Obec Jarovnice
dnes je 17. 01. (streda), čas: 12:03, , meniny má: Nataša

Rómske občianske hliadky

Obec Jarovnice, so sídlom Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice podpísala v septembri 2014 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku so začiatkom realizácie aktivít v októbri 2014 v projekte „Rómske občianske hliadky v obci Jarovnice“ v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Projekt sa bude realizovať v obci Jarovnice počas 12 mesiacov v období 10/2014 – 09/2015. Hlavným cieľom projektu je prevencia a zmierňovanie sociálneho vylúčenia obyvateľov marginalizovanej rómskej komunity v obci Jarovnice prostredníctvom rómskej občianskej hliadky a sociálneho poradenstva. Špecifickým cieľom je zlepšovanie rizikového správania, ochrany vlastníckych práv a dodržiavanie pravidiel občianskeho spolunažívania za pomoci týchto hliadok. Snahou obce je komplexný prístup k riešeniu nevyhovujúcej a kritickej situácie miestnej rómskej komunity. V rámci projektu bude vytvorených 9 pracovných miest. Predpokladaný počet osôb cieľovej skupiny zapojených do projektu je 40 (35 mužov a 5 žien).

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu predstavujú sumu 181 638,68 Eur.

Intenzita pomoci je 95% a obec podpisom zmluvy získa NFP v celkovej výške 172 556,75 Eur.