Obec Jarovnice
dnes je 12. 12. (utorok), čas: 07:15, , meniny má: Otília

Najnovšie príspevky na stránke (3. strana)

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Oprava miestnych komunikácií v obci Jarovnice )

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Oprava miestnych komunikácií v obci Jarovnice )

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Splátkový kalendár (BD 543 - Monika Husárová )

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Splátkový kalendár (BD 543 - Monika Husárová )

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Splátkový kalendár (BD 564 - Klaudia Kalejová )

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Splátkový kalendár (BD 564 - Klaudia Kalejová )

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Dodatk č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie s FK ROMA Jarovnice )

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Dodatk č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie s FK ROMA Jarovnice )

Bola pridaná nová udalosť na deň 10.10.2017 (utorok): Zber tuhého komunálneho odpadu zo zberných nádob

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Splátkový kalendár (Bolvan Marián, Jarovnice 479 - vodovod )

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Splátkový kalendár (Bolvan Marián, Jarovnice 479 - vodovod )

Bola pridaná nová udalosť na deň 05.10.2017 (štvrtok): Zber skla

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Dohoda o vytvorení spol. šk. obvodu s obcou Uzovské Pekľany )

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Dohoda o vytvorení spol. šk. obvodu s obcou Uzovské Pekľany )

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Dohoda o vytvorení spol. šk. obvodu s obcou Daletice )

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Dohoda o vytvorení spol. šk. obvodu s obcou Daletice )

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Zmluva o poskytovaní verejných služieb s O2 Slovakia, s.r.o. )

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Zmluva o poskytovaní verejných služieb s O2 Slovakia, s.r.o. )

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb )

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb )

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Zmluva o poskytovaní verejných služieb s O2 Slovakia, s.r.o. )

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Zmluva o poskytovaní verejných služieb s O2 Slovakia, s.r.o. )

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Nájomná zmluva na pozemok - Martina Giňová )

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Nájomná zmluva na pozemok - Martina Giňová )

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva na prípojku (vodovod, kanalizácia) (Zmluva vodovod - Peter Kaleja Januv )

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva na prípojku (vodovod, kanalizácia) (Zmluva vodovod - Peter Kaleja Januv )

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva na prípojku (vodovod, kanalizácia) (Zmluva vodovod - Ján Čarný )

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva na prípojku (vodovod, kanalizácia) (Zmluva vodovod - Ján Čarný )

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Splátkový kalendár (BD 564 - Bilá Ilona )

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Splátkový kalendár (BD 564 - Bilá Ilona )

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva na prípojku (vodovod, kanalizácia) (Zmluva vodovod - Helena Giňová )

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva na prípojku (vodovod, kanalizácia) (Zmluva vodovod - Helena Giňová )

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Nájomná zmluva (BD 564/1 Michaela Červeňáková - 01.09.2017- 31.08.2018 )

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Nájomná zmluva (BD 564/1 Michaela Červeňáková - 01.09.2017- 31.08.2018 )

  • Oznam o výberovom konaní

    Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre (ďalej len „Poskytovateľ služby“) Obec Jarovnice, Obecný úrad, Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice (adresa) vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok jedno pracovné miesto odborného pracovníka KC. Viac informácií v prílohe.

    vložené: 01.12.2017
Rómske občianske hliadky v obci Jarovnice


Obec Jarovnice, so sídlom Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice podpísala v septembri 2014 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku so začiatkom realizácie aktivít v októbri 2014
Čítať viac »

SMS alebo E-mail registrácia
SMS hlásnik

Dostávajte čerstvé správy zo svojej obce SMS správou. Vyberte si tému, vložte svoje telefónne číslo a potvrďte kódom.

loader

najnovšie číslo obecného časopisu
1/2017
Obecný spravodajca Jarovnice

Vydanie: 1/2017

Dátum vydania: 15.05.2017