Obec Jarovnice
dnes je 22. 04. (nedeľa), čas: 14:13, , meniny má: Slavomír

Najnovšie príspevky na stránke (3. strana)

Bola pridaná nová udalosť na deň 19.12.2017 (utorok): Zber tuhého komunálneho odpadu zo zberných nádob

<small>Vytvorená fotogaléria :</small> Dom smútku

Vytvorená fotogaléria : Dom smútku

PDF

Nový oznam: Pozvánka na 26. riadne zasadnutie OcZ

Zadadnutie sa uskutoční v piatok 15. decembra 2017 o 13:00 . Program a pozvánka v ...

Bola pridaná nová udalosť na deň 14.12.2017 (štvrtok): Zber PET, VKM, KOV

<small>Bola pridaná :</small> Zápisnica 25

Bola pridaná : Zápisnica 25

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia (Generali Poisťovňa, a.s.)

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia (Generali Poisťovňa, a.s.)

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva o poskytovaní verejných služieb (poskytovateľ: O2 Slovakia, s.r.o.)

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva o poskytovaní verejných služieb (poskytovateľ: O2 Slovakia, s.r.o.)

Bola pridaná nová udalosť na deň 05.12.2017 (utorok): Zber tuhého komunálneho odpadu zo zberných nádob

PDF

Nový oznam od OCÚ Jarovnice: Oznam o výberovom konaní

Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre (ďalej len „Poskytovateľ služby“) Obec Jarovnice , Obecný úrad, ...
<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva na poskytnutie služby (Predmet zmluvy: Správa obsahu web stránky www.jarovnice.sk Zhotoviteľ: WEBData s.r.o)

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva na poskytnutie služby (Predmet zmluvy: Správa obsahu web stránky www.jarovnice.sk Zhotoviteľ: WEBData s.r.o)

<small>Bol(a) pridaný(á) :</small> Prezenčná listina (Z riadneho zasadnutia OZ v Jarovniciach zo dňa 27.11.2017)

Bol(a) pridaný(á) : Prezenčná listina (Z riadneho zasadnutia OZ v Jarovniciach zo dňa 27.11.2017)

<small>Bol(a) pridaný(á) :</small> Uznesenie č. 280/2017 (Z 25. riadneho zasadnutia OZ v Jarovniciach konaného 27.11.2017)

Bol(a) pridaný(á) : Uznesenie č. 280/2017 (Z 25. riadneho zasadnutia OZ v Jarovniciach konaného 27.11.2017)

<small>Na úradnú tabuľu bol do sekcie Oznámenia samosprávy pridaný oznam</small> : Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2018

Na úradnú tabuľu bol do sekcie Oznámenia samosprávy pridaný oznam : Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2018

<small>Na úradnú tabuľu bol do sekcie Oznámenia samosprávy pridaný oznam</small> : Návrh dodatku č.1 k VZN 82-2016-1 automaty

Na úradnú tabuľu bol do sekcie Oznámenia samosprávy pridaný oznam : Návrh dodatku č.1 k VZN 82-2016-1 automaty

<small>Na úradnú tabuľu bol do sekcie Ostatné pridaný oznam</small> : Návrh-rozpočet obce Jarovnice na roky 2018-2020

Na úradnú tabuľu bol do sekcie Ostatné pridaný oznam : Návrh-rozpočet obce Jarovnice na roky 2018-2020

<small>Na úradnú tabuľu bol do sekcie Návrhy VZN pridaný oznam</small> : Návrh VZN

Na úradnú tabuľu bol do sekcie Návrhy VZN pridaný oznam : Návrh VZN

Bola pridaná nová udalosť na deň 30.11.2017 (štvrtok): Zber skla

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva na poskytnutie služby (Predmet zmluvy: Deratizácia a dezinsekcia v priestoroch a zariadeniach obce Jarovnice 2017-2019 Zhotoviteľ: DDD Prešov, s.r.o)

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva na poskytnutie služby (Predmet zmluvy: Deratizácia a dezinsekcia v priestoroch a zariadeniach obce Jarovnice 2017-2019 Zhotoviteľ: DDD Prešov, s.r.o)

 • Oznam o výberovom konaní - odborný pracovník KC

  Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre (ďalej len „Poskytovateľ služby“) Obec Jarovnice, Obecný úrad, Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice (adresa) vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok jedno pracovné miesto odborného pracovníka KC. Viac informácií v prílohe.

  vložené: 06.04.2018
 • Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody

  Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejných vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

  Ďalšie prílohy k oznamu:
  Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - odpadová [ PDF 131.22K]
  Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - pitná [ PDF 136.48K]

  vložené: 28.02.2018
Rómske občianske hliadky v obci Jarovnice


Obec Jarovnice, so sídlom Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice podpísala v septembri 2014 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku so začiatkom realizácie aktivít v októbri 2014
Čítať viac »

SMS alebo E-mail registrácia
SMS hlásnik

Dostávajte čerstvé správy zo svojej obce SMS správou. Vyberte si tému, vložte svoje telefónne číslo a potvrďte kódom.

loader

najnovšie číslo obecného časopisu
1/2018
Obecný spravodajca Jarovnice

Vydanie: 1/2018

Dátum vydania: 20.04.2018