Archív podľa značiek: Sv. Anton Pustovník

Rímskokatolícky kostol sv. Antona Pustovníka

Historici sa domnievajú, že v 11.-12. storočí na popud uhorských kráľov boli postavené niektoré kostoly, ktoré slúžili ako spoločné farské kostoly aj pre obyvateľov susedných dedín. V chotári Jarovníc bola pustovňa benediktínskeho mnícha ešte predtým, ako tu vybudovali kostol, teda

História obce

Jarovnice sa rozprestierajú v Šarišskej vrchovine v údolí potoka Malá Svinka. Osídlené boli v neolite a v jej histórii sa spomínajú slovanské hrobové nálezy. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1260. Začiatkom 14. storočia to boli dve osady