Obec Jarovnice
dnes je 20. 04. (piatok), čas: 04:34, , meniny má: Marcel

Najnovšie príspevky na stránke (27. strana)

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Zmluva o dielo - Enviromentálny fond Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Enviromentálny fond<br />
Zmluvná cena: 4.700,- €<br />
Objednávateľ: Obec Jarovnice<br />
Zhotoviteľ: EYWA)

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Zmluva o dielo - Enviromentálny fond Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Enviromentálny fond
Zmluvná cena: 4.700,- €
Objednávateľ: Obec Jarovnice
Zhotoviteľ: EYWA)

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Zmluva o dielo - O dodávke a montáži slaboprúdových zariadení Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: O dodávke a montáži slaboprúdových zariadení<br />
Zmluvná cena: 4.800,- €<br />
Mandant: Obec Jarovnice<br />
Mandatár: TRANS-MONT, s.r.o. Prešov)

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Zmluva o dielo - O dodávke a montáži slaboprúdových zariadení Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: O dodávke a montáži slaboprúdových zariadení
Zmluvná cena: 4.800,- €
Mandant: Obec Jarovnice
Mandatár: TRANS-MONT, s.r.o. Prešov)

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Rómske občianske hliadky Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Rómske občianske hliadky<br />
Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR<br />
Mandatár: Obec Jarovnice)

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Rómske občianske hliadky Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Rómske občianske hliadky
Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Mandatár: Obec Jarovnice)

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Mandátna zmluva - Stavebný dozor Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Rámcová zmluva na dodanie tovaru<br />
Mandant: Obec Jarovnice<br />
Mandatár: Ing. Štefan Vilga)

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Mandátna zmluva - Stavebný dozor Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Rámcová zmluva na dodanie tovaru
Mandant: Obec Jarovnice
Mandatár: Ing. Štefan Vilga)

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Príkazná zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania Príkazná zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania<br />
Objednávateľ: Obec Jarovnice<br />
Dodávateľ: Ing. Emil Mati)

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Príkazná zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania Príkazná zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
Objednávateľ: Obec Jarovnice
Dodávateľ: Ing. Emil Mati)

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Zmluva o poskytnutí právnej pomoci Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Zmluva o poskytnutí právnej pomoci<br />
Objednávateľ: Obec Jarovnice<br />
Zhotoviteľ: JUDr. Mgr. Radim Komka<br />
Zmluvná cena: 1400,- €)

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Zmluva o poskytnutí právnej pomoci Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Zmluva o poskytnutí právnej pomoci
Objednávateľ: Obec Jarovnice
Zhotoviteľ: JUDr. Mgr. Radim Komka
Zmluvná cena: 1400,- €)

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Mandátna zmluva - právne poradenstvo Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Mandátna zmluva<br />
Zmluvná cena: 1800,- € bez DPH<br />
Mandant: Obec Jarovnice<br />
Mandatár: LASACHI, s.r.o.)

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Mandátna zmluva - právne poradenstvo Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Mandátna zmluva
Zmluvná cena: 1800,- € bez DPH
Mandant: Obec Jarovnice
Mandatár: LASACHI, s.r.o.)

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Zmluva o dielo - Oprava bytového domu Jarovnice Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Oprava bytového domu Jarovnice<br />
Objednávateľ: Obec Jarovnice<br />
Zhotoviteľ: VIKOL, s.r.o.,<br />
Zmluvná cena: 15.983,32 €)

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Zmluva o dielo - Oprava bytového domu Jarovnice Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Oprava bytového domu Jarovnice
Objednávateľ: Obec Jarovnice
Zhotoviteľ: VIKOL, s.r.o.,
Zmluvná cena: 15.983,32 €)

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Zmluva o dielo - Zdravotné stredisko (spevnené plochy a nábehové rampy II. etapa) Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Zdravotné stredisko (spevnené plochy a nábehové rampy II. etapa)<br />
Objednávateľ: Obec Jarovnice<br />
Zhotoviteľ: Monika Kalejova<br />
Zmluvná cena: 14.212,71 €)

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Zmluva o dielo - Zdravotné stredisko (spevnené plochy a nábehové rampy II. etapa) Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Zdravotné stredisko (spevnené plochy a nábehové rampy II. etapa)
Objednávateľ: Obec Jarovnice
Zhotoviteľ: Monika Kalejova
Zmluvná cena: 14.212,71 €)

