Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014 (aktualizované)

Aktualizované 11. 11. 2014

Aktualizované 10. 10. 2014

Prinášame vám základné informácie o konaní Volieb do orgánov samosprávy obcí 2014, ktoré sa uskutočnia dňa 15. novembra 2014. Na tejto stránke nájdete základné odkazy na vzory tlačív, ktoré môžete voľne použiť. Ak by ste tu nenašli požadované informácie, skúste použiť web Ministerstva vnútra SR venovaný týmto voľbám. Všetky odkazy uvedené nižšie (okrem VZN 1/2014) vedú na web MV SR a za ich aktuálnosť zodpovedá stránka ministerstva.

Informácie z obce

  • Zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov *.RTF
  • Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 191/2014 Z.z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí *.PDF
  • Podávanie kandidátnych listín

Vzory vyhlásenia kandidatúry

  • Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov zastupiteľstva *.RTF
  • Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce *.RTF

Vzory kandidátnych listín politickej strany

  • Vzor kandidátnej listiny politickej strany (politického hnutia, koalície) pre voľby do obecného (mestského, miestneho) zastupiteľstva *.RTF
  • Vzor kandidátnej listiny politickej strany (politického hnutia, koalície) pre voľby starostu obce (primátora mesta, starostu mestskej časti) *.RTF

Vzory kandidátnych listín nezávislých kandidátov

  • Vzor kandidátnej listiny nezávislého kandidáta pre voľby do obecného (mestského, miestneho) zastupiteľstva *.RTF
  • Vzor kandidátnej listiny nezávislého kandidáta pre voľby starostu obce (primátora mesta, starostu mestskej časti) *.RTF