Obec Jarovnice
dnes je 21. 02. (streda), čas: 23:50, , meniny má: Eleonóra

Najnovšie príspevky na stránke (3. strana)

<small>Na úradnú tabuľu bol do sekcie Oznámenia samosprávy pridaný oznam</small> : Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2018

Na úradnú tabuľu bol do sekcie Oznámenia samosprávy pridaný oznam : Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2018

<small>Na úradnú tabuľu bol do sekcie Oznámenia samosprávy pridaný oznam</small> : Návrh dodatku č.1 k VZN 82-2016-1 automaty

Na úradnú tabuľu bol do sekcie Oznámenia samosprávy pridaný oznam : Návrh dodatku č.1 k VZN 82-2016-1 automaty

<small>Na úradnú tabuľu bol do sekcie Ostatné pridaný oznam</small> : Návrh-rozpočet obce Jarovnice na roky 2018-2020

Na úradnú tabuľu bol do sekcie Ostatné pridaný oznam : Návrh-rozpočet obce Jarovnice na roky 2018-2020

<small>Na úradnú tabuľu bol do sekcie Návrhy VZN pridaný oznam</small> : Návrh VZN

Na úradnú tabuľu bol do sekcie Návrhy VZN pridaný oznam : Návrh VZN

Bola pridaná nová udalosť na deň 30.11.2017 (štvrtok): Zber skla

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva na poskytnutie služby (Predmet zmluvy: Deratizácia a dezinsekcia v priestoroch a zariadeniach obce Jarovnice 2017-2019 Zhotoviteľ: DDD Prešov, s.r.o)

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva na poskytnutie služby (Predmet zmluvy: Deratizácia a dezinsekcia v priestoroch a zariadeniach obce Jarovnice 2017-2019 Zhotoviteľ: DDD Prešov, s.r.o)

Bola pridaná nová udalosť na deň 21.11.2017 (utorok): Zber tuhého komunálneho odpadu zo zberných nádob

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Nájomná zmluva na pozemok - Roman Kaleja

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Nájomná zmluva na pozemok - Roman Kaleja

Bola pridaná nová udalosť na deň 16.11.2017 (štvrtok): Zber PET, VKM, KOV

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva o poskytovaní verejných služieb s O2 Slovakia s.r.o

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva o poskytovaní verejných služieb s O2 Slovakia s.r.o

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva o dielo - Zdravotné stredisko Jarovnice – obnova (Zhotoviteľ: SUPER EXPRES s.r.o)

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva o dielo - Zdravotné stredisko Jarovnice – obnova (Zhotoviteľ: SUPER EXPRES s.r.o)

Bola pridaná nová udalosť na deň 07.11.2017 (utorok): Zber tuhého komunálneho odpadu zo zberných nádob

Bola pridaná nová udalosť na deň 02.11.2017 (štvrtok): Zber skla

<small>Na úradnú tabuľu bol do sekcie Výrub drevín a krovia pridaný oznam</small> : Oznámenie o začatí konania – výrub drevín

Na úradnú tabuľu bol do sekcie Výrub drevín a krovia pridaný oznam : Oznámenie o začatí konania – výrub drevín

Nový článok v spravodajstve: Vitajte na nových stránkach

Dovoľte, aby som Vás privítal na nových stránkach našej obce. Verím, že sa nám tu ... čítaj ďalej
<small>Bola vložená nová fotogaléria :</small> Farský kostol sv. Antona Pustovníka

Bola vložená nová fotogaléria : Farský kostol sv. Antona Pustovníka

<small>Bola vložená nová fotogaléria :</small> Neskororenesančný kaštieľ

Bola vložená nová fotogaléria : Neskororenesančný kaštieľ

Bola pridaná nová udalosť na deň 25.10.2017 (streda): Zber nebezpečného odpadu

  • Oznam o výberovom konaní - odborný garant KC

    Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre Obec Jarovnice, Obecný úrad, Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok na jedno pracovné miesto odborný garant KC

    Viac info v prílohe oznamu

    vložené: 07.02.2018
Rómske občianske hliadky v obci Jarovnice


Obec Jarovnice, so sídlom Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice podpísala v septembri 2014 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku so začiatkom realizácie aktivít v októbri 2014
Čítať viac »

SMS alebo E-mail registrácia
SMS hlásnik

Dostávajte čerstvé správy zo svojej obce SMS správou. Vyberte si tému, vložte svoje telefónne číslo a potvrďte kódom.

loader

najnovšie číslo obecného časopisu
4/2017
Obecný spravodajca Jarovnice

Vydanie: 4/2017

Dátum vydania: 02.01.2018