Výberové konanie – terénny sociálny pracovník

Obecný úrad Jarovnice 223 , 082 63 Jarovnice vyhlasuje výberové konanie na dve pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka (TSP). Výberové konanie sa uskutoční dňa 27. apríla 2015 o 10.00 hod. v priestoroch zasadačky obecného úradu na Obecnom úrade v Jarovniciach. Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu obecného úradu. Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 23. apríla 2015. Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.
Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:
podrobnosti v prílohe k článku