Výberové konanie – terénny sociálny pracovník

Obecný úrad Jarovnice 223 , 082 63 Jarovnice vyhlasuje výberové konanie na

  • jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP)

Výberové konanie sa uskutoční dňa 17. 6. 2015 o 10.00 h v priestoroch zasadačky obecného úradu na Obecnom úrade v Jarovniciach.
Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu obecného úradu. Záujemcovia v svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem (TSP).
Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 15.06.2015. Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.
Podrobnosti v prílohe k článku:
Výberové konanie (PDF)