Obec Jarovnice
dnes je 24. 01. (streda), čas: 00:36, , meniny má: Timotej
Aktuality a oznamy
Oznam o výberovom konaní

Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre (ďalej len „Poskytovateľ služby“) Obec Jarovnice, Obecný úrad, Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice (adresa) vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka. Viac informácií v prílohe.

vložené: 18.12.2017
Pozvánka na 26. riadne zasadnutie OcZ

Zadadnutie sa uskutoční v piatok 15. decembra 2017 o 13:00. Program a pozvánka v prílohe tohto oznamu.

vložené: 12.12.2017
Oznam o výberovom konaní

Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre (ďalej len „Poskytovateľ služby“) Obec Jarovnice, Obecný úrad, Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice (adresa) vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok jedno pracovné miesto odborného pracovníka KC. Viac informácií v prílohe.

vložené: 01.12.2017
Pozvánka na 25. riadne zasadnutie OcZ

Podľa § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 25. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadačke obecného úradu v Jarovniciach dňa 27. 11. 2017 (pondelok) o 17.00 h

Program rokovania

  1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  2. Voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania
  3. Informovanie obecného zastupiteľstva starostom obce – družba s obcou Cserkeszölö
  4. Záver

Žiadam Vás, aby ste sa rokovania zúčastnili a včas zaujali svoje miesto v rokovacej miestnosti.

Vaša účasť je nutná!

Florián Giňa
starosta obce

vložené: 20.11.2017
Oznámenie o výberovom konaní - TSP v Jarovniciach

Obec Jarovnice, Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok na a) jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) Výberové konanie sa uskutoční dňa 23/10/2017 o 11:00 hod v priestoroch Obecného úradu Jarovnice v zasadacej miestnosti. podrobnosti v prílohe k článku

vložené: 03.10.2017
Oznámenie o výberovom konaní do komunitného centra v Jarovniciach

Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre (ďalej len „Poskytovateľ služby“) Obec Jarovnice, Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok na a) jedno pracovné miesto odborného pracovníka KC; Výberové konanie sa uskutoční dňa 23/10/2017 o 9:30 h v priestoroch Obecného úradu Jarovnice v zasadacej miestnosti. podrobnosti v prílohe k článku

vložené: 02.10.2017
Oznámenie o výberom konaní do komunitného centra v Jarovnicach

Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre (ďalej len „Poskytovateľ služby“) Obec Jarovnice, Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok na

  • a) jedno pracovné miesto odborného pracovníka KC;
  • b) jedno pracovné miesto pracovníka KC;
Výberové konanie sa uskutoční dňa 13/09/2017 o 9:00 h v priestoroch Obecného úradu Jarovnice v zasadacej miestnosti. podrobnosti v prílohe k článku

vložené: 24.08.2017
Voľby VÚC 2017

Informácia pre voliča Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb Informácia pre voliča (DE) Informácia pre voliča (HU) Informácia pre voliča (Rómsky) Informácia pre voliča (RU) Informácia pre voliča (SK) Informácia pre voliča (UA) Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie - jarovnice@jarovnice.sk

vložené: 07.07.2017