Obec Jarovnice
dnes je 20. 04. (piatok), čas: 04:37, , meniny má: Marcel

Najnovšie príspevky na stránke (28. strana)

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Kúpna zmluva Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Kúpna zmluva<br />
Predávajúci: Tomáš Halický<br />
Kupujúci: Obec Jarovnice<br />
Zmluvná cena: 800,00 €)

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Kúpna zmluva Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Kúpna zmluva
Predávajúci: Tomáš Halický
Kupujúci: Obec Jarovnice
Zmluvná cena: 800,00 €)

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Zmluva o dielo č.1 Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Zmluva o dielo č. 1<br />
Objednávateľ: Obec Jarovnice<br />
Zhotoviteľ: TENES, s.r.o.- Ing. Pavol Fedorčák, PhD.<br />
Zmluvná cena: 9600,00 €)

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Zmluva o dielo č.1 Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Zmluva o dielo č. 1
Objednávateľ: Obec Jarovnice
Zhotoviteľ: TENES, s.r.o.- Ing. Pavol Fedorčák, PhD.
Zmluvná cena: 9600,00 €)

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Kúpna zmluva - unimobunka Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Kúpna zmluva - unimobunka<br />
Predávajúci: Ing. Pavol Kraviar<br />
Kupujúci: Obec Jarovnice<br />
Zmluvná cena: 700,00 €)

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Kúpna zmluva - unimobunka Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Kúpna zmluva - unimobunka
Predávajúci: Ing. Pavol Kraviar
Kupujúci: Obec Jarovnice
Zmluvná cena: 700,00 €)

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Zmluva o poskytnutí dotácie Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Zmluva<br />
Objednávateľ: Obec Jarovnice<br />
Zhotoviteľ: FK ROMA Jarovnice<br />
Zmluvná cena: 1750,00 €)

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Zmluva o poskytnutí dotácie Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Zmluva
Objednávateľ: Obec Jarovnice
Zhotoviteľ: FK ROMA Jarovnice
Zmluvná cena: 1750,00 €)

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Zmluva o dielo č. 01/2014/EEA Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Zmluva o dielo č. 01/2014/EEA<br />
Objednávateľ: Obec Jarovnice<br />
Zhotoviteľ: Enviromentálna energetická agentúra, n.o.<br />
Zmluvná cena: spolu bez DPH 9.780,00 €)

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Zmluva o dielo č. 01/2014/EEA Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Zmluva o dielo č. 01/2014/EEA
Objednávateľ: Obec Jarovnice
Zhotoviteľ: Enviromentálna energetická agentúra, n.o.
Zmluvná cena: spolu bez DPH 9.780,00 €)

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Zmluva o pripojení - VSD Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Zmluva o pripojení<br />
Prevádzkovateľ: Východoslovenská distribučná a.s.<br />
Žiadateľ: Obec Jarovnice)

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Zmluva o pripojení - VSD Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Zmluva o pripojení
Prevádzkovateľ: Východoslovenská distribučná a.s.
Žiadateľ: Obec Jarovnice)

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Mandátna zmluva Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Mandátna zmluva 927/2014<br />
Zmluvná cena: 4.800,- €<br />
Mandant: Obec Jarovnice<br />
Mandatár: Ing. Grocký Ľubomír - DRUPROJEKT IPZ)

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Mandátna zmluva Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Mandátna zmluva 927/2014
Zmluvná cena: 4.800,- €
Mandant: Obec Jarovnice
Mandatár: Ing. Grocký Ľubomír - DRUPROJEKT IPZ)

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Dodatok č.2 k Licenčnej zmluve č. U1293/2013 Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Dodatok č. 2<br />
Nadobúdateľ: Obec Jarovnice<br />
Poskytovateľ: MADE spol s r. o.)

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Dodatok č.2 k Licenčnej zmluve č. U1293/2013 Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Dodatok č. 2
Nadobúdateľ: Obec Jarovnice
Poskytovateľ: MADE spol s r. o.)

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Zmluva o dielo č. 01/05/2014 Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Zmluva o dielo č. 01/05/2014<br />
Objednávateľ: Obec Jarovnice<br />
Zhotoviteľ: Kalejová Monika<br />
Zmluvná cena: spolu bez DPH 14.213,66 €)

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Zmluva o dielo č. 01/05/2014 Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Zmluva o dielo č. 01/05/2014
Objednávateľ: Obec Jarovnice
Zhotoviteľ: Kalejová Monika
Zmluvná cena: spolu bez DPH 14.213,66 €)

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Zmluva o dielo č. 01-05/2014 Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Zmluva o dielo č. 01-05/2014<br />
Zmluvná cena: 23 923,60 €<br />
Objednávateľ: Obec Jarovnice<br />
Zhotoviteľ: KRYPTON, s.r.o.)

