Obec Jarovnice
dnes je 15. 07. (streda), čas: 11:09, , meniny má: Henrich

Úradné dokumenty

Obec Jarovnice zverejňuje na tomto mieste úradné dokumenty, týkajúce sa činnosti OcÚ, samosprávy, obecnej rady, obecného zastupiteľstva a komisií.

OcÚ zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia
03.01.2017 VZN 84/2016 Daň, odpad VZN stiahnuť [2.19M]
17.12.2015 VZN 80/2015 O zrušení niektorých VZN Obce ... VZN stiahnuť [17.61K]
22.07.2015 VZN 75/2015 O prenajímaní obecných bytov prideľovaných ... VZN stiahnuť Nahlad náhľad [150.80K]
18.12.2017 Dodatok č. 1 k VZN č. 82/2016 O zákaze prevádzkovania niektorých hazardných ... VZN stiahnuť [15.88K]
18.12.2017 VZN 92/2017 O určení školských obvodov základných ... VZN stiahnuť [47.00K]
18.12.2017 VZN 90/2017 O poskytovaní dotácií z rozpočtu ... VZN stiahnuť [100.00K]
15.01.2019 VZN č. 94/2018 O určení miesta a času ... VZN stiahnuť Nahlad náhľad [196.80K]
15.01.2019 VZN č. 95/2018 Prevádzkový poriadok pohrebiska na území ... VZN stiahnuť Nahlad náhľad [311.83K]
16.07.2016 VZN č. 83/2016 O nakladaní s komunálnymi odpadmi ... VZN stiahnuť Nahlad náhľad [2.51M]
06.04.2017 Dodatok č. 1 k VZN č. 75/2015 o prenajímaní obecných bytov prideľovaných ... VZN stiahnuť Nahlad náhľad [129.36K]
30.05.2019 VZN č. 34/2002 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ... VZN stiahnuť Nahlad náhľad [900.20K]
30.05.2019 VZN č. 13/1996 o určení sadzieb nájomného za ... VZN stiahnuť Nahlad náhľad [112.79K]
30.05.2019 VZN č. 81/2016 o umiestňovaní volebných plagatov a ... VZN stiahnuť Nahlad náhľad [225.36K]
04.07.2019 VZN č. 96/2019 o určení výšky mesačného príspevku ... VZN stiahnuť Nahlad náhľad [240.47K]
01.08.2019 VZN č. 98/2019 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ... VZN stiahnuť Nahlad náhľad [346.40K]
01.08.2019 VZN č. 97/2019 o zrušení niektorých všeobecne záväzných ... VZN stiahnuť Nahlad náhľad [181.50K]
01.08.2019 Dodatok č. 1 k VZN č. 95/2018 prevádzkový poriadok pohrebiska na území ... VZN stiahnuť Nahlad náhľad [396.54K]
01.02.2020 VZN č. 101/2019 o určení miesta a času ... VZN stiahnuť Nahlad náhľad [189.44K]

Obecná Rada zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia

Zastupiteľstvo zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia

Komisie zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia