Obec Jarovnice
dnes je 21. 02. (streda), čas: 23:46, , meniny má: Eleonóra

Najnovšie príspevky na stránke (26. strana)

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Dodatok č. 1 ku zmluve o dielo - Prístavba a nadstavba ZŠ Jarovnice... Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Prístavba a nadstavba ZŠ Jarovnice<br />
Objednávateľ: Obec Jarovnice<br />
Zhotoviteľ: Rikostav Container, s.r.o.)

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Dodatok č. 1 ku zmluve o dielo - Prístavba a nadstavba ZŠ Jarovnice... Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Prístavba a nadstavba ZŠ Jarovnice
Objednávateľ: Obec Jarovnice
Zhotoviteľ: Rikostav Container, s.r.o.)

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Príkazná zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania Príkazná zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania<br />
Objednávateľ: Obec Jarovnice<br />
Dodávateľ: Ing. Emil Mati)

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Príkazná zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania Príkazná zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
Objednávateľ: Obec Jarovnice
Dodávateľ: Ing. Emil Mati)

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Príkazná zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania Príkazná zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania<br />
Objednávateľ: Obec Jarovnice<br />
Dodávateľ: Ing. Emil Mati)

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Príkazná zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania Príkazná zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
Objednávateľ: Obec Jarovnice
Dodávateľ: Ing. Emil Mati)

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Príkazná zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania Príkazná zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania<br />
Objednávateľ: Obec Jarovnice<br />
Dodávateľ: Ing. Emil Mati)

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Príkazná zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania Príkazná zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
Objednávateľ: Obec Jarovnice
Dodávateľ: Ing. Emil Mati)

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Zmluva o dielo - Prístavba a nadstavba ZŠ Jarovnice – kontajnerová stavba – zhotoviteľ časti kontajnerová modulová škola Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Prístavba a nadstavba ZŠ Jarovnice<br />
Objednávateľ: Obec Jarovnice<br />
Zhotoviteľ: Rikostav Container, s.r.o.<br />
Zmluvná cena: 673.178,36 €)

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Zmluva o dielo - Prístavba a nadstavba ZŠ Jarovnice – kontajnerová stavba – zhotoviteľ časti kontajnerová modulová škola Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Prístavba a nadstavba ZŠ Jarovnice
Objednávateľ: Obec Jarovnice
Zhotoviteľ: Rikostav Container, s.r.o.
Zmluvná cena: 673.178,36 €)

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Mandátna zmluva č. StD 01/2014 Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Mandátna zmluva č. StD 01/2014<br />
Zmluvná cena: 11.520,- €<br />
Mandant: Obec Jarovnice<br />
Mandatár: Ing. Štefan Vilga)

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Mandátna zmluva č. StD 01/2014 Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Mandátna zmluva č. StD 01/2014
Zmluvná cena: 11.520,- €
Mandant: Obec Jarovnice
Mandatár: Ing. Štefan Vilga)

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Zmluva o dielo - Enviromentálny fond Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Enviromentálny fond<br />
Zmluvná cena: 4.700,- €<br />
Objednávateľ: Obec Jarovnice<br />
Zhotoviteľ: EYWA)

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Zmluva o dielo - Enviromentálny fond Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Enviromentálny fond
Zmluvná cena: 4.700,- €
Objednávateľ: Obec Jarovnice
Zhotoviteľ: EYWA)

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Zmluva o dielo - O dodávke a montáži slaboprúdových zariadení Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: O dodávke a montáži slaboprúdových zariadení<br />
Zmluvná cena: 4.800,- €<br />
Mandant: Obec Jarovnice<br />
Mandatár: TRANS-MONT, s.r.o. Prešov)

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Zmluva o dielo - O dodávke a montáži slaboprúdových zariadení Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: O dodávke a montáži slaboprúdových zariadení
Zmluvná cena: 4.800,- €
Mandant: Obec Jarovnice
Mandatár: TRANS-MONT, s.r.o. Prešov)

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Rómske občianske hliadky Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Rómske občianske hliadky<br />
Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR<br />
Mandatár: Obec Jarovnice)

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Rómske občianske hliadky Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Rómske občianske hliadky
Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Mandatár: Obec Jarovnice)

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Mandátna zmluva - Stavebný dozor Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Rámcová zmluva na dodanie tovaru<br />
Mandant: Obec Jarovnice<br />
Mandatár: Ing. Štefan Vilga)

