Archív podľa značiek: voľby

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 307/2015 Z.z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 5. marca 2016 od 07:00 do 22:00 h. Informácie pre voliča Delegovanie komisií Informácie pre politické strany

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Jarovnice na funkčné obdobie 2015–2021

Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov voľbu hlavného kontrolóra na deň 27. mája 2015, ktorá sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Jarovniciach. Podrobnosti v prílohe:

Výsedky volieb do samosprávy 2014

Výsedky volieb do samosprávy 2014 Výsledky volieb – starosta (PDF) Výsledky volieb – poslanci OcZ (PDF) Výsledky volieb v číslach

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014 (aktualizované)

Aktualizované 11. 11. 2014 Odvolanie a vzdanie sa kandidatúry § 19 zákona 364/1990 NR SR Aktualizované 10. 10. 2014 Vyhlásenie kandidátov – starosta Vyhlásenie kandidátov – poslanci Prinášame vám základné informácie o konaní Volieb do orgánov samosprávy obcí 2014, ktoré

Ako sme volili v našej obci v 2. kole prezidentských volieb 2014

Ak vás zaujíma ako sme volili v našej obci – tu sú presné čísla: Kandidát Počet hlasov pre všetkých kandidátov Počet platných hlasov za obec Podiel za obec v % Počet platných hlasov za obvod Podiel za obvod v %

Informácia o čase a mieste konania voľby prezidenta SR v obci Jarovnice

Informácia o čase a mieste konania voľby prezidenta Slovenskej republiky Obec Jarovnice podľa § 14 odst. 1 zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov