Zmluvy

Zmluvy

Celkový počet súborov k dispozícii: 205
Súbory zaberajú celkový objem dát: 121,7 MB
Počet prevzatých súborov v rubrike Zmluvy je aktuálne: 22 728
Zobrazených súborov bolo: 1/10 z celkového počtu 205 súborov.

  Mandátna zmluva 162017 stavebný dozor - Rozšírenie kapacity predškolského zariadenia
» 1,8 MiB - 8 hits - 13. júla 2017

  Mandátna zmluva TENDERTEAM, s.r.o.
» 1,4 MiB - 8 hits - 13. júla 2017

  Zmluva o dielo č. 01/2017 na stavebné práce "Obnova fasády Domu smútku v Jarovniciach" s MFR Business, s.r.o. Košice.
» 1,3 MiB - 12 hits - 30. júna 2017

  Zmluva o spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pre národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca
» 2,7 MiB - 9 hits - 30. júna 2017

  Leasingová zmluva s ČSOB Leasing, a.s., osobné vozidlo DACIA Dokker
» 193,4 KiB - 12 hits - 23. júna 2017

  Zmluva pre podporu futbalového turnaja
» 161,4 KiB - 0 hits - 13. júna 2017

  Zmluva o dielo - Rekonštrukcia kuchyne ZŠ
» 2,3 MiB - 12 hits - 13. júna 2017

  Dodatok č. 2 k zmluve č. 2016010190101 s prílohou č. 1
» 712,3 KiB - 15 hits - 24. mája 2017

  Zmluva o poskytnutí dotácie s OR SZZP Prešov
» 145,4 KiB - 17 hits - 9. mája 2017

  Zmluva o dielo - DDD
» 20,8 KiB - 43 hits - 23. marca 2017

Archív starších dokumentov...


Zmluvy nájomné

Celkový počet súborov k dispozícii: 81
Súbory zaberajú celkový objem dát: 2,3 MB
Počet prevzatých súborov v rubrike Zmluvy nájomné je aktuálne: 4 559
Zobrazených súborov bolo: 1/10 z celkového počtu 81 súborov.

  BD 563/12 Michaela Červeňáková
» 19,1 KiB - 3 hits - 7. júla 2017
od: 7. 7. 2017 do: 6. 7. 2018

  BD 564/4 zmluva o nájme - Jozef Ferko
» 52,5 KiB - 2 hits - 1. júla 2017
od: 1. 7. 2017 do: 30. 6. 2018

  BD 564/13 zmluva o nájme - Kaleja Milan od 16.06.2017 do 15.06.2018
» 18,6 KiB - 4 hits - 20. júna 2017

  BD 564/1 Zmluva o nájme - Jaroslava Ferková od 8.6.2017 do 7.6.2018
» 18,8 KiB - 9 hits - 8. júna 2017

  BD 564/2 zmluva o nájme - Magda Bilá
» 51,5 KiB - 2 hits - 1. júna 2017
od: 1. 6. 2017 do: 31. 5. 2018

  BD 563/13 - Zmluva o nájme - Júlia Bilá od 03.04.2017 do 02.04.2017
» 19,0 KiB - 12 hits - 3. apríla 2017

  BD 563/18 - Zmluva o nájme - Renáta Rakašová
» 18,9 KiB - 27 hits - 16. februára 2017

  BD 563/15 - Zmluva o nájme - Juraj Červeňák
» 18,9 KiB - 23 hits - 16. februára 2017

  Zmluva o nájme bytu
» 18,8 KiB - 36 hits - 8. decembra 2016

  Dodatky k nájomnej zmluve BD 543
» 25,0 KiB - 33 hits - 3. novembra 2016

Archív starších dokumentov...


Zmluvy na prípojky (vodovod, kanalizácia)

Celkový počet súborov k dispozícii: 43
Súbory zaberajú celkový objem dát: 1,3 MB
Počet prevzatých súborov v rubrike Zmluvy na prípojky (vodovod, kanalizácia) je aktuálne: 762
Zobrazených súborov bolo: 1/10 z celkového počtu 43 súborov.

