Oznámenie o výberom konaní do komunitného centra v Jarovnicach

Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre (ďalej len „Poskytovateľ služby“) Obec Jarovnice, Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok na

  • a) jedno pracovné miesto odborného pracovníka KC;
  • b) jedno pracovné miesto pracovníka KC;

Výberové konanie sa uskutoční dňa 13/09/2017 o 9:00 h v priestoroch Obecného úradu Jarovnice v zasadacej miestnosti.

podrobnosti v prílohe k článku