Obec Jarovnice
dnes je 25. 06. (pondelok), čas: 02:28, , meniny má: Tadeáš

Najnovšie príspevky na stránke (5. strana)

Nový článok v spravodajstve: Vitajte na nových stránkach

Dovoľte, aby som Vás privítal na nových stránkach našej obce. Verím, že sa nám tu ... čítaj ďalej
<small>Bola vložená nová fotogaléria :</small> Farský kostol sv. Antona Pustovníka

Bola vložená nová fotogaléria : Farský kostol sv. Antona Pustovníka

<small>Bola vložená nová fotogaléria :</small> Neskororenesančný kaštieľ

Bola vložená nová fotogaléria : Neskororenesančný kaštieľ

Bola pridaná nová udalosť na deň 25.10.2017 (streda): Zber nebezpečného odpadu

Bola pridaná nová udalosť na deň 24.10.2017 (utorok): Zber tuhého komunálneho odpadu zo zberných nádob

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva o dielo - Predajňa Jarovnice – obnova fasády bez zateplenia a obnova strechy (zhotoviteľ: JDM Factory s.r.o)

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva o dielo - Predajňa Jarovnice – obnova fasády bez zateplenia a obnova strechy (zhotoviteľ: JDM Factory s.r.o)

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva o dielo - IBV Jarovnice – projekt stavby pre územné rozhodnutie (zhotoviteľ: Ing. Valerián Zentko)

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva o dielo - IBV Jarovnice – projekt stavby pre územné rozhodnutie (zhotoviteľ: Ing. Valerián Zentko)

Bola pridaná nová udalosť na deň 19.10.2017 (štvrtok): Zber PET, VKM, KOV

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Zmluva o dielo: Vypracovanie 2 následných monitorovacích správ-Regenerácia obce Jarovnice, zhotoviteľ: MJM Group s.r.o )

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Zmluva o dielo: Vypracovanie 2 následných monitorovacích správ-Regenerácia obce Jarovnice, zhotoviteľ: MJM Group s.r.o )

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Oprava miestnych komunikácií v obci Jarovnice )

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Oprava miestnych komunikácií v obci Jarovnice )

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Splátkový kalendár (BD 543 - Monika Husárová )

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Splátkový kalendár (BD 543 - Monika Husárová )

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Splátkový kalendár (BD 564 - Klaudia Kalejová )

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Splátkový kalendár (BD 564 - Klaudia Kalejová )

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Dodatk č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie s FK ROMA Jarovnice )

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Dodatk č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie s FK ROMA Jarovnice )

Bola pridaná nová udalosť na deň 10.10.2017 (utorok): Zber tuhého komunálneho odpadu zo zberných nádob

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Splátkový kalendár (Bolvan Marián, Jarovnice 479 - vodovod )

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Splátkový kalendár (Bolvan Marián, Jarovnice 479 - vodovod )

Bola pridaná nová udalosť na deň 05.10.2017 (štvrtok): Zber skla

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Dohoda o vytvorení spol. šk. obvodu s obcou Uzovské Pekľany )

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Dohoda o vytvorení spol. šk. obvodu s obcou Uzovské Pekľany )

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Dohoda o vytvorení spol. šk. obvodu s obcou Daletice )

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Dohoda o vytvorení spol. šk. obvodu s obcou Daletice )

 • Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody

  Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejných vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

  Ďalšie prílohy k oznamu:
  Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - odpadová [ PDF 131.22K]
  Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - pitná [ PDF 136.48K]

  vložené: 28.02.2018
Rómske občianske hliadky v obci Jarovnice


Obec Jarovnice, so sídlom Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice podpísala v septembri 2014 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku so začiatkom realizácie aktivít v októbri 2014
Čítať viac »

SMS alebo E-mail registrácia
SMS hlásnik

Dostávajte čerstvé správy zo svojej obce SMS správou. Vyberte si tému, vložte svoje telefónne číslo a potvrďte kódom.

loader

najnovšie číslo obecného časopisu
1/2018
Obecný spravodajca Jarovnice

Vydanie: 1/2018

Dátum vydania: 20.04.2018