  Zmluva - kanalizácia - Janka Humeňanská
» 17,1 KiB - 2 hits - 7. júla 2017

  Zmluva Kanalizácia - Stašiková Mária
» 17,1 KiB - 5 hits - 20. júna 2017

  Zmluva vodovod - Monika Laciová
» 16,0 KiB - 6 hits - 29. mája 2017

  Zmluva vodovod a kanalizáciu - Stanislav Krescanko
» 16,5 KiB - 7 hits - 29. mája 2017

  Zmluva - kanalizácia - Božena Lazoríková
» 17,2 KiB - 10 hits - 23. mája 2017

  Zmluva - kanalizácia - Katarína Novotná
» 14,2 KiB - 7 hits - 19. mája 2017

  Zmluva vodovod a kanalizácia - Pavol Ferko
» 17,5 KiB - 7 hits - 18. mája 2017

  Zmluva kanalizácia - Mária Triščová
» 14,4 KiB - 6 hits - 18. mája 2017

  Zmluva kanalizácia - Jozefína Spišáková
» 16,0 KiB - 7 hits - 18. mája 2017

  Zmluva - kanalizácia - Petrova Dominika
» 16,0 KiB - 7 hits - 11. mája 2017

Archív starších dokumentov...
 Page 1 of 5  1  2  3  4  5  » Splátkové kalendáre

Celkový počet súborov k dispozícii: 32
Súbory zaberajú celkový objem dát: 806,8 KB
Počet prevzatých súborov v rubrike Splátkové kalendáre je aktuálne: 235
Zobrazených súborov bolo: 1/10 z celkového počtu 32 súborov.

  BD 564 - Dušan Červeňák
» 13,6 KiB - 2 hits - 7. júla 2017

  BD 563 - Jana Berkiová
» 12,5 KiB - 5 hits - 20. júna 2017

  BD 564 - Jaroslava Ferková
» 12,5 KiB - 4 hits - 20. júna 2017

  BD 563 Monika Ferková
» 12,3 KiB - 8 hits - 31. mája 2017

  BD 564 - Marek Kaleja
» 13,3 KiB - 14 hits - 18. apríla 2017

  BD 564 - Ján Bilý
» 14,0 KiB - 7 hits - 11. apríla 2017

  BD 522 - Petr Bilý (vodovod)
» 12,3 KiB - 7 hits - 11. apríla 2017

  BD 546 - Bolvanová Renáta
» 12,9 KiB - 17 hits - 17. marca 2017

  BD 546 - Zmluva vodovod - Július Bolvan
» 12,0 KiB - 16 hits - 16. marca 2017

  BD 528 - Zmluva vodovod, potraviny - Marcel Husár
» 11,7 KiB - 19 hits - 16. marca 2017

Archív starších dokumentov...
 Page 1 of 4  1  2  3  4  » Dodatky k zmluvám

Celkový počet súborov k dispozícii: 15
Súbory zaberajú celkový objem dát: 200,1 KB
Počet prevzatých súborov v rubrike Dodatky k zmluvám je aktuálne: 86
Zobrazených súborov bolo: 1/10 z celkového počtu 15 súborov.

  BD 563 - Martin Ferko - dodatok k nájomnej zmluve - predlženie
» 12,4 KiB - 6 hits - 20. júna 2017

  BD 563 - Jana Berkiová - dodatok k nájomnej zmluve - predlženie
» 14,9 KiB - 4 hits - 20. júna 2017

  BD 563 - Zdenka Peštová, dodatok k nájomnej zmluve - predĺženie
» 12,5 KiB - 7 hits - 31. mája 2017

  BD 563 - Václav Červeňák, dodatok k nájomnej zmluve - predĺženie
» 12,5 KiB - 7 hits - 31. mája 2017

  BD 563 - Terézia Peštová, dodatok k nájomnej zmluve - predĺženie
» 12,5 KiB - 5 hits - 31. mája 2017

  BD 564 - Roman Pešta, dodatok k nájomnej zmluve - predĺženie
» 12,5 KiB - 6 hits - 31. mája 2017

  BD 563 - Radko Popuša, dodatok k nájomnej zmluve - predĺženie
» 12,5 KiB - 7 hits - 31. mája 2017

  BD 563 - Peter Červeňák, dodatok k nájomnej zmluve - predĺženie
» 12,5 KiB - 6 hits - 31. mája 2017

  BD 542 - Pavol Jacko, dodatok k nájomnej zmluve - predĺženie
» 12,5 KiB - 7 hits - 31. mája 2017

  BD 564 - Pavel Berki, dodatok k nájomnej zmluve - predĺženie
» 12,5 KiB - 7 hits - 31. mája 2017

Archív starších dokumentov...
 Page 1 of 2  1  2  »