Zmluvy

Zmluvy

Celkový počet súborov k dispozícii: 211
Súbory zaberajú celkový objem dát: 129,1 MB
Počet prevzatých súborov v rubrike Zmluvy je aktuálne: 23 362
Zobrazených súborov bolo: 1/10 z celkového počtu 211 súborov.

  Dodatok čl. 3 k nájomnej zmluve č. 3/334 s PD Jarovnicami.
» 561,9 KiB - 4 hits - 7. septembra 2017

  Zmluva o prenájme kopírovacieho stroja č. 2142017
» 513,9 KiB - 2 hits - 7. septembra 2017

  Zmluva o dielo č. 23062016 na PD MŠ Jarovnice - NUMERAL,spol.s.r.o
» 764,8 KiB - 14 hits - 24. augusta 2017

  Dohoda o splátkach dlhu č. 047 Z/2017
» 732,0 KiB - 5 hits - 16. augusta 2017

  Začatie spolupráce medzi úradom splnomocnenca vlády pre Rómske komunity na NP komunitné centrum v obci Jarovnice
» 4,5 MiB - 7 hits - 15. augusta 2017

  Zmluva o nájme nehnuteľnosti k pozemkom na cintoríne
» 115,6 KiB - 12 hits - 15. augusta 2017

  Mandátna zmluva 162017 stavebný dozor - Rozšírenie kapacity predškolského zariadenia
» 1,8 MiB - 22 hits - 13. júla 2017

  Mandátna zmluva TENDERTEAM, s.r.o.
» 1,4 MiB - 18 hits - 13. júla 2017

  Zmluva o dielo č. 01/2017 na stavebné práce "Obnova fasády Domu smútku v Jarovniciach" s MFR Business, s.r.o. Košice.
» 1,3 MiB - 30 hits - 30. júna 2017

  Zmluva o spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pre národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca
» 2,7 MiB - 16 hits - 30. júna 2017

Archív starších dokumentov...


Zmluvy nájomné

Celkový počet súborov k dispozícii: 83
Súbory zaberajú celkový objem dát: 2,3 MB
Počet prevzatých súborov v rubrike Zmluvy nájomné je aktuálne: 4 734
Zobrazených súborov bolo: 1/10 z celkového počtu 83 súborov.

  BD 543/19 Monika Husárová - 01. 8. 2017 - 31. 7. 2018
» 19,3 KiB - 5 hits - 1. augusta 2017

  BD 563/1 Pavol Kaleja - 20. 7. 2017-19. 7. 2018
» 18,5 KiB - 5 hits - 20. júla 2017

  BD 563/12 Michaela Červeňáková
» 19,1 KiB - 11 hits - 7. júla 2017
od: 7. 7. 2017 do: 6. 7. 2018

  BD 564/4 zmluva o nájme - Jozef Ferko
» 52,5 KiB - 10 hits - 1. júla 2017
od: 1. 7. 2017 do: 30. 6. 2018

  BD 564/13 zmluva o nájme - Kaleja Milan od 16.06.2017 do 15.06.2018
» 18,6 KiB - 10 hits - 20. júna 2017

  BD 564/1 Zmluva o nájme - Jaroslava Ferková od 8.6.2017 do 7.6.2018
» 18,8 KiB - 12 hits - 8. júna 2017

  BD 564/2 zmluva o nájme - Magda Bilá
» 51,5 KiB - 9 hits - 1. júna 2017
od: 1. 6. 2017 do: 31. 5. 2018

  BD 563/13 - Zmluva o nájme - Júlia Bilá od 03.04.2017 do 02.04.2017
» 19,0 KiB - 14 hits - 3. apríla 2017

  BD 563/18 - Zmluva o nájme - Renáta Rakašová
» 18,9 KiB - 31 hits - 16. februára 2017

  BD 563/15 - Zmluva o nájme - Juraj Červeňák
» 18,9 KiB - 28 hits - 16. februára 2017

Archív starších dokumentov...


Zmluvy na prípojky (vodovod, kanalizácia)

Celkový počet súborov k dispozícii: 55
Súbory zaberajú celkový objem dát: 1,5 MB
Počet prevzatých súborov v rubrike Zmluvy na prípojky (vodovod, kanalizácia) je aktuálne: 934
Zobrazených súborov bolo: 1/10 z celkového počtu 55 súborov.

