Obec Jarovnice
dnes je 25. 06. (pondelok), čas: 02:24, , meniny má: Tadeáš
Aktuality a oznamy
Oznam o výberovom konaní - odborný pracovník KC

Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre (ďalej len „Poskytovateľ služby“) Obec Jarovnice, Obecný úrad, Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice (adresa) vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok jedno pracovné miesto odborného pracovníka KC. Viac informácií v prílohe.

vložené: 06.04.2018
Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho konania. Viac informácií v prílohe.

vložené: 12.03.2018
Pozvánka na 27. riadne zasadnutie OcZ

Uskutoční sa 14. marca o 15:00 (streda) v zasadačke obecného úradu v Jarovniciach. Viac info v prílohe

vložené: 11.03.2018
Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejných vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

Ďalšie prílohy k oznamu:
Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - odpadová [ PDF 131.22K]
Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - pitná [ PDF 136.48K]

vložené: 28.02.2018
Oznam o výberovom konaní - odborný garant KC

Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre Obec Jarovnice, Obecný úrad, Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok na jedno pracovné miesto odborný garant KC

Viac info v prílohe oznamu

vložené: 07.02.2018
Oznam o výberovom konaní

Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre (ďalej len „Poskytovateľ služby“) Obec Jarovnice, Obecný úrad, Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice (adresa) vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka. Viac informácií v prílohe.

vložené: 18.12.2017
Pozvánka na 26. riadne zasadnutie OcZ

Zadadnutie sa uskutoční v piatok 15. decembra 2017 o 13:00. Program a pozvánka v prílohe tohto oznamu.

vložené: 12.12.2017
Oznam o výberovom konaní

Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre (ďalej len „Poskytovateľ služby“) Obec Jarovnice, Obecný úrad, Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice (adresa) vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok jedno pracovné miesto odborného pracovníka KC. Viac informácií v prílohe.

vložené: 01.12.2017
Pozvánka na 25. riadne zasadnutie OcZ

Podľa § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 25. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadačke obecného úradu v Jarovniciach dňa 27. 11. 2017 (pondelok) o 17.00 h

Program rokovania

  1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  2. Voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania
  3. Informovanie obecného zastupiteľstva starostom obce – družba s obcou Cserkeszölö
  4. Záver

Žiadam Vás, aby ste sa rokovania zúčastnili a včas zaujali svoje miesto v rokovacej miestnosti.

Vaša účasť je nutná!

Florián Giňa
starosta obce

vložené: 20.11.2017
Oznámenie o výberovom konaní - TSP v Jarovniciach

Obec Jarovnice, Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok na a) jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) Výberové konanie sa uskutoční dňa 23/10/2017 o 11:00 hod v priestoroch Obecného úradu Jarovnice v zasadacej miestnosti. podrobnosti v prílohe k článku

vložené: 03.10.2017