Oznámenie o strategickom dokumente – Územný plán obce Jarovnice

Oznámenie o strategickom dokumente – Územný plán obce Jarovnice, podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
podrobnosti v prílohe k článku (PDF)