Obecný spravodajca

Obecný spravodajca Jarovnice | informačný štvrťročník obyvateľov obce Jarovnice

2017 – Ročník IV.

  • číslo 1/2017 15. 5. 2017 (PDF)
  • číslo 2/2017
  • číslo 3/2017
  • číslo 4/2017

2016 – Ročník III.

2015 – Ročník II.

2014 – Ročník I.