Podlimitné zákazky

Prístavby a nadstavba ZŠ Jarovnice

8. 9. 2014 – Preskúmanie certifikátov do profilu (PDF)
5. 9. 2014 – Vysvetlenie ponuky Eurobuildingy (PDF)
5. 9. 2014 – Vysvetlenie ponuky Rikostavy (PDF)
2. 9. 2014 – Vysvetlenie ponuky Rikostavy (PDF)
2. 9. 2014 – Vysvetlenie ponuky Pehaesy (PDF)
28. 8. 2014 – Ziadost o vysvetlenie ceny Pehaesy (PDF)
28. 8. 2014 – Ziadost o vysvetlenie ceny Rikostavy (PDF)
25. 8. 2014 – Ziadost o vysvetlenie ponuky Eurobuildingy (PDF)
25. 8. 2014 – Ziadost o vysvetlenie ponuky Rikostavy (PDF)
20. 6. 2014 – Projekt stavby a súťažné podklady (ZIP)