Archív podľa značiek: obec

Ponuka na predaj pozemku a prenájom nebytových priestorov

Ponuka na predaj Obec Jarovnice na základe uznesenia č. 171/2014 zo dňa 13.13.2014 obecného zastupiteľstva obce Jarovnice 223,082 63 v súlade zo zákonom č.318/1991 Zb. o majetku obce v znení neskorších zmien a doplnkov v súlade s §9a ponúka na

Rozvoj obce po rokoch

Rok Udalosť 1949 elektrická sieť 1950 autobusová linka 1955 asfaltová cesta 1961 miestny rozhlas 1962 zdravotné stredisko 1966 materská škola 1967 základná školabytovka pri ZŠ 1972 požiarna zbrojnica 1974 športový areál 1975 regulácia potokašatne na ihrisku 1978 dolná bytovka /425/