Obec Jarovnice
dnes je 21. 02. (streda), čas: 23:50, , meniny má: Eleonóra
Samospráva
Obec
Občan
Kontakty

Kalendár podujatí a zberu odpadov

Štatistika web sídla

Online: 1
Dnes: 246
Tento mesiac: 4761
Celkovo: 18733
Aktuality a oznamy
Oznam o výberovom konaní - odborný garant KC

Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre Obec Jarovnice, Obecný úrad, Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok na jedno pracovné miesto odborný garant KC

Viac info v prílohe oznamu

vložené: 07.02.2018

Elektronická úradná tabuľa

Návrh VZN

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme (Obecný úrad Jarovnice, Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice), elektronicky (jarovnice@jarovnice.sk) alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade.
Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu.
Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.
Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Dátum vytvorenia: 27.11.2017 Dátum platnosti do: 31.01.2018

« návrat na obsah elektronickej úradnej tabule