Zmluvy

Zmluvy

Celkový počet súborov k dispozícii: 225
Súbory zaberajú celkový objem dát: 135,9 MB
Počet prevzatých súborov v rubrike Zmluvy je aktuálne: 24 179
Zobrazených súborov bolo: 1/10 z celkového počtu 225 súborov.

  Nájomná zmluva na pozemok - Roman Kaleja
» 15,6 KiB - 0 hits - 15. novembra 2017

  Zmluva o poskytovaní verejných služieb s O2 Slovakia s.r.o
» 1,7 MiB - 3 hits - 13. novembra 2017

  Zmluva o dielo - Zdravotné stredisko Jarovnice – obnova
» 986,0 KiB - 15 hits - 13. novembra 2017
Zhotoviteľ: SUPER EXPRES s.r.o

  Zmluva o dielo - Predajňa Jarovnice – obnova fasády bez zateplenia a obnova strechy
» 21,6 KiB - 36 hits - 19. októbra 2017
zhotoviteľ: JDM Factory s.r.o

  Zmluva o dielo - IBV Jarovnice – projekt stavby pre územné rozhodnutie
» 42,5 KiB - 18 hits - 19. októbra 2017
zhotoviteľ: Ing. Valerián Zentko

  Zmluva o dielo: Vypracovanie 2 následných monitorovacích správ-Regenerácia obce Jarovnice, zhotoviteľ: MJM Group s.r.o
» 24,0 KiB - 12 hits - 16. októbra 2017

  Oprava miestnych komunikácií v obci Jarovnice
» 25,8 KiB - 30 hits - 12. októbra 2017

  Dodatk č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie s FK ROMA Jarovnice
» 80,8 KiB - 7 hits - 10. októbra 2017

  Dohoda o vytvorení spol. šk. obvodu s obcou Uzovské Pekľany
» 128,8 KiB - 7 hits - 29. septembra 2017

  Dohoda o vytvorení spol. šk. obvodu s obcou Daletice
» 112,8 KiB - 7 hits - 29. septembra 2017

Archív starších dokumentov...


Zmluvy nájomné

Celkový počet súborov k dispozícii: 87
Súbory zaberajú celkový objem dát: 2,4 MB
Počet prevzatých súborov v rubrike Zmluvy nájomné je aktuálne: 5 020
Zobrazených súborov bolo: 1/10 z celkového počtu 87 súborov.

  Nájomná zmluva na pozemok - Kaleja Roman
» 15,6 KiB - 11 hits - 20. októbra 2017

  BD 563/12 Jaroslava Ferková - 01.09.2017- 31.08.2018
» 18,6 KiB - 7 hits - 7. septembra 2017

  BD 564/1 Michaela Červeňáková - 01.09.2017- 31.08.2018
» 18,8 KiB - 8 hits - 7. septembra 2017

  BD 542/12 Dominik Lichvár - 01.09.2017- 31.08.2018
» 18,4 KiB - 9 hits - 7. septembra 2017

  BD 543/19 Monika Husárová - 01. 8. 2017 - 31. 7. 2018
» 19,3 KiB - 10 hits - 1. augusta 2017

  BD 563/1 Pavol Kaleja - 20. 7. 2017-19. 7. 2018
» 18,5 KiB - 10 hits - 20. júla 2017

  BD 563/12 Michaela Červeňáková
» 19,1 KiB - 19 hits - 7. júla 2017
od: 7. 7. 2017 do: 6. 7. 2018

  BD 564/4 zmluva o nájme - Jozef Ferko
» 52,5 KiB - 17 hits - 1. júla 2017
od: 1. 7. 2017 do: 30. 6. 2018

  BD 564/13 zmluva o nájme - Kaleja Milan od 16.06.2017 do 15.06.2018
» 18,6 KiB - 14 hits - 20. júna 2017

  BD 564/1 Zmluva o nájme - Jaroslava Ferková od 8.6.2017 do 7.6.2018
» 18,8 KiB - 18 hits - 8. júna 2017

Archív starších dokumentov...


Zmluvy na prípojky (vodovod, kanalizácia)

Celkový počet súborov k dispozícii: 73
Súbory zaberajú celkový objem dát: 1,8 MB
Počet prevzatých súborov v rubrike Zmluvy na prípojky (vodovod, kanalizácia) je aktuálne: 1 166
Zobrazených súborov bolo: 1/10 z celkového počtu 73 súborov.