  Zmluva vodovod - Ľuboš Košč
» 14,8 KiB - 5 hits - 30. augusta 2017

  Zmluva vodovod - Zlatica Giňová
» 17,1 KiB - 9 hits - 24. augusta 2017

  Zmluva vodovod - Ladislav Bilý
» 17,1 KiB - 5 hits - 24. augusta 2017

  Zmluva vodovod a kanalizácia - Nataša Husárová
» 15,2 KiB - 4 hits - 15. augusta 2017

  Zmluva vodovod - Leon Husár
» 16,0 KiB - 5 hits - 15. augusta 2017

  Zmluva vodovod - Miroslav Giňa
» 17,2 KiB - 8 hits - 9. augusta 2017

  Zmluva vodovod - Terézia Giňová
» 17,3 KiB - 6 hits - 9. augusta 2017

  Zmluva vodovod - Peter Kaleja
» 17,1 KiB - 9 hits - 9. augusta 2017

  Zmluva vodovod a kanalizácia - Kristína Duždová
» 16,3 KiB - 8 hits - 2. augusta 2017

  Zmluva vodovod - Marek Laci
» 16,0 KiB - 8 hits - 2. augusta 2017

Archív starších dokumentov...


Splátkové kalendáre

Celkový počet súborov k dispozícii: 33
Súbory zaberajú celkový objem dát: 819,4 KB
Počet prevzatých súborov v rubrike Splátkové kalendáre je aktuálne: 324
Zobrazených súborov bolo: 1/10 z celkového počtu 33 súborov.

  BD 563- Renáta Rakašová
» 12,3 KiB - 6 hits - 16. augusta 2017

  BD 564 - Dušan Červeňák
» 13,6 KiB - 9 hits - 7. júla 2017

  BD 563 - Jana Berkiová
» 12,5 KiB - 13 hits - 20. júna 2017

  BD 564 - Jaroslava Ferková
» 12,5 KiB - 9 hits - 20. júna 2017

  BD 563 Monika Ferková
» 12,3 KiB - 14 hits - 31. mája 2017

  BD 564 - Marek Kaleja
» 13,3 KiB - 17 hits - 18. apríla 2017

  BD 564 - Ján Bilý
» 14,0 KiB - 10 hits - 11. apríla 2017

  BD 522 - Petr Bilý (vodovod)
» 12,3 KiB - 11 hits - 11. apríla 2017

  BD 546 - Bolvanová Renáta
» 12,9 KiB - 23 hits - 17. marca 2017

  BD 546 - Zmluva vodovod - Július Bolvan
» 12,0 KiB - 21 hits - 16. marca 2017

Archív starších dokumentov...
 Page 1 of 4  1  2  3  4  » Dodatky k zmluvám

Celkový počet súborov k dispozícii: 17
Súbory zaberajú celkový objem dát: 225,6 KB
Počet prevzatých súborov v rubrike Dodatky k zmluvám je aktuálne: 154
Zobrazených súborov bolo: 1/10 z celkového počtu 17 súborov.

  BD 543- Marcela Bilá - dodatok k nájomnej zmluve - predlženie
» 12,4 KiB - 5 hits - 28. augusta 2017

  BD 542 - Martin Marciňák - dodatok k nájomnej zmluve - predlženie
» 12,5 KiB - 7 hits - 18. júla 2017

  BD 563 - Martin Ferko - dodatok k nájomnej zmluve - predlženie
» 12,4 KiB - 15 hits - 20. júna 2017

  BD 563 - Jana Berkiová - dodatok k nájomnej zmluve - predlženie
» 14,9 KiB - 10 hits - 20. júna 2017

  BD 563 - Zdenka Peštová, dodatok k nájomnej zmluve - predĺženie
» 12,5 KiB - 11 hits - 31. mája 2017

  BD 563 - Václav Červeňák, dodatok k nájomnej zmluve - predĺženie
» 12,5 KiB - 10 hits - 31. mája 2017

  BD 563 - Terézia Peštová, dodatok k nájomnej zmluve - predĺženie
» 12,5 KiB - 9 hits - 31. mája 2017

  BD 564 - Roman Pešta, dodatok k nájomnej zmluve - predĺženie
» 12,5 KiB - 11 hits - 31. mája 2017

  BD 563 - Radko Popuša, dodatok k nájomnej zmluve - predĺženie
» 12,5 KiB - 10 hits - 31. mája 2017

  BD 563 - Peter Červeňák, dodatok k nájomnej zmluve - predĺženie
» 12,5 KiB - 11 hits - 31. mája 2017

Archív starších dokumentov...
 Page 1 of 2  1  2  »