Obec Jarovnice
dnes je 25. 06. (pondelok), čas: 02:25, , meniny má: Tadeáš

Najnovšie príspevky na stránke (3. strana)

<small>Bola pridaná :</small> Uznesenia 26

Bola pridaná : Uznesenia 26

<small>Bola pridaná :</small> Prezenčná listina 26 (Z 26. riadneho zasadnutia OZ v Jarovniciach zo dňa 15.12.2017)

Bola pridaná : Prezenčná listina 26 (Z 26. riadneho zasadnutia OZ v Jarovniciach zo dňa 15.12.2017)

<small>Zdieľané video :</small> Osem statočných (relácia RTVS Reportéri)

Zdieľané video : Osem statočných (relácia RTVS Reportéri)


PDF

Nový oznam: Oznam o výberovom konaní

Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre (ďalej len „Poskytovateľ služby“) Obec Jarovnice , Obecný úrad, ...
<small>Bola pridaná :</small> VZN 90/2017 (O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce)

Bola pridaná : VZN 90/2017 (O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce)

<small>Bola pridaná :</small> VZN 92/2017 (O určení školských obvodov základných škôl v obci Jarovnice)

Bola pridaná : VZN 92/2017 (O určení školských obvodov základných škôl v obci Jarovnice)

<small>Bola pridaná :</small> VZN 91/2017 (O určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jarovnice)

Bola pridaná : VZN 91/2017 (O určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jarovnice)

<small>Bola pridaná :</small> VZN 89/2017 (O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení)

Bola pridaná : VZN 89/2017 (O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení)

<small>Bola pridaná :</small> Dodatok č. 1 k VZN č. 82/2016

Bola pridaná : Dodatok č. 1 k VZN č. 82/2016

PDF

Nový oznam: Oznam o výberovom konaní

Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre (ďalej len „Poskytovateľ služby“) Obec Jarovnice , Obecný úrad, ...

Bola pridaná nová udalosť na deň 19.12.2017 (utorok): Zber tuhého komunálneho odpadu zo zberných nádob

<small>Vytvorená fotogaléria :</small> Dom smútku

Vytvorená fotogaléria : Dom smútku

PDF

Nový oznam: Pozvánka na 26. riadne zasadnutie OcZ

Zadadnutie sa uskutoční v piatok 15. decembra 2017 o 13:00 . Program a pozvánka v ...

Bola pridaná nová udalosť na deň 14.12.2017 (štvrtok): Zber PET, VKM, KOV

<small>Bola pridaná :</small> Zápisnica 25

Bola pridaná : Zápisnica 25

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia (Generali Poisťovňa, a.s.)

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia (Generali Poisťovňa, a.s.)

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva o poskytovaní verejných služieb (poskytovateľ: O2 Slovakia, s.r.o.)

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva o poskytovaní verejných služieb (poskytovateľ: O2 Slovakia, s.r.o.)

Bola pridaná nová udalosť na deň 05.12.2017 (utorok): Zber tuhého komunálneho odpadu zo zberných nádob

 • Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody

  Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejných vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

  Ďalšie prílohy k oznamu:
  Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - odpadová [ PDF 131.22K]
  Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - pitná [ PDF 136.48K]

  vložené: 28.02.2018
Rómske občianske hliadky v obci Jarovnice


Obec Jarovnice, so sídlom Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice podpísala v septembri 2014 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku so začiatkom realizácie aktivít v októbri 2014
Čítať viac »

SMS alebo E-mail registrácia
SMS hlásnik

Dostávajte čerstvé správy zo svojej obce SMS správou. Vyberte si tému, vložte svoje telefónne číslo a potvrďte kódom.

loader

najnovšie číslo obecného časopisu
1/2018
Obecný spravodajca Jarovnice

Vydanie: 1/2018

Dátum vydania: 20.04.2018