Archív podľa značiek: OcZ

Pozvánka na 4. riadne zasadnutie OcZ

Podľa § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 3. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadačke obecného úradu dňa 9. apríla

Pozvánka na 3. riadne zasadnutie OcZ

Podľa § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 3. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadačke obecného úradu dňa 25. februára

Pozvánka na 2. riadne zasadnutie OcZ

Podľa § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 2. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadačke obecného úradu dňa 16. decembra

Pozvánka na 30. riadne zasadnutie OcZ

Podľa § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 30. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadačke obecného úradu dňa 10. novembra

Pozvánka na 26. riadne zasadnutie OcZ

Podľa § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 26. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadačke obecného úradu dňa 13.marca 2014

Komisie obecného zastupiteľstva

Priestupková komisia Predseda: Marián Giňa Členovia: Dušan Ferko Vladislav Kaleja Sociálna komisia Predseda: Peter Jacko Členovia: Martin Dužda Komisia na ochranu verejného záujmu Predseda: Ing. Ľubomír Trišč Členovia: Ladislav Bilý Dušan Ferko Mária Kostrabová Jozef Marciňák

Poslanci obecného zastupiteľstva 2010-2014

Ladislav Bilý Marián Červeňák Martin Dužda Dušan Ferko Marián Giňa Peter Jacko Mgr. Terézia Judová Lambert Kaleja Vladislav Kaleja Mária Kostrabová Jozef Marciňák Ing. Ľubomír Trišč Miroslav Sedlák