Obec Jarovnice
dnes je 17. 01. (streda), čas: 12:05, , meniny má: Nataša

Všeobecné zverejňovanie

 • spôsob zriadenia povinnej osoby, jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry
 • miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie
 • miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené
 • postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať
 • prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe
 • sadzobník správnych poplatkov, ktoré povinná osoba vyberá za správne úkony, sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií
 • peticie-staznosti-smernica
 • prehlad-predpisov
 • ziadost-o-poskytnutie-informacie
 • miesto-lehota-a-sposob-podavania-opravneho-prostriedku
 • ziskavanie-informacii-a-postup-obce-pri-vybavovani-ziadosti
 • zakon-211-2000-o-slobodnom-pristupe-k-informaciam