  Zmluva vodovod a kanalizácia - Nataša Husárová
» 15,4 KiB - 1 hits - 15. novembra 2017

  Zmluva vodovod - Laci Pavol
» 14,8 KiB - 1 hits - 9. novembra 2017

  Zmluva vodovod a kanalizácia - Milan Kaleja
» 16,4 KiB - 1 hits - 9. novembra 2017

  Zmluva vodovod - Lenka Giňová
» 17,3 KiB - 1 hits - 9. novembra 2017

  Zmluva vodovod a kanalizácia - Justína Kalejová
» 16,6 KiB - 1 hits - 9. novembra 2017

  Zmluva vodovod a kanalizácia - Július Bilý
» 16,5 KiB - 1 hits - 9. novembra 2017

  Zmluva vodovod - Ján Laci
» 14,3 KiB - 1 hits - 9. novembra 2017

  Zmluva vodovod a kanalizácia - František Ferko
» 16,5 KiB - 0 hits - 9. novembra 2017

  Zmluva vodovod a kanalizácia - František Ferko
» 16,5 KiB - 4 hits - 27. októbra 2017

  Zmluva vodovod a kanalizácia - Juraj Kukurica
» 16,5 KiB - 3 hits - 27. októbra 2017

Archív starších dokumentov...


Splátkové kalendáre

Celkový počet súborov k dispozícii: 40
Súbory zaberajú celkový objem dát: 912,1 KB
Počet prevzatých súborov v rubrike Splátkové kalendáre je aktuálne: 465
Zobrazených súborov bolo: 1/10 z celkového počtu 40 súborov.

  BD 563 - Terézia Peštová
» 12,5 KiB - 1 hits - 9. novembra 2017

  BD 563 - Radko Popuša
» 12,1 KiB - 8 hits - 20. októbra 2017

  BD 563 - Júlia Bilá
» 12,3 KiB - 5 hits - 20. októbra 2017

  BD 543 - Monika Husárová
» 12,1 KiB - 8 hits - 11. októbra 2017

  BD 564 - Klaudia Kalejová
» 13,5 KiB - 8 hits - 11. októbra 2017

  Bolvan Marián, Jarovnice 479 - vodovod
» 14,6 KiB - 7 hits - 3. októbra 2017

  BD 564 - Bilá Ilona
» 13,5 KiB - 9 hits - 18. septembra 2017

  BD 563- Renáta Rakašová
» 12,3 KiB - 12 hits - 16. augusta 2017

  BD 564 - Dušan Červeňák
» 13,6 KiB - 17 hits - 7. júla 2017

  BD 563 - Jana Berkiová
» 12,5 KiB - 18 hits - 20. júna 2017

Archív starších dokumentov...
 Page 1 of 4  1  2  3  4  » Dodatky k zmluvám

Celkový počet súborov k dispozícii: 38
Súbory zaberajú celkový objem dát: 493,4 KB
Počet prevzatých súborov v rubrike Dodatky k zmluvám je aktuálne: 319
Zobrazených súborov bolo: 1/10 z celkového počtu 38 súborov.

  BD 542 - Ľudmila Kostolníková
» 12,3 KiB - 1 hits - 9. novembra 2017

  BD 543 - František Kaleja
» 12,4 KiB - 1 hits - 9. novembra 2017

  BD 543 - Ivan Giňa
» 12,4 KiB - 2 hits - 27. októbra 2017
predĺženie od 01.11.2017 do 31.10.2018

  BD 543 - Július Giňa
» 12,4 KiB - 3 hits - 27. októbra 2017
predĺženie od 01.11.2017 do 31.10.2018

  BD 543 - Miroslav Giňa
» 12,4 KiB - 5 hits - 27. októbra 2017
predĺženie od 01.11.2017 do 31.10.2018

  BD 543 - Pavel Giňa
» 12,6 KiB - 5 hits - 27. októbra 2017
predĺženie od 01.11.2017 do 31.10.2018

  BD 543 - Michal Popuša
» 12,4 KiB - 3 hits - 27. októbra 2017
predĺženie od 01.11.2017 do 31.10.2018

  BD 543 - Jaroslav Laci
» 12,5 KiB - 3 hits - 27. októbra 2017
predĺženie od 01.11.2017 do 31.10.2018

  BD 543 - Eva Bilá
» 12,4 KiB - 3 hits - 27. októbra 2017
predĺženie od 01.11.2017 do 31.10.2018

  BD 543 - Dušan Laci
» 12,4 KiB - 3 hits - 27. októbra 2017
predĺženie od 01.11.2017 do 31.10.2018

Archív starších dokumentov...
 Page 1 of 4  1  2  3  4  »