Obec Jarovnice
dnes je 28. 05. (štvrtok), čas: 13:52, , meniny má: Viliam

Najnovšie príspevky na stránke (2. strana)

PDF

Nový oznam: CHODCI DBAJTE O SVOJU BEZPEČNOSŤ!

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Licenčná zmluva

Bola pridaná zmluva : Licenčná zmluva

<small>Bola pridaná :</small> Zápisnica 12 (Z 12. riadneho zasadnutia OZ v Jarovniciach zo dňa 31.01.2020)

Bola pridaná : Zápisnica 12 (Z 12. riadneho zasadnutia OZ v Jarovniciach zo dňa 31.01.2020)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - IBV)

Bola pridaná zmluva : Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - IBV)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Dotatok č. 004 (k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber))

Bola pridaná zmluva : Dotatok č. 004 (k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber))

<small>Bola pridaná :</small> Uznesenie 12 (Z 12. riadneho zasadnutia OZ v Jarovniciach zo dňa 31.01.2020)

Bola pridaná : Uznesenie 12 (Z 12. riadneho zasadnutia OZ v Jarovniciach zo dňa 31.01.2020)

<small>Bola pridaná :</small> Prezenčná listina 12 (Z 12. riadneho zasadnutia OZ v Jarovniciach zo dňa 31.01.2020)

Bola pridaná : Prezenčná listina 12 (Z 12. riadneho zasadnutia OZ v Jarovniciach zo dňa 31.01.2020)

<small>Bola pridaná :</small> VZN č. 101/2019 (o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jarovnice)

Bola pridaná : VZN č. 101/2019 (o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jarovnice)

<small>Bola pridaná :</small> VZN č. 100/2019 (o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení so sídlom na území a mimo územia obce Jarovnice)

Bola pridaná : VZN č. 100/2019 (o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení so sídlom na území a mimo územia obce Jarovnice)

<small>Na úradnú tabuľu bol do sekcie</small> <small>pridaný oznam</small> : „Komunitné centrum v obci Jarovnice“ - publicita

Na úradnú tabuľu bol do sekcie pridaný oznam : „Komunitné centrum v obci Jarovnice“ - publicita

<small>Na úradnú tabuľu bol do sekcie</small> <small>pridaný oznam</small> : „Novostavba materskej školy v obci Jarovnice“ - publicita

Na úradnú tabuľu bol do sekcie pridaný oznam : „Novostavba materskej školy v obci Jarovnice“ - publicita

<small>Na úradnú tabuľu bol do sekcie</small> <small>pridaný oznam</small> : „Novostavba materskej školy v obci Jarovnice“

Na úradnú tabuľu bol do sekcie pridaný oznam : „Novostavba materskej školy v obci Jarovnice“

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - IBV)

Bola pridaná zmluva : Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - IBV)

<small>Na úradnú tabuľu bol do sekcie</small> <small>pridaný oznam</small> : Oznam o výberovom konaní - jedno pracovné miesto asistenta odborného pracovníka KC

Na úradnú tabuľu bol do sekcie pridaný oznam : Oznam o výberovom konaní - jedno pracovné miesto asistenta odborného pracovníka KC

<small>Bola pridaná :</small> Pozvánka na 12. riadne zastupiteľstvo (12. riadne zasadnutie OZ v Jarovniciach)

Bola pridaná : Pozvánka na 12. riadne zastupiteľstvo (12. riadne zasadnutie OZ v Jarovniciach)

<small>Bola pridaná :</small> Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Jarovnice a stratégia hospodárskeho a ekonomického rozvoja obce (roky 2014 - 2030)

Bola pridaná : Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Jarovnice a stratégia hospodárskeho a ekonomického rozvoja obce (roky 2014 - 2030)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - IBV)

Bola pridaná zmluva : Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - IBV)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Dotatok č. 5 (Ku zmluve č. 20 806 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom )

Bola pridaná zmluva : Dotatok č. 5 (Ku zmluve č. 20 806 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom )

 • Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody

  Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

  Ďalšie prílohy k oznamu:
  Jarovnice_kanal [ PDF 49.87K]
  Jarovnice_vodovod [ PDF 51.21K]

  vložené: 28.02.2020
Rómske občianske hliadky v obci Jarovnice


Obec Jarovnice, so sídlom Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice podpísala v septembri 2014 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku so začiatkom realizácie aktivít v októbri 2014
Čítať viac »

SMS alebo E-mail registrácia
SMS hlásnik

Dostávajte čerstvé správy zo svojej obce SMS správou. Vyberte si tému, vložte svoje telefónne číslo a potvrďte kódom.

loader

najnovšie číslo obecného časopisu
4/2019
Obecný spravodajca Jarovnice

Vydanie: 4/2019

Dátum vydania: 20.12.2019