Obec Jarovnice
dnes je 16. 02. (sobota), čas: 12:57, , meniny má: Ida

Najnovšie príspevky na stránke (29. strana)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva (Zmluva o dielo na predtlačovú prípravu novín Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Zmluva o dielo na predtlačovú prípravu novín<br />
Objednávateľ: Obec Jarovnice<br />
Zhotoviteľ: akad. arch. Tomáš Bujna)

Bola pridaná zmluva : Zmluva (Zmluva o dielo na predtlačovú prípravu novín Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Zmluva o dielo na predtlačovú prípravu novín
Objednávateľ: Obec Jarovnice
Zhotoviteľ: akad. arch. Tomáš Bujna)

<small>Bola pridaná :</small> VZN 69/2014 (O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2015)

Bola pridaná : VZN 69/2014 (O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2015)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva (Zmluva o dielo - Rozšírenie separoveného zberu odpadu v obci Jarovnice Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Rozšírenie separoveného zberu odpadu v obci Jarovnice<br />
Objednávateľ: Obec Jarovnice<br />
Zhotoviteľ: Hipolito, s.r.o.<br />
Zmluvná cena: 3.400,00 € bez DPH)

Bola pridaná zmluva : Zmluva (Zmluva o dielo - Rozšírenie separoveného zberu odpadu v obci Jarovnice Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Rozšírenie separoveného zberu odpadu v obci Jarovnice
Objednávateľ: Obec Jarovnice
Zhotoviteľ: Hipolito, s.r.o.
Zmluvná cena: 3.400,00 € bez DPH)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva (Príkazná zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania Príkazná zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania<br />
Objednávateľ: Obec Jarovnice<br />
Dodávateľ: Ing. Emil Mati)

Bola pridaná zmluva : Zmluva (Príkazná zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania Príkazná zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
Objednávateľ: Obec Jarovnice
Dodávateľ: Ing. Emil Mati)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva (Zmluva o dielo - Zemné práce, prípojky - bytové jednotky Obec Jarovnice Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Zemné práce, prípojky - bytové jednotky Obec Jarovnice<br />
Objednávateľ: Rikostav Container, s.r.o.<br />
Zhotoviteľ: Obec Jarovnice<br />
Zmluvná cena: 29.254,72 € bez DPH)

Bola pridaná zmluva : Zmluva (Zmluva o dielo - Zemné práce, prípojky - bytové jednotky Obec Jarovnice Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Zemné práce, prípojky - bytové jednotky Obec Jarovnice
Objednávateľ: Rikostav Container, s.r.o.
Zhotoviteľ: Obec Jarovnice
Zmluvná cena: 29.254,72 € bez DPH)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva (Zmluva o dielo - Vlastná ubytovňa - bytové jednotky Obec Jarovnice Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Vlastná ubytovňa - bytové jednotky Obec Jarovnice<br />
Objednávateľ: Rikostav Container, s.r.o.<br />
Zhotoviteľ: Obec Jarovnice<br />
Zmluvná cena: 24.150,00 € bez DPH)

Bola pridaná zmluva : Zmluva (Zmluva o dielo - Vlastná ubytovňa - bytové jednotky Obec Jarovnice Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Vlastná ubytovňa - bytové jednotky Obec Jarovnice
Objednávateľ: Rikostav Container, s.r.o.
Zhotoviteľ: Obec Jarovnice
Zmluvná cena: 24.150,00 € bez DPH)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva (Dodatok č.1 k zmluve o dielo - Oprava bytového domu Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Dodatok č.1 k zmluve o dielo - Oprava bytového domu Jarovnice<br />
Objednávateľ: Obec Jarovnice<br />
Zhotoviteľ: Vikol, s.r.o.<br />
Zmluvná cena: 2.397,00 € bez DPH)

Bola pridaná zmluva : Zmluva (Dodatok č.1 k zmluve o dielo - Oprava bytového domu Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Dodatok č.1 k zmluve o dielo - Oprava bytového domu Jarovnice
Objednávateľ: Obec Jarovnice
Zhotoviteľ: Vikol, s.r.o.
Zmluvná cena: 2.397,00 € bez DPH)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva (Kúpno-predajná zmluva Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Kúpno-predajná zmluva<br />
Predávajúci: Obec Jarovnice<br />
Kupujúci: Marek Pešta<br />
Cena: 910 €)

Bola pridaná zmluva : Zmluva (Kúpno-predajná zmluva Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Kúpno-predajná zmluva
Predávajúci: Obec Jarovnice
Kupujúci: Marek Pešta
Cena: 910 €)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva (Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Predmet zmluvy: Poskytnutie nenávratného finančného príspevku<br />
Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR<br />
Prijímateľ: Obec Jarovnice)

Bola pridaná zmluva : Zmluva (Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Predmet zmluvy: Poskytnutie nenávratného finančného príspevku
Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Prijímateľ: Obec Jarovnice)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva (Zmluva o dielo č. 02-10/2014 Zmluva o dielo č. 02-10/2014<br />
Objednávateľ: Obec Jarovnice<br />
Zhotoviteľ: KRYPTON s.r.o.)

