Prevod a prechod majetku z vlastníctva obce

Prevod a prechod majetku z vlastníctva obce