Oznámenie o výberovom konaní – TSP v Jarovniciach

Obec Jarovnice, Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok na

a) jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP)

Výberové konanie sa uskutoční dňa 23/10/2017 o 11:00 hod v priestoroch Obecného úradu Jarovnice v zasadacej miestnosti.

podrobnosti v prílohe k článku