Obec Jarovnice
dnes je 12. 12. (utorok), čas: 07:08, , meniny má: Otília
Samospráva
Obec
Občan
Kontakty
Aktuality a oznamy
Oznam o výberovom konaní

Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre (ďalej len „Poskytovateľ služby“) Obec Jarovnice, Obecný úrad, Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice (adresa) vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok jedno pracovné miesto odborného pracovníka KC. Viac informácií v prílohe.

vložené: 01.12.2017

Rómske občianske hliadky

Obec Jarovnice, so sídlom Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice podpísala v septembri 2014 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku so začiatkom realizácie aktivít v októbri 2014 v projekte „Rómske občianske hliadky v obci Jarovnice“ v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Projekt sa bude realizovať v obci Jarovnice počas 12 mesiacov v období 10/2014 – 09/2015. Hlavným cieľom projektu je prevencia a zmierňovanie sociálneho vylúčenia obyvateľov marginalizovanej rómskej komunity v obci Jarovnice prostredníctvom rómskej občianskej hliadky a sociálneho poradenstva. Špecifickým cieľom je zlepšovanie rizikového správania, ochrany vlastníckych práv a dodržiavanie pravidiel občianskeho spolunažívania za pomoci týchto hliadok. Snahou obce je komplexný prístup k riešeniu nevyhovujúcej a kritickej situácie miestnej rómskej komunity. V rámci projektu bude vytvorených 9 pracovných miest. Predpokladaný počet osôb cieľovej skupiny zapojených do projektu je 40 (35 mužov a 5 žien).

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu predstavujú sumu 181 638,68 Eur.

Intenzita pomoci je 95% a obec podpisom zmluvy získa NFP v celkovej výške 172 556,75 Eur.