Obec Jarovnice
dnes je 17. 07. (utorok), čas: 13:33, , meniny má: Bohuslav

Najnovšie príspevky na stránke (4. strana)

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia (Generali Poisťovňa, a.s.)

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia (Generali Poisťovňa, a.s.)

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva o poskytovaní verejných služieb (poskytovateľ: O2 Slovakia, s.r.o.)

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva o poskytovaní verejných služieb (poskytovateľ: O2 Slovakia, s.r.o.)

Bola pridaná nová udalosť na deň 05.12.2017 (utorok): Zber tuhého komunálneho odpadu zo zberných nádob

PDF

Nový oznam od OCÚ Jarovnice: Oznam o výberovom konaní

Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre (ďalej len „Poskytovateľ služby“) Obec Jarovnice , Obecný úrad, ...
<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva na poskytnutie služby (Predmet zmluvy: Správa obsahu web stránky www.jarovnice.sk Zhotoviteľ: WEBData s.r.o)

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva na poskytnutie služby (Predmet zmluvy: Správa obsahu web stránky www.jarovnice.sk Zhotoviteľ: WEBData s.r.o)

<small>Bol(a) pridaný(á) :</small> Prezenčná listina (Z riadneho zasadnutia OZ v Jarovniciach zo dňa 27.11.2017)

Bol(a) pridaný(á) : Prezenčná listina (Z riadneho zasadnutia OZ v Jarovniciach zo dňa 27.11.2017)

<small>Bol(a) pridaný(á) :</small> Uznesenie č. 280/2017 (Z 25. riadneho zasadnutia OZ v Jarovniciach konaného 27.11.2017)

Bol(a) pridaný(á) : Uznesenie č. 280/2017 (Z 25. riadneho zasadnutia OZ v Jarovniciach konaného 27.11.2017)

<small>Na úradnú tabuľu bol do sekcie Oznámenia samosprávy pridaný oznam</small> : Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2018

Na úradnú tabuľu bol do sekcie Oznámenia samosprávy pridaný oznam : Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2018

<small>Na úradnú tabuľu bol do sekcie Oznámenia samosprávy pridaný oznam</small> : Návrh dodatku č.1 k VZN 82-2016-1 automaty

Na úradnú tabuľu bol do sekcie Oznámenia samosprávy pridaný oznam : Návrh dodatku č.1 k VZN 82-2016-1 automaty

<small>Na úradnú tabuľu bol do sekcie Ostatné pridaný oznam</small> : Návrh-rozpočet obce Jarovnice na roky 2018-2020

Na úradnú tabuľu bol do sekcie Ostatné pridaný oznam : Návrh-rozpočet obce Jarovnice na roky 2018-2020

<small>Na úradnú tabuľu bol do sekcie Návrhy VZN pridaný oznam</small> : Návrh VZN

Na úradnú tabuľu bol do sekcie Návrhy VZN pridaný oznam : Návrh VZN

Bola pridaná nová udalosť na deň 30.11.2017 (štvrtok): Zber skla

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva na poskytnutie služby (Predmet zmluvy: Deratizácia a dezinsekcia v priestoroch a zariadeniach obce Jarovnice 2017-2019 Zhotoviteľ: DDD Prešov, s.r.o)

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva na poskytnutie služby (Predmet zmluvy: Deratizácia a dezinsekcia v priestoroch a zariadeniach obce Jarovnice 2017-2019 Zhotoviteľ: DDD Prešov, s.r.o)

Bola pridaná nová udalosť na deň 21.11.2017 (utorok): Zber tuhého komunálneho odpadu zo zberných nádob

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Nájomná zmluva na pozemok - Roman Kaleja

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Nájomná zmluva na pozemok - Roman Kaleja

Bola pridaná nová udalosť na deň 16.11.2017 (štvrtok): Zber PET, VKM, KOV

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva o poskytovaní verejných služieb s O2 Slovakia s.r.o

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva o poskytovaní verejných služieb s O2 Slovakia s.r.o

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva o dielo - Zdravotné stredisko Jarovnice – obnova (Zhotoviteľ: SUPER EXPRES s.r.o)

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva o dielo - Zdravotné stredisko Jarovnice – obnova (Zhotoviteľ: SUPER EXPRES s.r.o)

 • Oznam o výberovom konaní - terénny sociálny pracovník

  vložené: 06.07.2018
 • Oznam o výberovom konaní - odborný pracovník KC

  vložené: 26.06.2018
 • Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody

  Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejných vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

  Ďalšie prílohy k oznamu:
  Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - odpadová [ PDF 131.22K]
  Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - pitná [ PDF 136.48K]

  vložené: 28.02.2018
Rómske občianske hliadky v obci Jarovnice


Obec Jarovnice, so sídlom Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice podpísala v septembri 2014 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku so začiatkom realizácie aktivít v októbri 2014
Čítať viac »

SMS alebo E-mail registrácia
SMS hlásnik

Dostávajte čerstvé správy zo svojej obce SMS správou. Vyberte si tému, vložte svoje telefónne číslo a potvrďte kódom.

loader

najnovšie číslo obecného časopisu
1/2018
Obecný spravodajca Jarovnice

Vydanie: 1/2018

Dátum vydania: 20.04.2018