Obec Jarovnice
dnes je 18. 06. (utorok), čas: 17:39, , meniny má: Vratislav/Vratislava

Úradné dokumenty

Obec Jarovnice zverejňuje na tomto mieste úradné dokumenty, týkajúce sa činnosti OcÚ, samosprávy, obecnej rady, obecného zastupiteľstva a komisií.

OcÚ zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia
03.01.2017 VZN 84/2016 Daň, odpad VZN stiahnuť [2.19M]
17.12.2015 VZN 80/2015 O zrušení niektorých VZN Obce ... VZN stiahnuť [17.61K]
22.07.2015 VZN 75/2015 O prenajímaní obecných bytov prideľovaných ... VZN stiahnuť Nahlad náhľad [150.80K]
16.02.2004 VZN 39/2004 O opatrovateľskej službe a o ... VZN stiahnuť Nahlad náhľad [72.17K]
18.12.2017 Dodatok č. 1 k VZN č. 82/2016 O zákaze prevádzkovania niektorých hazardných ... VZN stiahnuť [15.88K]
18.12.2017 VZN 92/2017 O určení školských obvodov základných ... VZN stiahnuť [47.00K]
18.12.2017 VZN 90/2017 O poskytovaní dotácií z rozpočtu ... VZN stiahnuť [100.00K]
15.01.2019 VZN č. 94/2018 O určení miesta a času ... VZN stiahnuť Nahlad náhľad [196.80K]
15.01.2019 VZN č. 95/2018 Prevádzkový poriadok pohrebiska na území ... VZN stiahnuť Nahlad náhľad [311.83K]
16.07.2016 VZN č. 83/2016 O nakladaní s komunálnymi odpadmi ... VZN stiahnuť Nahlad náhľad [2.51M]
06.04.2017 Dodatok č. 1 k VZN č. 75/2015 o prenajímaní obecných bytov prideľovaných ... VZN stiahnuť Nahlad náhľad [129.36K]
30.05.2019 VZN č. 34/2002 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ... VZN stiahnuť Nahlad náhľad [900.20K]
30.05.2019 VZN č. 24/2000 o chove a držaní psov ... VZN stiahnuť Nahlad náhľad [579.06K]
30.05.2019 VZN č. 20/1999 o cenách pohrebných a cintorínských ... VZN stiahnuť Nahlad náhľad [161.36K]
30.05.2019 VZN č. 13/1996 o určení sadzieb nájomného za ... VZN stiahnuť Nahlad náhľad [112.79K]
30.05.2019 VZN č. 06/1992 o verejnom poriadku v obci ... VZN stiahnuť Nahlad náhľad [1.10M]
30.05.2019 VZN č. 4/1992 požiarny poriadok obce VZN stiahnuť Nahlad náhľad [595.63K]
30.05.2019 VZN č. 81/2016 o umiestňovaní volebných plagatov a ... VZN stiahnuť Nahlad náhľad [225.36K]

Obecná Rada zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia

Zastupiteľstvo zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia

Komisie zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia