Výberové konanie

Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre (ďalej len „Poskytovateľ služby“) Obec Jarovnice, Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok na

a) jedno pracovné miesto odborného pracovníka KC;

Výberové konanie sa uskutoční dňa 23. 11. 2017 o 9:30 h v priestoroch Obecného úradu Jarovnice v zasadacej miestnosti.
oznam-vyberove-konanie