Obec Jarovnice
dnes je 22. 10. (pondelok), čas: 05:41, , meniny má: Sergej

Najnovšie príspevky na stránke (3. strana)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - IBV)

Bola pridaná zmluva : Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - IBV)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - IBV)

Bola pridaná zmluva : Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - IBV)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva o nájme nehnuteľnosti k pozemkom na cintoríne - Jarovnice

Bola pridaná zmluva : Zmluva o nájme nehnuteľnosti k pozemkom na cintoríne - Jarovnice

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva - ochrana osobných údajov

Bola pridaná zmluva : Zmluva - ochrana osobných údajov

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva o pripojení s VSD a.s Košice

Bola pridaná zmluva : Zmluva o pripojení s VSD a.s Košice

<small>Vyšlo nové číslo Obecný spravodajca Jarovnice:</small> 1/2018

Vyšlo nové číslo Obecný spravodajca Jarovnice: 1/2018

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia (Generali Poisťovňa, a.s.)

Bola pridaná zmluva : Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia (Generali Poisťovňa, a.s.)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva o pripojení s VSD a.s Košice

Bola pridaná zmluva : Zmluva o pripojení s VSD a.s Košice

DOC

Nový oznam: Oznam o výberovom konaní - odborný pracovník KC

Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre (ďalej len „Poskytovateľ služby“) Obec Jarovnice , Obecný úrad, ...
<small>Bola pridaná :</small> Zápisnica 27 (Z 27. riadneho zasadnutia OZ v Jarovniciach zo dňa 14.03.2018)

Bola pridaná : Zápisnica 27 (Z 27. riadneho zasadnutia OZ v Jarovniciach zo dňa 14.03.2018)

<small>Bola pridaná :</small> Uznesenia 27

Bola pridaná : Uznesenia 27

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva (Zmluva o nájme nehnuteľnosti k pozemkom na cintoríne - Jarovnice)

Bola pridaná zmluva : Zmluva (Zmluva o nájme nehnuteľnosti k pozemkom na cintoríne - Jarovnice)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> MANDÁTNA ZMLUVA na výkon činností spojených s obstaraním koncesie (AE group, s.r.o.)

Bola pridaná zmluva : MANDÁTNA ZMLUVA na výkon činností spojených s obstaraním koncesie (AE group, s.r.o.)

PDF

Nový oznam: Pozvánka na 27. riadne zasadnutie OcZ

Uskutoční sa 14. marca o 15:00 (streda) v zasadačke obecného úradu v Jarovniciach. Viac info ...
<small>Bola pridaná zmluva :</small> Dodatok č.2 k ZMLUVE O DIELO č. 34/2016

Bola pridaná zmluva : Dodatok č.2 k ZMLUVE O DIELO č. 34/2016

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva o dielo Č. RZ - 30-01-2018 (REMOPEL, s.r.o.)

Bola pridaná zmluva : Zmluva o dielo Č. RZ - 30-01-2018 (REMOPEL, s.r.o.)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2018 s FK ROMA Jarovnice

Bola pridaná zmluva : Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2018 s FK ROMA Jarovnice

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva o spolupráci s MV SR (USVRK-OIP-2018/000768-014)

Bola pridaná zmluva : Zmluva o spolupráci s MV SR (USVRK-OIP-2018/000768-014)

 • Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody

  Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejných vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

  Ďalšie prílohy k oznamu:
  Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - odpadová [ PDF 131.22K]
  Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - pitná [ PDF 136.48K]

  vložené: 28.02.2018
Rómske občianske hliadky v obci Jarovnice


Obec Jarovnice, so sídlom Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice podpísala v septembri 2014 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku so začiatkom realizácie aktivít v októbri 2014
Čítať viac »

SMS alebo E-mail registrácia
SMS hlásnik

Dostávajte čerstvé správy zo svojej obce SMS správou. Vyberte si tému, vložte svoje telefónne číslo a potvrďte kódom.

loader

najnovšie číslo obecného časopisu
2/2018
Obecný spravodajca Jarovnice

Vydanie: 2/2018

Dátum vydania: 02.07.2018