Archív podľa značiek: kaštieľ

Slávnostné otvorenie výstavy

Starosta obce Jarovnice – Florián Giňa – Vás srdečne pozýva na slávnostné otvorenie „Maľarňe“ Szinyei Merse Pála dňa 29. októbra 2014 o 14.00 h do zrekonštruovaného barokového kaštieľa obce Jarovnice.

História obce

Jarovnice sa rozprestierajú v Šarišskej vrchovine v údolí potoka Malá Svinka. Osídlené boli v neolite a v jej histórii sa spomínajú slovanské hrobové nálezy. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1260. Začiatkom 14. storočia to boli dve osady

Neskororenesančný kaštieľ

Szinyeiovci, ktorí boli patrónmi farského kostola i kostolov na okolitých dedinách, dali postaviť v Jarovniciach aj pôvodne neskororenesančný, v 70-tych rokoch 18. storočia barokovo prestavaný poschodový kaštieľ. V tých časoch bol obklopený nádhernými parkmi so stovkami domácich a cudzokrajných stromov