Zmluvy

Zoznam nových zmlúv v systéme

Zmluvy

Celkový počet súborov k dispozícii: 189
Súbory zaberajú celkový objem dát: 107,8 MB
Počet prevzatých súborov v rubrike Zmluvy je aktuálne: 20 449
Zobrazených súborov bolo: 1/15 z celkového počtu 189 súborov.

  Zmluva o poskytnutí dotácie FK ROMA Jarovnice
» 161,4 KiB - 4 hits - 19. januára 2017

  Zmluva o dielo - Rozšírenie kanalizácie v rómskej osade Jarovnice - vetva D6
» 2,8 MiB - 26 hits - 16. decembra 2016

  Zmluva o dielo - Vodovodná prípojka
» 2,6 MiB - 17 hits - 16. decembra 2016

  Zmluva o poskytovaní služieb č. 201612005
» 304,8 KiB - 9 hits - 16. decembra 2016

  Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb dátovej stere WI-NET BJ s.r.o.
» 80,8 KiB - 12 hits - 16. decembra 2016

  Zmluva o nájme časti nehnuteľnosti a nájme nebytových priestorov
» 29,9 KiB - 20 hits - 15. decembra 2016

  Dodatok č. 3 zmluve odielo č. 2014. K01
» 200,6 KiB - 13 hits - 5. decembra 2016

  Zmluva Mediinvest 2
» 627,6 KiB - 24 hits - 30. novembra 2016

  Zmluva Mediinvest 1
» 579,1 KiB - 19 hits - 30. novembra 2016

  Zmluva o dielo - Deratizácia, dezinsekcia v priestoroch a zariadeniach obce Jarovnice
» 24,7 KiB - 22 hits - 15. novembra 2016

  Zmluva o dielo - Oprava asfaltových povrchov Jarovnice
» 20,7 KiB - 29 hits - 10. novembra 2016

  Zmluva o dielo k vypracovaniu žiadosti na rekonštrukciu MŠ
» 1,6 MiB - 27 hits - 2. novembra 2016

  Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných a súvisiacich dodávok - Rozšírenie kanalizácie v rómskej osade Jarovnice - vetva D6
» 174,5 KiB - 25 hits - 24. októbra 2016

  Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných a súvisiacich dodávok Vodovodná prípojka Jarovnice
» 175,5 KiB - 24 hits - 24. októbra 2016

  Zmluva o dielo - Numeral, spol. s r.o.
» 1,2 MiB - 25 hits - 20. októbra 2016
Zmluva o dielo na Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie Rekonštrukcia MŠ Jarovnice. Spoločnosť Numeral spol.s.r.o.


Staršie dokumenty...

Splátkové kalendáre

Splátkový kalendár 12 bj (DOCX)
Dohoda o splátkach – 542 (DOCX)
Dohoda o splátkach – 563 (DOCX)
Dohoda o splátkach – 564 (DOCX)
Dohoda o splátkach – 564 31.5.2016 (DOCX)
Dohoda o splátkach – 563 31.5.2016 (DOCX)


Nájomné zmluvy

Celkový počet súborov k dispozícii: 73
Súbory zaberajú celkový objem dát: 2,0 MB
Počet prevzatých súborov v rubrike Nájomné zmluvy je aktuálne: 3 770
Zobrazených súborov bolo: 1/15 z celkového počtu 73 súborov.

  Zmluva o nájme bytu
» 18,8 KiB - 12 hits - 8. decembra 2016

  Dodatky k nájomnej zmluve BD 543
» 25,0 KiB - 13 hits - 3. novembra 2016

  Dodatky k nájomnej zmluve BD 542
» 15,3 KiB - 12 hits - 3. novembra 2016

  BD 543 Zmluve o nájme Peter Červeňák od 1. 6. 2016 do 31. 5. 2017
» 53,5 KiB - 38 hits - 1. júna 2016

  BD 564 Dodatok č.2 k zmluve o nájme Ivan Bilý od 1. 6. 2016 do 31. 5. 2017
» 13,0 KiB - 42 hits - 1. júna 2016

