Obec Jarovnice
dnes je 23. 03. (piatok), čas: 08:00, , meniny má: Adrián

Najnovšie príspevky na stránke (5. strana)

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Dohoda o vytvorení spol. šk. obvodu s obcou Uzovské Pekľany )

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Dohoda o vytvorení spol. šk. obvodu s obcou Uzovské Pekľany )

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Dohoda o vytvorení spol. šk. obvodu s obcou Daletice )

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Dohoda o vytvorení spol. šk. obvodu s obcou Daletice )

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Zmluva o poskytovaní verejných služieb s O2 Slovakia, s.r.o. )

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Zmluva o poskytovaní verejných služieb s O2 Slovakia, s.r.o. )

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb )

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb )

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Zmluva o poskytovaní verejných služieb s O2 Slovakia, s.r.o. )

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Zmluva o poskytovaní verejných služieb s O2 Slovakia, s.r.o. )

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Nájomná zmluva na pozemok - Martina Giňová )

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Nájomná zmluva na pozemok - Martina Giňová )

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva na prípojku (vodovod, kanalizácia) (Zmluva vodovod - Peter Kaleja Januv )

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva na prípojku (vodovod, kanalizácia) (Zmluva vodovod - Peter Kaleja Januv )

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva na prípojku (vodovod, kanalizácia) (Zmluva vodovod - Ján Čarný )

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva na prípojku (vodovod, kanalizácia) (Zmluva vodovod - Ján Čarný )

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Splátkový kalendár (BD 564 - Bilá Ilona )

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Splátkový kalendár (BD 564 - Bilá Ilona )

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva na prípojku (vodovod, kanalizácia) (Zmluva vodovod - Helena Giňová )

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva na prípojku (vodovod, kanalizácia) (Zmluva vodovod - Helena Giňová )

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Nájomná zmluva (BD 564/1 Michaela Červeňáková - 01.09.2017- 31.08.2018 )

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Nájomná zmluva (BD 564/1 Michaela Červeňáková - 01.09.2017- 31.08.2018 )

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Nájomná zmluva (BD 542/12 Dominik Lichvár - 01.09.2017- 31.08.2018 )

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Nájomná zmluva (BD 542/12 Dominik Lichvár - 01.09.2017- 31.08.2018 )

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Nájomná zmluva (BD 563/12 Jaroslava Ferková - 01.09.2017- 31.08.2018 )

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Nájomná zmluva (BD 563/12 Jaroslava Ferková - 01.09.2017- 31.08.2018 )

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Dodatok čl. 3 k nájomnej zmluve č. 3/334 s PD Jarovnicami. )

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Dodatok čl. 3 k nájomnej zmluve č. 3/334 s PD Jarovnicami. )

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva (Zmluva o prenájme kopírovacieho stroja č. 2142017 )

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva (Zmluva o prenájme kopírovacieho stroja č. 2142017 )

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva na prípojku (vodovod, kanalizácia) (Zmluva vodovod - Naďa Bilá )

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva na prípojku (vodovod, kanalizácia) (Zmluva vodovod - Naďa Bilá )

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva na prípojku (vodovod, kanalizácia) (Zmluva vodovod a kanalizácia - Miroslav Giňa )

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva na prípojku (vodovod, kanalizácia) (Zmluva vodovod a kanalizácia - Miroslav Giňa )

<small>Bol(a) pridaný(á) zmluva :</small> Zmluva na prípojku (vodovod, kanalizácia) (Zmluva vodovod - Ľuboš Košč )

Bol(a) pridaný(á) zmluva : Zmluva na prípojku (vodovod, kanalizácia) (Zmluva vodovod - Ľuboš Košč )

 • Verejná vyhláška

  Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho konania. Viac informácií v prílohe.

  vložené: 12.03.2018
 • Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody

  Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejných vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

  Ďalšie prílohy k oznamu:
  Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - odpadová [ PDF 131.22K]
  Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - pitná [ PDF 136.48K]

  vložené: 28.02.2018
Rómske občianske hliadky v obci Jarovnice


Obec Jarovnice, so sídlom Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice podpísala v septembri 2014 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku so začiatkom realizácie aktivít v októbri 2014
Čítať viac »

SMS alebo E-mail registrácia
SMS hlásnik

Dostávajte čerstvé správy zo svojej obce SMS správou. Vyberte si tému, vložte svoje telefónne číslo a potvrďte kódom.

loader

najnovšie číslo obecného časopisu
4/2017
Obecný spravodajca Jarovnice

Vydanie: 4/2017

Dátum vydania: 02.01.2018