Zmluvy

Zmluvy

Celkový počet súborov k dispozícii: 198
Súbory zaberajú celkový objem dát: 111,4 MB
Počet prevzatých súborov v rubrike Zmluvy je aktuálne: 22 099
Zobrazených súborov bolo: 1/10 z celkového počtu 198 súborov.

  Dodatok č. 2 k zmluve č. 2016010190101 s prílohou č. 1
» 712,3 KiB - 3 hits - 24. mája 2017

  Zmluva o poskytnutí dotácie s OR SZZP Prešov
» 145,4 KiB - 4 hits - 9. mája 2017

  Zmluva o dielo - DDD
» 20,8 KiB - 20 hits - 23. marca 2017

  Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke
» 964,9 KiB - 21 hits - 3. marca 2017

  Zmluva o dielo - Chodníky cez obec Jarovnice, vetvy A, B, C - projekt stavby
» 45,2 KiB - 32 hits - 1. marca 2017

  Zmluva o poskytovaní služieb - Popuša
» 12,3 KiB - 23 hits - 7. februára 2017

  Dodatok č. 1 k dohode č. 16/37/052/1354
» 151,4 KiB - 19 hits - 1. februára 2017

  Dodatok č. 1 k dohode č. 16/37/50J/NS/31
» 126,3 KiB - 27 hits - 1. februára 2017

  Zmluva so spoločnosťou WI-NET s.r.o., Raslavice
» 1,3 MiB - 22 hits - 19. januára 2017

  Zmluva o poskytnutí dotácie FK ROMA Jarovnice
» 161,4 KiB - 24 hits - 19. januára 2017

Archív starších dokumentov...


Zmluvy nájomné

Celkový počet súborov k dispozícii: 76
Súbory zaberajú celkový objem dát: 2,1 MB
Počet prevzatých súborov v rubrike Zmluvy nájomné je aktuálne: 4 364
Zobrazených súborov bolo: 1/10 z celkového počtu 76 súborov.

  BD 563/13 - Zmluva o nájme - Júlia Bilá od 03.04.2017 do 02.04.2017
» 19,0 KiB - 6 hits - 3. apríla 2017

  BD 563/18 - Zmluva o nájme - Renáta Rakašová
» 18,9 KiB - 23 hits - 16. februára 2017

  BD 563/15 - Zmluva o nájme - Juraj Červeňák
» 18,9 KiB - 18 hits - 16. februára 2017

  Zmluva o nájme bytu
» 18,8 KiB - 31 hits - 8. decembra 2016

  Dodatky k nájomnej zmluve BD 543
» 25,0 KiB - 28 hits - 3. novembra 2016

  Dodatky k nájomnej zmluve BD 542
» 15,3 KiB - 29 hits - 3. novembra 2016

  BD 543 Zmluve o nájme Peter Červeňák od 1. 6. 2016 do 31. 5. 2017
» 53,5 KiB - 48 hits - 1. júna 2016

  BD 564 Dodatok č.2 k zmluve o nájme Ivan Bilý od 1. 6. 2016 do 31. 5. 2017
» 13,0 KiB - 56 hits - 1. júna 2016

  BD 564 Dodatok č.2 k zmluve o nájme Roman Pešta od 1. 6. 2016 do 31. 5. 2017
» 13,0 KiB - 59 hits - 1. júna 2016

  BD 564 Dodatok č.3 k zmluve o nájme Dušan Pešta od 1. 6. 2016 do 31. 5. 2017
» 12,9 KiB - 48 hits - 1. júna 2016

Archív starších dokumentov...


Zmluvy na prípojky (vodovod, kanalizácia)

Celkový počet súborov k dispozícii: 39
Súbory zaberajú celkový objem dát: 1,2 MB
Počet prevzatých súborov v rubrike Zmluvy na prípojky (vodovod, kanalizácia) je aktuálne: 645
Zobrazených súborov bolo: 1/10 z celkového počtu 39 súborov.

  Zmluva - kanalizácia - Božena Lazoríková
» 17,2 KiB - 0 hits - 23. mája 2017

  Zmluva - kanalizácia - Katarína Novotná
» 14,2 KiB - 0 hits - 19. mája 2017

  Zmluva vodovod a kanalizácia - Pavol Ferko
» 17,5 KiB - 0 hits - 18. mája 2017

  Zmluva kanalizácia - Mária Triščová
» 14,4 KiB - 0 hits - 18. mája 2017

  Zmluva kanalizácia - Jozefína Spišáková
» 16,0 KiB - 0 hits - 18. mája 2017

  Zmluva - kanalizácia - Petrova Dominika
» 16,0 KiB - 0 hits - 11. mája 2017

  Zmluva - vodovod a kanalizácia - Bilá Eva
» 17,6 KiB - 2 hits - 11. mája 2017

  Zmluva - kanalizácia - Baluchová Paulína
» 14,2 KiB - 1 hits - 11. mája 2017

  Zmluva - kanalizácia - Kamenec Maroš
» 16,0 KiB - 0 hits - 11. mája 2017

  Zmluva - kanalizácia - Adamčová Ľudmila
» 14,3 KiB - 0 hits - 11. mája 2017

Archív starších dokumentov...
 Page 1 of 4  1  2  3  4  » Splátkové kalendáre

Celkový počet súborov k dispozícii: 28
Súbory zaberajú celkový objem dát: 754,8 KB
Počet prevzatých súborov v rubrike Splátkové kalendáre je aktuálne: 150
Zobrazených súborov bolo: 1/10 z celkového počtu 28 súborov.

  BD 564 - Marek Kaleja
» 13,3 KiB - 7 hits - 18. apríla 2017

  BD 564 - Ján Bilý
» 14,0 KiB - 4 hits - 11. apríla 2017

  BD 522 - Petr Bilý (vodovod)
» 12,3 KiB - 4 hits - 11. apríla 2017

  BD 546 - Bolvanová Renáta
» 12,9 KiB - 11 hits - 17. marca 2017

  BD 546 - Zmluva vodovod - Július Bolvan
» 12,0 KiB - 9 hits - 16. marca 2017

  BD 528 - Zmluva vodovod, potraviny - Marcel Husár
» 11,7 KiB - 11 hits - 16. marca 2017

  BD 480 - Zmluva vodovod - Soňa Kalejová
» 12,1 KiB - 9 hits - 16. marca 2017

  BD 480 - Zmluva vodovod - Mária Giňová
» 12,5 KiB - 10 hits - 16. marca 2017

  BD 480 - Zmluva vodovod - Igor Bilý
» 12,1 KiB - 9 hits - 16. marca 2017

  BD 479 - Zmluva vodovod - Peter Kukurica
» 12,0 KiB - 10 hits - 16. marca 2017

Archív starších dokumentov...
 Page 1 of 3  1  2  3  » Dodatky k zmluvám

Celkový počet súborov k dispozícii: 1
Súbory zaberajú celkový objem dát: 18,8 KB
Počet prevzatých súborov v rubrike Dodatky k zmluvám je aktuálne: 11
Zobrazených súborov bolo: 1/1 z celkového počtu 1 súborov.

  BD 542 - dodatok k nájomnej zmluve - zrušenie antény
» 18,3 KiB - 11 hits - 16. marca 2017