  BD 564 Dodatok č.2 k zmluve o nájme Roman Pešta od 1. 6. 2016 do 31. 5. 2017
» 13,0 KiB - 41 hits - 1. júna 2016

  BD 564 Dodatok č.3 k zmluve o nájme Dušan Pešta od 1. 6. 2016 do 31. 5. 2017
» 12,9 KiB - 39 hits - 1. júna 2016

  BD 564 Dodatok č.2 k zmluve o nájme Pavel Berki od 1. 6. 2016 do 31. 5. 2017
» 12,9 KiB - 33 hits - 1. júna 2016

  BD 564 Dodatok č.3 k zmluve o nájme Marián Kaleja od 1. 6. 2016 do 31. 5. 2017
» 12,9 KiB - 44 hits - 1. júna 2016

  BD 564 Dodatok č.3 k zmluve o nájme Jozef Ferko od 1. 6. 2016 do 31. 5. 2017
» 13,0 KiB - 44 hits - 1. júna 2016

  BD 564 Dodatok č.3 k zmluve o nájme Ján Bilý od 1. 6. 2016 do 31. 5. 2017
» 13,0 KiB - 46 hits - 1. júna 2016

  BD 563 Dodatok č.3 k zmluve o nájme Jana Bilá od 1. 6. 2016 do 31. 5. 2017
» 13,1 KiB - 41 hits - 1. júna 2016

  BD 563 Dodatok č.3 k zmluve o nájme Jana Berkiová od 1. 6. 2016 do 31. 5. 2017
» 13,1 KiB - 42 hits - 1. júna 2016

  BD 563 Dodatok č.2 k zmluve o nájme Jaroslava Ferková od 1. 6. 2016 do 31. 5. 2017
» 13,0 KiB - 33 hits - 1. júna 2016

  BD 563 Dodatok č.3 k zmluve o nájme Peter Kukurica od 1. 6. 2016 do 31. 5. 2017
» 13,0 KiB - 41 hits - 1. júna 2016


Staršie dokumenty...
 Page 1 of 5  1  2  3  4  5  » 

Zmluvy na prípojky - vodovod, kanalizácia

Celkový počet súborov k dispozícii: 15
Súbory zaberajú celkový objem dát: 668,7 KB
Počet prevzatých súborov v rubrike Zmluvy na prípojky - vodovod, kanalizácia je aktuálne: 418
Zobrazených súborov bolo: 1/15 z celkového počtu 15 súborov.

  Zmluva - vodovod, kanalizácia
» 15,5 KiB - 2 hits - 10. januára 2017

  Zmluva - vodovod
» 15,6 KiB - 2 hits - 10. januára 2017

  Zmluva - vodovod
» 20,4 KiB - 5 hits - 30. decembra 2016

  Zmluva - vodovod, kanalizácia
» 174,0 KiB - 6 hits - 30. decembra 2016

  Zmluva - vodovod - Peter Lacko
» 39,0 KiB - 43 hits - 18. júla 2016

  Zmluva - vodovod, kanalizácia - Ernest Sivák
» 41,0 KiB - 38 hits - 18. júla 2016

  Zmluva - vodovod, kanalizácia - Miroslav Sivák
» 41,0 KiB - 34 hits - 18. júla 2016

  Zmluva - vodovod - Miroslav Husár
» 39,0 KiB - 34 hits - 18. júla 2016

  Zmluva - kanalizácia - Peter Kaleja Januv
» 37,5 KiB - 50 hits - 24. mája 2016

  Zmluva - vodovod - Slavomír Bilý
» 39,0 KiB - 45 hits - 24. mája 2016

  Zmluva - vodovod - Mária Kukuricová
» 39,0 KiB - 38 hits - 24. mája 2016

  Zmluva - vodovod - František Popuša
» 39,0 KiB - 38 hits - 24. mája 2016

  Zmluva - vodovod - Slavomír Kaleja Januv
» 37,5 KiB - 0 hits - 24. mája 2016

  Zmluva - kanalizácia - Ivana Giňová
» 37,5 KiB - 40 hits - 24. mája 2016

  Zmluva - kanalizácia - František Husár ml.
» 38,0 KiB - 43 hits - 24. mája 2016