Obec Jarovnice
dnes je 23. 09. (pondelok), čas: 00:31, , meniny má: Zdenka

Najnovšie príspevky na stránke (1. strana)

<small>Na úradnú tabuľu bol do sekcie</small> <small>pridaný oznam</small> : Oznam o voľnom pracovnom mieste - 1 pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP)

Na úradnú tabuľu bol do sekcie pridaný oznam : Oznam o voľnom pracovnom mieste - 1 pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - IBV)

Bola pridaná zmluva : Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - IBV)

<small>Na úradnú tabuľu bol do sekcie</small> <small>pridaný oznam</small> : Oznámenie o voľnom pracovnom mieste- 1miesto pedagogický asistent/asistentka

Na úradnú tabuľu bol do sekcie pridaný oznam : Oznámenie o voľnom pracovnom mieste- 1miesto pedagogický asistent/asistentka

<small>Bola pridaná :</small> Zápisnica z 8 (Z 8. riadneho zasadnutia OZ v Jarovniciach zo dňa 31.08.2019)

Bola pridaná : Zápisnica z 8 (Z 8. riadneho zasadnutia OZ v Jarovniciach zo dňa 31.08.2019)

<small>Na úradnú tabuľu bol do sekcie</small> <small>pridaný oznam</small> : Výberove konanie na riaditeľa Zš 464

Na úradnú tabuľu bol do sekcie pridaný oznam : Výberove konanie na riaditeľa Zš 464

<small>Bola pridaná :</small> Zápisnica 7 (Z 7. riadneho zasadnutia OZ v Jarovniciach zo dňa 28.06.2019)

Bola pridaná : Zápisnica 7 (Z 7. riadneho zasadnutia OZ v Jarovniciach zo dňa 28.06.2019)

<small>Bola pridaná :</small> Prezenčná listina 8 (Z 8. riadneho zasadnutia OZ v Jarovniciach zo dňa 31.08.2019)

Bola pridaná : Prezenčná listina 8 (Z 8. riadneho zasadnutia OZ v Jarovniciach zo dňa 31.08.2019)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva o nájme

Bola pridaná zmluva : Zmluva o nájme

<small>Na úradnú tabuľu bol do sekcie</small> <small>pridaný oznam</small> : Verejná vyhláška

Na úradnú tabuľu bol do sekcie pridaný oznam : Verejná vyhláška

Nová pozvánka od OCÚ Jarovnice: Pozvánka na 8. riadne zastupiteľstvo

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - IBV)

Bola pridaná zmluva : Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - IBV)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - IBV)

Bola pridaná zmluva : Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - IBV)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zamestnávateľská zmluva (doplnkové dôchodkové sporenie )

Bola pridaná zmluva : Zamestnávateľská zmluva (doplnkové dôchodkové sporenie )

<small>Bola pridaná :</small> VZN č. 96/2019 (o určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach obce Jarovnice)

Bola pridaná : VZN č. 96/2019 (o určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach obce Jarovnice)

<small>Bola pridaná :</small> Prezenčná listina 7 (Z 7. riadneho zasadnutia OZ v Jarovniciach zo dňa 28.06.2019)

Bola pridaná : Prezenčná listina 7 (Z 7. riadneho zasadnutia OZ v Jarovniciach zo dňa 28.06.2019)

<small>Bola pridaná :</small> Uznesenia 7 (Z 7. riadneho zasadnutia OZ v Jarovniciach zo dňa 28.06.2019)

Bola pridaná : Uznesenia 7 (Z 7. riadneho zasadnutia OZ v Jarovniciach zo dňa 28.06.2019)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva o dielo OBNOVA a ZATEPLENIE Kultúrneho domu Jarovnice (Mavastav s.r.o.)

Bola pridaná zmluva : Zmluva o dielo OBNOVA a ZATEPLENIE Kultúrneho domu Jarovnice (Mavastav s.r.o.)

Nová pozvánka od Kolesarova: Pozvánka na 7. riadne zasadnutie OcZ

 • Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody

  Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

  Ďalšie prílohy k oznamu:
  Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - odpadová [ PDF 232.97K]
  Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - pitná [ PDF 242.39K]

  vložené: 28.02.2018
Rómske občianske hliadky v obci Jarovnice


Obec Jarovnice, so sídlom Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice podpísala v septembri 2014 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku so začiatkom realizácie aktivít v októbri 2014
Čítať viac »

SMS alebo E-mail registrácia
SMS hlásnik

Dostávajte čerstvé správy zo svojej obce SMS správou. Vyberte si tému, vložte svoje telefónne číslo a potvrďte kódom.

loader

najnovšie číslo obecného časopisu
1/2019
Obecný spravodajca Jarovnice

Vydanie: 1/2019

Dátum vydania: 24.04.2019