Obec Jarovnice
dnes je 23. 02. (nedeľa), čas: 18:52, , meniny má: Roman(a)

Rozvoj obce po rokoch

vložený: 01.05.2014 09:28, , čítaný: 812x

RokUdalosť
1949elektrická sieť
1950autobusová linka
1955asfaltová cesta
1961miestny rozhlas
1962zdravotné stredisko
1966materská škola
1967základná škola
bytovka pri ZŠ
1972požiarna zbrojnica
1974športový areál
1975regulácia potoka
šatne na ihrisku
1978dolná bytovka /425/
1979kobercová úprava ciest
1980prístavba zdravotného strediska
kultúrny dom
1986miestne komunikácie k IBV
1987II. Základná škola
1988rekonštrukcia elektrickej siete
1989klub dôchodcov
1990bytovky v osade
komunikácie
1991dom smútku
rekonštrukcia MŠ a ZŠ
1992rekonštrukcia kaštieľa
zriadenie OO PZ
osvetlenie KD
zriadenie II. ZŠ
1993výstavba mostu
regulácia potoka
zriadenie detskej ambulancie
1994zriadenie lekárne
dokončenie renovácie kaštieľa
1995začiatok výstavby ČOV
1997plynofikácia obce
1999výstavba rómskeho kostola
ukončenie plynofikácie
maľovanie
výmena nábytku kancelárie OcÚ
miestne komunikácie 550 m cesty
2000výstavba športového areálu pre KŠK
výstavba vzdelávacieho centra pre Rómov
asfaltová úprava št. cesty /od križovatky smerom na Prešov po koniec obce/
privatizácia zdravotných stredísk
pomník zomrelým po povodni
2001prístavba varne ku KD
rozšírenie verejného osvetlenia - osada
2002oplotenie cintorína v Močidľanoch
plynofikácia I.ZŠ
asfaltová úprava štátnej cesty /od kostola v Jarovniciach smerom na SB po skládku odpadov/
začiatok regulácie toku Malej Svinky
prechod kompetencií školstvo
2003prechod kompetencií
stavebný úrad
rekonštrukcia MŠ a komunitného centra
rekonštrukcia vykurovania zdravotného strediska č.112
rozšírenie nízkonapäťovej siete - rómska osada
plynofikácia pošty a požiarnej zbrojnice
oprava vodovodného rozvodu a sociálnych zariadení - budova TJ
2004verejná kanalizácia
začiatok výstavby bytoviek 20 bytových jednotiek - rómska osada
16 bytových jednotiek – dedina
plynofikácia II. ZŠ a MŠ
rozšírenie cintorína
informačný stánok
2005výstavba vodojemov
rekonštrukcia mosta pri ihrisku
odovzdanie bytoviek
ozvučenie domu smútku
2006internet
výmena okien
podkrovie a zatepľovanie ZŠ s MŠ
vodovod
rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove OÚ
osvetlenie cintorína v Jarovniciach
rekonštrukcia miestneho rozhlasu
2007porez líp na cintoríne
výmena okien OÚ
výmena okien a vonkajšia úprava zdravotného strediska
nové parkovisko pri kostole
výkup pozemkov na rozšírenie rómskej osady
odkúpenie domu č. 69 na kruhový objazd
2008výmena okien sála kultúrneho domu
obnova fasády dolného kaštieľa
kaderníctvo
zbúraný Tríščíkovec /rozšírenie cesty/
rekonštrukcia priestorov zdravotného strediska
Podobné články

kompletné spravodajstvo