Obec Jarovnice
dnes je 24. 01. (streda), čas: 00:34, , meniny má: Timotej

Najnovšie príspevky na stránke (27. strana)

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Kúpna zmluva - bunka 6m x 2,5m Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Kúpna zmluva<br />
Predávajúci: Tomáš Halický<br />
Kupujúci: Obec Jarovnice<br />
Zmluvná cena: 800,00 €)

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Kúpna zmluva - bunka 6m x 2,5m Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Kúpna zmluva
Predávajúci: Tomáš Halický
Kupujúci: Obec Jarovnice
Zmluvná cena: 800,00 €)

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Zmluva o dielo č. 1/7 Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Zmluva o dielo č. 1/7<br />
Objednávateľ: Obec Jarovnice<br />
Zhotoviteľ: Bc. Daniela Hricišáková<br />
Zmluvná cena: 7978,07 €)

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Zmluva o dielo č. 1/7 Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Zmluva o dielo č. 1/7
Objednávateľ: Obec Jarovnice
Zhotoviteľ: Bc. Daniela Hricišáková
Zmluvná cena: 7978,07 €)

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Kúpna zmluva Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Kúpna zmluva<br />
Predávajúci: Tomáš Halický<br />
Kupujúci: Obec Jarovnice<br />
Zmluvná cena: 800,00 €)

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Kúpna zmluva Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Kúpna zmluva
Predávajúci: Tomáš Halický
Kupujúci: Obec Jarovnice
Zmluvná cena: 800,00 €)

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Zmluva o dielo č.1 Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Zmluva o dielo č. 1<br />
Objednávateľ: Obec Jarovnice<br />
Zhotoviteľ: TENES, s.r.o.- Ing. Pavol Fedorčák, PhD.<br />
Zmluvná cena: 9600,00 €)

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Zmluva o dielo č.1 Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Zmluva o dielo č. 1
Objednávateľ: Obec Jarovnice
Zhotoviteľ: TENES, s.r.o.- Ing. Pavol Fedorčák, PhD.
Zmluvná cena: 9600,00 €)

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Kúpna zmluva - unimobunka Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Kúpna zmluva - unimobunka<br />
Predávajúci: Ing. Pavol Kraviar<br />
Kupujúci: Obec Jarovnice<br />
Zmluvná cena: 700,00 €)

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Kúpna zmluva - unimobunka Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Kúpna zmluva - unimobunka
Predávajúci: Ing. Pavol Kraviar
Kupujúci: Obec Jarovnice
Zmluvná cena: 700,00 €)

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Zmluva o poskytnutí dotácie Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Zmluva<br />
Objednávateľ: Obec Jarovnice<br />
Zhotoviteľ: FK ROMA Jarovnice<br />
Zmluvná cena: 1750,00 €)

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Zmluva o poskytnutí dotácie Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Zmluva
Objednávateľ: Obec Jarovnice
Zhotoviteľ: FK ROMA Jarovnice
Zmluvná cena: 1750,00 €)

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Zmluva o dielo č. 01/2014/EEA Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Zmluva o dielo č. 01/2014/EEA<br />
Objednávateľ: Obec Jarovnice<br />
Zhotoviteľ: Enviromentálna energetická agentúra, n.o.<br />
Zmluvná cena: spolu bez DPH 9.780,00 €)

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Zmluva o dielo č. 01/2014/EEA Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Zmluva o dielo č. 01/2014/EEA
Objednávateľ: Obec Jarovnice
Zhotoviteľ: Enviromentálna energetická agentúra, n.o.
Zmluvná cena: spolu bez DPH 9.780,00 €)

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Zmluva o pripojení - VSD Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Zmluva o pripojení<br />
Prevádzkovateľ: Východoslovenská distribučná a.s.<br />
Žiadateľ: Obec Jarovnice)

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Zmluva o pripojení - VSD Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Zmluva o pripojení
Prevádzkovateľ: Východoslovenská distribučná a.s.
Žiadateľ: Obec Jarovnice)

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Mandátna zmluva Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Mandátna zmluva 927/2014<br />
Zmluvná cena: 4.800,- €<br />
Mandant: Obec Jarovnice<br />
Mandatár: Ing. Grocký Ľubomír - DRUPROJEKT IPZ)

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Mandátna zmluva Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Mandátna zmluva 927/2014
Zmluvná cena: 4.800,- €
Mandant: Obec Jarovnice
Mandatár: Ing. Grocký Ľubomír - DRUPROJEKT IPZ)

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Dodatok č.2 k Licenčnej zmluve č. U1293/2013 Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Dodatok č. 2<br />
Nadobúdateľ: Obec Jarovnice<br />
Poskytovateľ: MADE spol s r. o.)

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Dodatok č.2 k Licenčnej zmluve č. U1293/2013 Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Dodatok č. 2
Nadobúdateľ: Obec Jarovnice
Poskytovateľ: MADE spol s r. o.)

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Zmluva o dielo č. 01/05/2014 Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Zmluva o dielo č. 01/05/2014<br />
Objednávateľ: Obec Jarovnice<br />
Zhotoviteľ: Kalejová Monika<br />
Zmluvná cena:  spolu bez DPH 14.213,66 €)

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Zmluva o dielo č. 01/05/2014 Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Zmluva o dielo č. 01/05/2014
Objednávateľ: Obec Jarovnice
Zhotoviteľ: Kalejová Monika
Zmluvná cena: spolu bez DPH 14.213,66 €)

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Zmluva o dielo č. 01-05/2014 Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Zmluva o dielo č. 01-05/2014<br />
Zmluvná cena: 23 923,60 €<br />
Objednávateľ: Obec Jarovnice<br />
Zhotoviteľ: KRYPTON, s.r.o.)

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Zmluva o dielo č. 01-05/2014 Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Zmluva o dielo č. 01-05/2014
Zmluvná cena: 23 923,60 €
Objednávateľ: Obec Jarovnice
Zhotoviteľ: KRYPTON, s.r.o.)

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Príkazná zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Príkazná zmluva<br />
Príkazca: Obec Jarovnice<br />
Príkazník: Ing. Emil Mati<br />
Zmluvná cena: spolu bez DPH 5.000 €)

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Príkazná zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Príkazná zmluva
Príkazca: Obec Jarovnice
Príkazník: Ing. Emil Mati
Zmluvná cena: spolu bez DPH 5.000 €)

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Mandátna szmluva Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Mandátna zmluva<br />
Zmluvná cena: 1.470,- €<br />
Mandant: Obec Jarovnice<br />
Mandatár: ORIM - TENDER, s. r. o.)

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Mandátna szmluva Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Mandátna zmluva
Zmluvná cena: 1.470,- €
Mandant: Obec Jarovnice
Mandatár: ORIM - TENDER, s. r. o.)

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Kúpno-predajná zmluva Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Kúpno-predajná zmluva<br />
Zmluvná cena: 13.940,- €<br />
Objednávateľ: Obec Jarovnice<br />
Dodávateľ: Kristína Bačinská rod. Triščová)

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Kúpno-predajná zmluva Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Kúpno-predajná zmluva
Zmluvná cena: 13.940,- €
Objednávateľ: Obec Jarovnice
Dodávateľ: Kristína Bačinská rod. Triščová)

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Zmluva o iných prácach a výkonoch Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Zmluva o iných prácach a výkonoch<br />
Zmluvná cena: V zmysle vyhlášky č. 526/1990 Zb. o zmluvných cenách<br />
Odberateľ: Obec Jarovnice<br />
Dodávateľ: MIDEX - Miroslav Dzurik)

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Zmluva o iných prácach a výkonoch Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Zmluva o iných prácach a výkonoch
Zmluvná cena: V zmysle vyhlášky č. 526/1990 Zb. o zmluvných cenách
Odberateľ: Obec Jarovnice
Dodávateľ: MIDEX - Miroslav Dzurik)

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Zmluva o dielo č. 012014 na vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie)

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Zmluva o dielo č. 012014 na vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie)

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Zmluva o dielo č. PD-01/2014 na hotovenie PD pre stavebné povolenie a na realizáciu stavby- Prístavba a nadstavba ZŠ Jarovnice - kontajnerová stavba)

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Zmluva o dielo č. PD-01/2014 na hotovenie PD pre stavebné povolenie a na realizáciu stavby- Prístavba a nadstavba ZŠ Jarovnice - kontajnerová stavba)

Rómske občianske hliadky v obci Jarovnice


Obec Jarovnice, so sídlom Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice podpísala v septembri 2014 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku so začiatkom realizácie aktivít v októbri 2014
Čítať viac »

SMS alebo E-mail registrácia
SMS hlásnik

Dostávajte čerstvé správy zo svojej obce SMS správou. Vyberte si tému, vložte svoje telefónne číslo a potvrďte kódom.

loader

najnovšie číslo obecného časopisu
4/2017
Obecný spravodajca Jarovnice

Vydanie: 4/2017

Dátum vydania: 02.01.2018