Obec Jarovnice
dnes je 24. 01. (streda), čas: 00:37, , meniny má: Timotej

Evidencia štandardov kvalita za oblasť VODA

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejných vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 22 ods. 4 písm. h) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

Tento článok je v zmysle zákona uverejnený len na obmedzenú dobu.
Bude zvesený dňa: 31. 12. 2017.
Ďakujeme za pochopenie.