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Mandátna zmluva - Stavebný dozor Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Rámcová zmluva na dodanie tovaru
Mandant: Obec Jarovnice
Mandatár: Ing. Štefan Vilga)

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Príkazná zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania Príkazná zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania<br />
Objednávateľ: Obec Jarovnice<br />
Dodávateľ: Ing. Emil Mati)

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Príkazná zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania Príkazná zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
Objednávateľ: Obec Jarovnice
Dodávateľ: Ing. Emil Mati)

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Zmluva o poskytnutí právnej pomoci Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Zmluva o poskytnutí právnej pomoci<br />
Objednávateľ: Obec Jarovnice<br />
Zhotoviteľ: JUDr. Mgr. Radim Komka<br />
Zmluvná cena: 1400,- €)

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Zmluva o poskytnutí právnej pomoci Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Zmluva o poskytnutí právnej pomoci
Objednávateľ: Obec Jarovnice
Zhotoviteľ: JUDr. Mgr. Radim Komka
Zmluvná cena: 1400,- €)

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Mandátna zmluva - právne poradenstvo Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Mandátna zmluva<br />
Zmluvná cena: 1800,- € bez DPH<br />
Mandant: Obec Jarovnice<br />
Mandatár: LASACHI, s.r.o.)

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Mandátna zmluva - právne poradenstvo Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Mandátna zmluva
Zmluvná cena: 1800,- € bez DPH
Mandant: Obec Jarovnice
Mandatár: LASACHI, s.r.o.)

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Zmluva o dielo - Oprava bytového domu Jarovnice Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Oprava bytového domu Jarovnice<br />
Objednávateľ: Obec Jarovnice<br />
Zhotoviteľ: VIKOL, s.r.o.,<br />
Zmluvná cena: 15.983,32 €)

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Zmluva o dielo - Oprava bytového domu Jarovnice Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Oprava bytového domu Jarovnice
Objednávateľ: Obec Jarovnice
Zhotoviteľ: VIKOL, s.r.o.,
Zmluvná cena: 15.983,32 €)

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Zmluva o dielo - Zdravotné stredisko (spevnené plochy a nábehové rampy II. etapa) Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Zdravotné stredisko (spevnené plochy a nábehové rampy II. etapa)<br />
Objednávateľ: Obec Jarovnice<br />
Zhotoviteľ: Monika Kalejova<br />
Zmluvná cena: 14.212,71 €)

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Zmluva o dielo - Zdravotné stredisko (spevnené plochy a nábehové rampy II. etapa) Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Zdravotné stredisko (spevnené plochy a nábehové rampy II. etapa)
Objednávateľ: Obec Jarovnice
Zhotoviteľ: Monika Kalejova
Zmluvná cena: 14.212,71 €)

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Príkazná zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania Príkazná zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania<br />
Objednávateľ: Obec Jarovnice<br />
Dodávateľ: Ing. Emil Mati<br />)

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Príkazná zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania Príkazná zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
Objednávateľ: Obec Jarovnice
Dodávateľ: Ing. Emil Mati
)

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Oprava miestnej komunikácie Jarovnice Oprava miestnej komunikácie Jarovnice)

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Oprava miestnej komunikácie Jarovnice Oprava miestnej komunikácie Jarovnice)

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí dotácie Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Dodatok č.1 k zmluve<br />
Poskytovateľ: Obec Jarovnice<br />
Prijímateľ: FK ROMA Jarovnice<br />
Zmluvná cena: 1.500,00 €)

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí dotácie Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Dodatok č.1 k zmluve
Poskytovateľ: Obec Jarovnice
Prijímateľ: FK ROMA Jarovnice
Zmluvná cena: 1.500,00 €)

  • Oznam o výberovom konaní - odborný garant KC

    Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre Obec Jarovnice, Obecný úrad, Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok na jedno pracovné miesto odborný garant KC

    Viac info v prílohe oznamu

    vložené: 07.02.2018
Rómske občianske hliadky v obci Jarovnice


Obec Jarovnice, so sídlom Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice podpísala v septembri 2014 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku so začiatkom realizácie aktivít v októbri 2014
Čítať viac »

SMS alebo E-mail registrácia
SMS hlásnik

Dostávajte čerstvé správy zo svojej obce SMS správou. Vyberte si tému, vložte svoje telefónne číslo a potvrďte kódom.

loader

najnovšie číslo obecného časopisu
4/2017
Obecný spravodajca Jarovnice

Vydanie: 4/2017

Dátum vydania: 02.01.2018