Výberové konanie na účtovníka obce

Obecný úrad Jarovnice 223 , 082 63 Jarovnice vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto účtovníka.
Výberové konanie sa uskutoční dňa 18. júna 2015 o 10.00 h v priestoroch zasadačky obecného úradu na Obecnom úrade v Jarovniciach
Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu obecného úradu.
Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 16. júna 2015.
Výberové konanie – účtovník obce