Vyšlo najnovšie číslo Obecných novín 4/2014

Pred niekoľkými dňami vyšlo nové číslo Obecného spravodajcu obce Jarovnice. V poradí už štvrté tohtoročné číslo je zároveň posledným v prvom ročníku. Jeho elektronickú verziu si môžete prevziať priamo z tejto stránky.
Obecný spravodajca má opäť až 16 strán. Nechýbajú aktuálne udalosti z diania v obci. Podstatnú časť novín tvoria informácie o Szenyei Merse Pálovi, či články venované Vianociam. V závere zostalo trochu miesta aj na zábavu vo forme súťaží nielen pre deti – krížovka, hádanky. Prajme vám príjemné čítanie. Do nového ročníka prajeme Obecným novinám veľa pútavých článkov a množstvo vnímavých čitateľov. PF 2015!

Všetky čísla Jarovnických novín nájdete na tejto stránke
Noviny vo formáte PDF si môžete prevziať na tomto odkaze:
Obecný spravodajca Jarovnice – č. 4/2014 (PDF)