Zmluvy

Zmluvy

Celkový počet súborov k dispozícii: 196
Súbory zaberajú celkový objem dát: 110,5 MB
Počet prevzatých súborov v rubrike Zmluvy je aktuálne: 21 532
Zobrazených súborov bolo: 1/10 z celkového počtu 196 súborov.

  Zmluva o dielo - DDD
» 20,8 KiB - 6 hits - 23. marca 2017

  Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke
» 964,9 KiB - 10 hits - 3. marca 2017

  Zmluva o dielo - Chodníky cez obec Jarovnice, vetvy A, B, C - projekt stavby
» 45,2 KiB - 19 hits - 1. marca 2017

  Zmluva o poskytovaní služieb - Popuša
» 12,3 KiB - 17 hits - 7. februára 2017

  Dodatok č. 1 k dohode č. 16/37/052/1354
» 151,4 KiB - 10 hits - 1. februára 2017

  Dodatok č. 1 k dohode č. 16/37/50J/NS/31
» 126,3 KiB - 15 hits - 1. februára 2017

  Zmluva so spoločnosťou WI-NET s.r.o., Raslavice
» 1,3 MiB - 14 hits - 19. januára 2017

  Zmluva o poskytnutí dotácie FK ROMA Jarovnice
» 161,4 KiB - 16 hits - 19. januára 2017

  Zmluva o dielo - Rozšírenie kanalizácie v rómskej osade Jarovnice - vetva D6
» 2,8 MiB - 57 hits - 16. decembra 2016

  Zmluva o dielo - Vodovodná prípojka
» 2,6 MiB - 44 hits - 16. decembra 2016

Archív starších dokumentov...


Zmluvy nájomné

Celkový počet súborov k dispozícii: 75
Súbory zaberajú celkový objem dát: 2,1 MB
Počet prevzatých súborov v rubrike Zmluvy nájomné je aktuálne: 4 212
Zobrazených súborov bolo: 1/10 z celkového počtu 75 súborov.

  BD 563/18 - Zmluva o nájme - Renáta Rakašová
» 18,9 KiB - 15 hits - 16. februára 2017

  BD 563/15 - Zmluva o nájme - Juraj Červeňák
» 18,9 KiB - 12 hits - 16. februára 2017

  Zmluva o nájme bytu
» 18,8 KiB - 23 hits - 8. decembra 2016

  Dodatky k nájomnej zmluve BD 543
» 25,0 KiB - 22 hits - 3. novembra 2016

  Dodatky k nájomnej zmluve BD 542
» 15,3 KiB - 25 hits - 3. novembra 2016

  BD 543 Zmluve o nájme Peter Červeňák od 1. 6. 2016 do 31. 5. 2017
» 53,5 KiB - 45 hits - 1. júna 2016

  BD 564 Dodatok č.2 k zmluve o nájme Ivan Bilý od 1. 6. 2016 do 31. 5. 2017
» 13,0 KiB - 49 hits - 1. júna 2016

  BD 564 Dodatok č.2 k zmluve o nájme Roman Pešta od 1. 6. 2016 do 31. 5. 2017
» 13,0 KiB - 49 hits - 1. júna 2016

  BD 564 Dodatok č.3 k zmluve o nájme Dušan Pešta od 1. 6. 2016 do 31. 5. 2017
» 12,9 KiB - 46 hits - 1. júna 2016

  BD 564 Dodatok č.2 k zmluve o nájme Pavel Berki od 1. 6. 2016 do 31. 5. 2017
» 12,9 KiB - 41 hits - 1. júna 2016

Archív starších dokumentov...


Zmluvy na prípojky (vodovod, kanalizácia)

Celkový počet súborov k dispozícii: 23
Súbory zaberajú celkový objem dát: 961,6 KB
Počet prevzatých súborov v rubrike Zmluvy na prípojky (vodovod, kanalizácia) je aktuálne: 539
Zobrazených súborov bolo: 1/10 z celkového počtu 23 súborov.

  Zmluva - kanalizácia - Denisa Duždová
» 17,1 KiB - 1 hits - 27. marca 2017

  Zmluva - vodovod - Monika Bilá
» 17,2 KiB - 0 hits - 27. marca 2017

  Zmluva - kanalizácia - Mária Kukuricová
» 42,0 KiB - 5 hits - 28. februára 2017

  Zmluva - vodovod, kanalizácia
» 15,5 KiB - 11 hits - 10. januára 2017

  Zmluva - vodovod
» 15,6 KiB - 15 hits - 10. januára 2017

  Zmluva - vodovod, kanalizácia - Róbert Giňa
» 16,5 KiB - 3 hits - 1. januára 2017

  Zmluva - vodovod, kanalizácia - Lucia Červeňáková
» 41,0 KiB - 5 hits - 1. januára 2017

  Zmluva - vodovod
» 20,4 KiB - 19 hits - 30. decembra 2016

  Zmluva - vodovod, kanalizácia
» 174,0 KiB - 16 hits - 30. decembra 2016

  Zmluva - vodovod, kanalizácia - Tibor Dužda
» 16,6 KiB - 4 hits - 30. augusta 2016

Archív starších dokumentov...
 Page 1 of 3  1  2  3  » Splátkové kalendáre (vodovod, kanalizácia)

Celkový počet súborov k dispozícii: 25
Súbory zaberajú celkový objem dát: 714,3 KB
Počet prevzatých súborov v rubrike Splátkové kalendáre (vodovod, kanalizácia) je aktuálne: 5
Zobrazených súborov bolo: 1/10 z celkového počtu 25 súborov.

  BD 546 - Bolvanová Renáta
» 12,9 KiB - 0 hits - 17. marca 2017

  BD 546 - Zmluva vodovod - Július Bolvan
» 12,0 KiB - 0 hits - 16. marca 2017

  BD 528 - Zmluva vodovod, potraviny - Marcel Husár
» 11,7 KiB - 0 hits - 16. marca 2017

  BD 480 - Zmluva vodovod - Soňa Kalejová
» 12,1 KiB - 0 hits - 16. marca 2017

  BD 480 - Zmluva vodovod - Mária Giňová
» 12,5 KiB - 0 hits - 16. marca 2017

  BD 480 - Zmluva vodovod - Igor Bilý
» 12,1 KiB - 0 hits - 16. marca 2017

  BD 479 - Zmluva vodovod - Peter Kukurica
» 12,0 KiB - 0 hits - 16. marca 2017

  BD 479 - Zmluva vodovod - Pavol Kukurica
» 11,9 KiB - 0 hits - 16. marca 2017

  BD 479 - Zmluva vodovod - Milan Kukurica
» 12,1 KiB - 0 hits - 16. marca 2017

  BD 479 - Zmluva vodovod a kanalizácia - Jozef Kaleja
» 13,6 KiB - 0 hits - 16. marca 2017

Archív starších dokumentov...
 Page 1 of 3  1  2  3  » Dodatky k zmluvám

Celkový počet súborov k dispozícii: 1
Súbory zaberajú celkový objem dát: 18,8 KB
Počet prevzatých súborov v rubrike Dodatky k zmluvám je aktuálne: 1
Zobrazených súborov bolo: 1/1 z celkového počtu 1 súborov.

  BD 542 - dodatok k nájomnej zmluve - zrušenie antény
» 18,3 KiB - 1 hits - 16. marca 2017