Uznesenia a zápisnice OcZ

Uznesenia a zápisnice Obecného zastupiteľstva (zoradené podľa rokov)
2017

2016

2014

2013

2012

2011

2010

2009