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Príkazná zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania Príkazná zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania<br />
Objednávateľ: Obec Jarovnice<br />
Dodávateľ: Ing. Emil Mati<br />)

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Príkazná zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania Príkazná zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
Objednávateľ: Obec Jarovnice
Dodávateľ: Ing. Emil Mati
)

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Oprava miestnej komunikácie Jarovnice Oprava miestnej komunikácie Jarovnice)

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Oprava miestnej komunikácie Jarovnice Oprava miestnej komunikácie Jarovnice)

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí dotácie Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Dodatok č.1 k zmluve<br />
Poskytovateľ: Obec Jarovnice<br />
Prijímateľ: FK ROMA Jarovnice<br />
Zmluvná cena: 1.500,00 €)

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí dotácie Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Dodatok č.1 k zmluve
Poskytovateľ: Obec Jarovnice
Prijímateľ: FK ROMA Jarovnice
Zmluvná cena: 1.500,00 €)

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Kúpna zmluva hasičská motorová striekačka Kúpna zmluva hasičská motorová striekačka)

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Kúpna zmluva hasičská motorová striekačka Kúpna zmluva hasičská motorová striekačka)

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Príkazná zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania Príkazná zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania<br />
Objednávateľ: Obec Jarovnice<br />
Dodávateľ: Ing. Emil Mati)

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Príkazná zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania Príkazná zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
Objednávateľ: Obec Jarovnice
Dodávateľ: Ing. Emil Mati)

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Zmluva o dielo Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Zmluva o dielo<br />
Poskytovateľ: Obec Jarovnice<br />
Prijímateľ: Ing. Ľubomír Grocký<br />
Zmluvná cena: 19.700,00 €)

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Zmluva o dielo Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Zmluva o dielo
Poskytovateľ: Obec Jarovnice
Prijímateľ: Ing. Ľubomír Grocký
Zmluvná cena: 19.700,00 €)

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Kúpna zmluva Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Kúpna zmluva<br />
Predávajúci: Pavel Vaňo<br />
Kupujúci: Obec Jarovnice<br />
Zmluvná cena: 700,00 €)

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Kúpna zmluva Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Kúpna zmluva
Predávajúci: Pavel Vaňo
Kupujúci: Obec Jarovnice
Zmluvná cena: 700,00 €)

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Kúpna zmluva - bunka 6m x 2,5m Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Kúpna zmluva<br />
Predávajúci: Tomáš Halický<br />
Kupujúci: Obec Jarovnice<br />
Zmluvná cena: 800,00 €)

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Kúpna zmluva - bunka 6m x 2,5m Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Kúpna zmluva
Predávajúci: Tomáš Halický
Kupujúci: Obec Jarovnice
Zmluvná cena: 800,00 €)

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Zmluva o dielo č. 1/7 Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Zmluva o dielo č. 1/7<br />
Objednávateľ: Obec Jarovnice<br />
Zhotoviteľ: Bc. Daniela Hricišáková<br />
Zmluvná cena: 7978,07 €)

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Zmluva o dielo č. 1/7 Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Zmluva o dielo č. 1/7
Objednávateľ: Obec Jarovnice
Zhotoviteľ: Bc. Daniela Hricišáková
Zmluvná cena: 7978,07 €)

 • Oznam o výberovom konaní - odborný pracovník KC

  Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre (ďalej len „Poskytovateľ služby“) Obec Jarovnice, Obecný úrad, Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice (adresa) vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok jedno pracovné miesto odborného pracovníka KC. Viac informácií v prílohe.

  vložené: 06.04.2018
 • Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody

  Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejných vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

  Ďalšie prílohy k oznamu:
  Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - odpadová [ PDF 131.22K]
  Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - pitná [ PDF 136.48K]

  vložené: 28.02.2018
Rómske občianske hliadky v obci Jarovnice


Obec Jarovnice, so sídlom Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice podpísala v septembri 2014 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku so začiatkom realizácie aktivít v októbri 2014
Čítať viac »

SMS alebo E-mail registrácia
SMS hlásnik

Dostávajte čerstvé správy zo svojej obce SMS správou. Vyberte si tému, vložte svoje telefónne číslo a potvrďte kódom.

loader

najnovšie číslo obecného časopisu
4/2017
Obecný spravodajca Jarovnice

Vydanie: 4/2017

Dátum vydania: 02.01.2018