Bola pridaná zmluva : Zmluva (Zmluva o dielo č. 02-10/2014 Zmluva o dielo č. 02-10/2014
Objednávateľ: Obec Jarovnice
Zhotoviteľ: KRYPTON s.r.o.)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva (Vodovodná a kanalizačná prípojka cintorín Jarovnice Vodovodná a kanalizačná prípojka cintorín Jarovnice)

Bola pridaná zmluva : Zmluva (Vodovodná a kanalizačná prípojka cintorín Jarovnice Vodovodná a kanalizačná prípojka cintorín Jarovnice)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva (Dodatok č. 1 ku zmluve o dielo - Prístavba a nadstavba ZŠ Jarovnice... Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Prístavba a nadstavba ZŠ Jarovnice<br />
Objednávateľ: Obec Jarovnice<br />
Zhotoviteľ: Rikostav Container, s.r.o.)

Bola pridaná zmluva : Zmluva (Dodatok č. 1 ku zmluve o dielo - Prístavba a nadstavba ZŠ Jarovnice... Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Prístavba a nadstavba ZŠ Jarovnice
Objednávateľ: Obec Jarovnice
Zhotoviteľ: Rikostav Container, s.r.o.)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva (Príkazná zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania Príkazná zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania<br />
Objednávateľ: Obec Jarovnice<br />
Dodávateľ: Ing. Emil Mati)

Bola pridaná zmluva : Zmluva (Príkazná zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania Príkazná zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
Objednávateľ: Obec Jarovnice
Dodávateľ: Ing. Emil Mati)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva (Príkazná zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania Príkazná zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania<br />
Objednávateľ: Obec Jarovnice<br />
Dodávateľ: Ing. Emil Mati)

Bola pridaná zmluva : Zmluva (Príkazná zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania Príkazná zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
Objednávateľ: Obec Jarovnice
Dodávateľ: Ing. Emil Mati)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva (Príkazná zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania Príkazná zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania<br />
Objednávateľ: Obec Jarovnice<br />
Dodávateľ: Ing. Emil Mati)

Bola pridaná zmluva : Zmluva (Príkazná zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania Príkazná zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
Objednávateľ: Obec Jarovnice
Dodávateľ: Ing. Emil Mati)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva (Zmluva o dielo - Prístavba a nadstavba ZŠ Jarovnice – kontajnerová stavba – zhotoviteľ časti kontajnerová modulová škola Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Prístavba a nadstavba ZŠ Jarovnice<br />
Objednávateľ: Obec Jarovnice<br />
Zhotoviteľ: Rikostav Container, s.r.o.<br />
Zmluvná cena: 673.178,36 €)

Bola pridaná zmluva : Zmluva (Zmluva o dielo - Prístavba a nadstavba ZŠ Jarovnice – kontajnerová stavba – zhotoviteľ časti kontajnerová modulová škola Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Prístavba a nadstavba ZŠ Jarovnice
Objednávateľ: Obec Jarovnice
Zhotoviteľ: Rikostav Container, s.r.o.
Zmluvná cena: 673.178,36 €)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva (Mandátna zmluva č. StD 01/2014 Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Mandátna zmluva č. StD 01/2014<br />
Zmluvná cena: 11.520,- €<br />
Mandant: Obec Jarovnice<br />
Mandatár: Ing. Štefan Vilga)

Bola pridaná zmluva : Zmluva (Mandátna zmluva č. StD 01/2014 Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Mandátna zmluva č. StD 01/2014
Zmluvná cena: 11.520,- €
Mandant: Obec Jarovnice
Mandatár: Ing. Štefan Vilga)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva (Zmluva o dielo - Enviromentálny fond Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Enviromentálny fond<br />
Zmluvná cena: 4.700,- €<br />
Objednávateľ: Obec Jarovnice<br />
Zhotoviteľ: EYWA)

Bola pridaná zmluva : Zmluva (Zmluva o dielo - Enviromentálny fond Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Enviromentálny fond
Zmluvná cena: 4.700,- €
Objednávateľ: Obec Jarovnice
Zhotoviteľ: EYWA)

 • Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody

  Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejných vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

  Ďalšie prílohy k oznamu:
  Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - odpadová [ PDF 131.22K]
  Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - pitná [ PDF 136.48K]

  vložené: 28.02.2018
Rómske občianske hliadky v obci Jarovnice


Obec Jarovnice, so sídlom Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice podpísala v septembri 2014 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku so začiatkom realizácie aktivít v októbri 2014
Čítať viac »

SMS alebo E-mail registrácia
SMS hlásnik

Dostávajte čerstvé správy zo svojej obce SMS správou. Vyberte si tému, vložte svoje telefónne číslo a potvrďte kódom.

loader

najnovšie číslo obecného časopisu
4/2018
Obecný spravodajca Jarovnice

Vydanie: 4/2018

Dátum vydania: 19.12.2018