Obec Jarovnice
dnes je 12. 12. (utorok), čas: 07:11, , meniny má: Otília
Samospráva
Obec
Občan
Kontakty
Aktuality a oznamy
Oznam o výberovom konaní

Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre (ďalej len „Poskytovateľ služby“) Obec Jarovnice, Obecný úrad, Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice (adresa) vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok jedno pracovné miesto odborného pracovníka KC. Viac informácií v prílohe.

vložené: 01.12.2017

Všeobecné zverejňovanie

 • spôsob zriadenia povinnej osoby, jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry
 • miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie
 • miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené
 • postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať
 • prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe
 • sadzobník správnych poplatkov, ktoré povinná osoba vyberá za správne úkony, sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií
 • peticie-staznosti-smernica
 • prehlad-predpisov
 • ziadost-o-poskytnutie-informacie
 • miesto-lehota-a-sposob-podavania-opravneho-prostriedku
 • ziskavanie-informacii-a-postup-obce-pri-vybavovani-ziadosti
 • zakon-211-2000-o-slobodnom-pristupe-k-informaciam