dodatok č. 1 ku zmluve o dielo - Prístavba a nadstavba ZŠ Jarovnice... Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Prístavba a nadstavba ZŠ Jarovnice
Objednávateľ: Obec Jarovnice
Zhotoviteľ: Rikostav Container, s.r.o.)

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Príkazná zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania Príkazná zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania<br />
Objednávateľ: Obec Jarovnice<br />
Dodávateľ: Ing. Emil Mati)

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Príkazná zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania Príkazná zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
Objednávateľ: Obec Jarovnice
Dodávateľ: Ing. Emil Mati)

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Príkazná zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania Príkazná zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania<br />
Objednávateľ: Obec Jarovnice<br />
Dodávateľ: Ing. Emil Mati)

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Príkazná zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania Príkazná zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
Objednávateľ: Obec Jarovnice
Dodávateľ: Ing. Emil Mati)

 • Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody

  Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejných vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

  Ďalšie prílohy k oznamu:
  Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - odpadová [ PDF 131.22K]
  Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - pitná [ PDF 136.48K]

  vložené: 28.02.2018
Rómske občianske hliadky v obci Jarovnice


Obec Jarovnice, so sídlom Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice podpísala v septembri 2014 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku so začiatkom realizácie aktivít v októbri 2014
Čítať viac »

SMS alebo E-mail registrácia
SMS hlásnik

Dostávajte čerstvé správy zo svojej obce SMS správou. Vyberte si tému, vložte svoje telefónne číslo a potvrďte kódom.

loader

najnovšie číslo obecného časopisu
1/2018
Obecný spravodajca Jarovnice

Vydanie: 1/2018

Dátum vydania: 20.04.2018