Obec Jarovnice
dnes je 19. 07. (piatok), čas: 03:47, , meniny má: Dušana

Najnovšie príspevky na stránke (2. strana)

<small>Na úradnú tabuľu bol do sekcie</small> <small>pridaný oznam</small> : Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ľky Základnej školy v Jarovniciach, Jarovnice 192

Na úradnú tabuľu bol do sekcie pridaný oznam : Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ľky Základnej školy v Jarovniciach, Jarovnice 192

<small>Na úradnú tabuľu bol do sekcie</small> <small>pridaný oznam</small> : Oznam o voľnom pracovnom mieste na funkciu: Riaditeľa Základnej školy, Jarovnice 192

Na úradnú tabuľu bol do sekcie pridaný oznam : Oznam o voľnom pracovnom mieste na funkciu: Riaditeľa Základnej školy, Jarovnice 192

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Prima banka Slovensko , a.s. (Zmluva o terminovanom úvere č. 71/001/19)

Bola pridaná zmluva : Prima banka Slovensko , a.s. (Zmluva o terminovanom úvere č. 71/001/19)

<small>Bola pridaná :</small> Uznesenia 6 (Z 6. riadneho zasadnutia OZ v Jarovniciach zo dňa 23.04.2019)

Bola pridaná : Uznesenia 6 (Z 6. riadneho zasadnutia OZ v Jarovniciach zo dňa 23.04.2019)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Východoslovenská distribučná, a.s. (Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distrobučnej sústavy )

Bola pridaná zmluva : Východoslovenská distribučná, a.s. (Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distrobučnej sústavy )

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Východoslovenská distribučná, a.s. (Zmluva o spolupráci č. 0446/3130/2019)

Bola pridaná zmluva : Východoslovenská distribučná, a.s. (Zmluva o spolupráci č. 0446/3130/2019)

<small>Vyšlo nové číslo Obecný spravodajca Jarovnice:</small> 1/2019

Vyšlo nové číslo Obecný spravodajca Jarovnice: 1/2019

<small>Bola pridaná :</small> Prezenčná listina 6 (Z 6. riadneho zasadnutia OZ v Jarovniciach zo dňa 23.04.2019)

Bola pridaná : Prezenčná listina 6 (Z 6. riadneho zasadnutia OZ v Jarovniciach zo dňa 23.04.2019)

<small>Bola pridaná :</small> Zápisnica 5 (Z 5. riadneho zasadnutia OZ v Jarovniciach zo dňa 29.03.2019)

Bola pridaná : Zápisnica 5 (Z 5. riadneho zasadnutia OZ v Jarovniciach zo dňa 29.03.2019)

Nová pozvánka od OCÚ Jarovnice: Pozvánka na 6. riadne zastupiteľstvo

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - IBV Reištetterová)

Bola pridaná zmluva : Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - IBV Reištetterová)

<small>Na úradnú tabuľu bol do sekcie</small> <small>pridaný oznam</small> : Oznam o voľnom pracovnom mieste - 1 pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP), 1 pracovné miesto terénneho pracovníka (TP), 1 pracovné miesto terénneho pracovníka (TP)-zastup počas MD,

Na úradnú tabuľu bol do sekcie pridaný oznam : Oznam o voľnom pracovnom mieste - 1 pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP), 1 pracovné miesto terénneho pracovníka (TP), 1 pracovné miesto terénneho pracovníka (TP)-zastup počas MD,

<small>Na úradnú tabuľu bol do sekcie</small> <small>pridaný oznam</small> : Oznam o voľnom pracovnom mieste - 1 pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP)

Na úradnú tabuľu bol do sekcie pridaný oznam : Oznam o voľnom pracovnom mieste - 1 pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP)

Nová pozvánka od OCÚ Jarovnice: Pozvánka na 5. riadne zasadnutie OcZ

<small>Na úradnú tabuľu bol do sekcie</small> <small>pridaný oznam</small> : Výsledky volieb v obci Jarovnice- voľba prezidenta Slovenskej republiky- 1. kolo

Na úradnú tabuľu bol do sekcie pridaný oznam : Výsledky volieb v obci Jarovnice- voľba prezidenta Slovenskej republiky- 1. kolo

<small>Na úradnú tabuľu bol do sekcie</small> <small>pridaný oznam</small> : Výsledky hlasovania vo voľbach na prezidenta Slovenskej republiky

Na úradnú tabuľu bol do sekcie pridaný oznam : Výsledky hlasovania vo voľbach na prezidenta Slovenskej republiky

<small>Na úradnú tabuľu bol do sekcie</small> <small>pridaný oznam</small> : Oznam o voľnom pracovnom mieste - 1 pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP)

Na úradnú tabuľu bol do sekcie pridaný oznam : Oznam o voľnom pracovnom mieste - 1 pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP)

<small>Na úradnú tabuľu bol do sekcie</small> <small>pridaný oznam</small> : Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín- opätovné

Na úradnú tabuľu bol do sekcie pridaný oznam : Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín- opätovné

 • Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody

  Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

  Ďalšie prílohy k oznamu:
  Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - odpadová [ PDF 232.97K]
  Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - pitná [ PDF 242.39K]

  vložené: 28.02.2018
Rómske občianske hliadky v obci Jarovnice


Obec Jarovnice, so sídlom Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice podpísala v septembri 2014 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku so začiatkom realizácie aktivít v októbri 2014
Čítať viac »

SMS alebo E-mail registrácia
SMS hlásnik

Dostávajte čerstvé správy zo svojej obce SMS správou. Vyberte si tému, vložte svoje telefónne číslo a potvrďte kódom.

loader

najnovšie číslo obecného časopisu
1/2019
Obecný spravodajca Jarovnice

Vydanie: 1/2019

Dátum vydania: 24.04.2019