Archív podľa značiek: kostol

Rímskokatolícky kostol Povýšenia sv. kríža v Močidľanoch

Do tridsiatych rokov 14. storočia Močidľany patrili k farnosti Ňaršany, v súčasnosti Ražňany. V roku 1358 sa vytvorila samostatná farnosť. Na mieste staršej kaplnky v roku 1567 vystavali nový murovaný kostol. Zasvätený bol Povýšeniu sv. Kríža. Neskôr je prestavaný na

Rímskokatolícky kostol sv. Antona Pustovníka

Historici sa domnievajú, že v 11.-12. storočí na popud uhorských kráľov boli postavené niektoré kostoly, ktoré slúžili ako spoločné farské kostoly aj pre obyvateľov susedných dedín. V chotári Jarovníc bola pustovňa benediktínskeho mnícha ešte predtým, ako tu vybudovali kostol, teda