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Zmluva o dielo č. 01-05/2014 Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Zmluva o dielo č. 01-05/2014
Zmluvná cena: 23 923,60 €
Objednávateľ: Obec Jarovnice
Zhotoviteľ: KRYPTON, s.r.o.)

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Príkazná zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Príkazná zmluva<br />
Príkazca: Obec Jarovnice<br />
Príkazník: Ing. Emil Mati<br />
Zmluvná cena: spolu bez DPH 5.000 €)

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Príkazná zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Príkazná zmluva
Príkazca: Obec Jarovnice
Príkazník: Ing. Emil Mati
Zmluvná cena: spolu bez DPH 5.000 €)

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Mandátna szmluva Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Mandátna zmluva<br />
Zmluvná cena: 1.470,- €<br />
Mandant: Obec Jarovnice<br />
Mandatár: ORIM - TENDER, s. r. o.)

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Mandátna szmluva Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Mandátna zmluva
Zmluvná cena: 1.470,- €
Mandant: Obec Jarovnice
Mandatár: ORIM - TENDER, s. r. o.)

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Kúpno-predajná zmluva Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Kúpno-predajná zmluva<br />
Zmluvná cena: 13.940,- €<br />
Objednávateľ: Obec Jarovnice<br />
Dodávateľ: Kristína Bačinská rod. Triščová)

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Kúpno-predajná zmluva Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Kúpno-predajná zmluva
Zmluvná cena: 13.940,- €
Objednávateľ: Obec Jarovnice
Dodávateľ: Kristína Bačinská rod. Triščová)

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Zmluva o iných prácach a výkonoch Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Zmluva o iných prácach a výkonoch<br />
Zmluvná cena: V zmysle vyhlášky č. 526/1990 Zb. o zmluvných cenách<br />
Odberateľ: Obec Jarovnice<br />
Dodávateľ: MIDEX - Miroslav Dzurik)

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Zmluva o iných prácach a výkonoch Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Zmluva o iných prácach a výkonoch
Zmluvná cena: V zmysle vyhlášky č. 526/1990 Zb. o zmluvných cenách
Odberateľ: Obec Jarovnice
Dodávateľ: MIDEX - Miroslav Dzurik)

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Zmluva o dielo č. 012014 na vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie)

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Zmluva o dielo č. 012014 na vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie)

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Zmluva o dielo č. PD-01/2014 na hotovenie PD pre stavebné povolenie a na realizáciu stavby- Prístavba a nadstavba ZŠ Jarovnice - kontajnerová stavba)

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Zmluva o dielo č. PD-01/2014 na hotovenie PD pre stavebné povolenie a na realizáciu stavby- Prístavba a nadstavba ZŠ Jarovnice - kontajnerová stavba)

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Príkazná zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania )

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Príkazná zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania )

<small>Bol(a) pridaný(á) :</small> VZN 46/2006 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

Bol(a) pridaný(á) : VZN 46/2006 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

 • Oznam o výberovom konaní - odborný pracovník KC

  Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre (ďalej len „Poskytovateľ služby“) Obec Jarovnice, Obecný úrad, Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice (adresa) vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok jedno pracovné miesto odborného pracovníka KC. Viac informácií v prílohe.

  vložené: 06.04.2018
 • Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody

  Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejných vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

  Ďalšie prílohy k oznamu:
  Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - odpadová [ PDF 131.22K]
  Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - pitná [ PDF 136.48K]

  vložené: 28.02.2018
Rómske občianske hliadky v obci Jarovnice


Obec Jarovnice, so sídlom Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice podpísala v septembri 2014 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku so začiatkom realizácie aktivít v októbri 2014
Čítať viac »

SMS alebo E-mail registrácia
SMS hlásnik

Dostávajte čerstvé správy zo svojej obce SMS správou. Vyberte si tému, vložte svoje telefónne číslo a potvrďte kódom.

loader

najnovšie číslo obecného časopisu
4/2017
Obecný spravodajca Jarovnice

Vydanie: 4/2017

Dátum vydania: 02.01.2018