Obec Jarovnice
dnes je 23. 02. (nedeľa), čas: 18:54, , meniny má: Roman(a)

Rómske občianske hliadky v obci Jarovnice

vložený: 29.09.2015 00:00, , čítaný: 779x

Obec Jarovnice, so sídlom Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice podpísala v septembri 2014 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku so začiatkom realizácie aktivít v októbri 2014 v projekte „Rómske občianske hliadky v obci Jarovnice“ v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Projekt sa bude realizovať v obci Jarovnice počas 12 mesiacov v období 10/2014 – 09/2015. Hlavným cieľom projektu je prevencia a zmierňovanie sociálneho vylúčenia obyvateľov marginalizovanej rómskej komunity v obci Jarovnice prostredníctvom rómskej občianskej hliadky a sociálneho poradenstva. Špecifickým cieľom je zlepšovanie rizikového správania, ochrany vlastníckych práv a dodržiavanie pravidiel občianskeho spolunažívania za pomoci týchto hliadok. Snahou obce je komplexný prístup k riešeniu nevyhovujúcej a kritickej situácie miestnej rómskej komunity. V rámci projektu bude vytvorených 9 pracovných miest. Predpokladaný počet osôb cieľovej skupiny zapojených do projektu je 40 (35 mužov a 5 žien). Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu predstavujú sumu 181 638,68 Eur. Intenzita pomoci je 95% a obec podpisom zmluvy získa NFP v celkovej výške 172 556,75 Eur. romske-obcianke-hliadky-web (DOC)
Podobné články

kompletné spravodajstvo