Obec Jarovnice
dnes je 18. 10. (piatok), čas: 13:25, , meniny má: Lukáš

Najnovšie príspevky na stránke (3. strana)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> DDD Prešov , s.r.o. (Deratizácia a dezinsekcia v obci Jarovnice)

Bola pridaná zmluva : DDD Prešov , s.r.o. (Deratizácia a dezinsekcia v obci Jarovnice)

<small>Bola pridaná :</small> VZN č.98/2019 (ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Obce Jarovnice)

Bola pridaná : VZN č.98/2019 (ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Obce Jarovnice)

<small>Bola pridaná :</small> VZN č. 97/2019 (o zrušení niektorých všeobecne záväzných nariadení obce Jarovnice)

Bola pridaná : VZN č. 97/2019 (o zrušení niektorých všeobecne záväzných nariadení obce Jarovnice)

<small>Bola pridaná :</small> VZNč.... /2019 (o určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach v ziaďovateľskej pôsobnosti obce Jarovnice)

Bola pridaná : VZNč.... /2019 (o určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach v ziaďovateľskej pôsobnosti obce Jarovnice)

<small>Na úradnú tabuľu bol do sekcie</small> <small>pridaný oznam</small> : Zámer prevodu nehnuteľného majetku Obce Jarovnice z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Marek Pešta

Na úradnú tabuľu bol do sekcie pridaný oznam : Zámer prevodu nehnuteľného majetku Obce Jarovnice z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Marek Pešta

<small>Na úradnú tabuľu bol do sekcie</small> <small>pridaný oznam</small> : Zámer prevodu nehnuteľného majetku Obce Jarovnice z dôvodu hodného osobitného zreteľa - EL PRO KAN,s.r.o.

Na úradnú tabuľu bol do sekcie pridaný oznam : Zámer prevodu nehnuteľného majetku Obce Jarovnice z dôvodu hodného osobitného zreteľa - EL PRO KAN,s.r.o.

<small>Na úradnú tabuľu bol do sekcie</small> <small>pridaný oznam</small> : Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2019

Na úradnú tabuľu bol do sekcie pridaný oznam : Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2019

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva o dielo č. 01/2019 (Mavastav s.r.o.)

Bola pridaná zmluva : Zmluva o dielo č. 01/2019 (Mavastav s.r.o.)

<small>Na úradnú tabuľu bol do sekcie</small> <small>pridaný oznam</small> : Oznámenie o začati územného konania a o nariadení ústneho konania

Na úradnú tabuľu bol do sekcie pridaný oznam : Oznámenie o začati územného konania a o nariadení ústneho konania

<small>Na úradnú tabuľu bol do sekcie</small> <small>pridaný oznam</small> : Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia a upustenie od ústneho konania

Na úradnú tabuľu bol do sekcie pridaný oznam : Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia a upustenie od ústneho konania

<small>Na úradnú tabuľu bol do sekcie</small> <small>pridaný oznam</small> : Oznam o voľnom pracovnom mieste: 2 miesta - pedagogický asistent/asistentka.

Na úradnú tabuľu bol do sekcie pridaný oznam : Oznam o voľnom pracovnom mieste: 2 miesta - pedagogický asistent/asistentka.

<small>Na úradnú tabuľu bol do sekcie</small> <small>pridaný oznam</small> : Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ľky Základnej školy v Jarovniciach, Jarovnice 192

Na úradnú tabuľu bol do sekcie pridaný oznam : Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ľky Základnej školy v Jarovniciach, Jarovnice 192

<small>Na úradnú tabuľu bol do sekcie</small> <small>pridaný oznam</small> : Oznam o voľnom pracovnom mieste na funkciu: Riaditeľa Základnej školy, Jarovnice 192

Na úradnú tabuľu bol do sekcie pridaný oznam : Oznam o voľnom pracovnom mieste na funkciu: Riaditeľa Základnej školy, Jarovnice 192

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Prima banka Slovensko , a.s. (Zmluva o terminovanom úvere č. 71/001/19)

Bola pridaná zmluva : Prima banka Slovensko , a.s. (Zmluva o terminovanom úvere č. 71/001/19)

<small>Bola pridaná :</small> Uznesenia 6 (Z 6. riadneho zasadnutia OZ v Jarovniciach zo dňa 23.04.2019)

Bola pridaná : Uznesenia 6 (Z 6. riadneho zasadnutia OZ v Jarovniciach zo dňa 23.04.2019)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Východoslovenská distribučná, a.s. (Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distrobučnej sústavy )

Bola pridaná zmluva : Východoslovenská distribučná, a.s. (Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distrobučnej sústavy )

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Východoslovenská distribučná, a.s. (Zmluva o spolupráci č. 0446/3130/2019)

Bola pridaná zmluva : Východoslovenská distribučná, a.s. (Zmluva o spolupráci č. 0446/3130/2019)

<small>Vyšlo nové číslo Obecný spravodajca Jarovnice:</small> 1/2019

Vyšlo nové číslo Obecný spravodajca Jarovnice: 1/2019

 • Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody

  Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

  Ďalšie prílohy k oznamu:
  Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - odpadová [ PDF 232.97K]
  Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - pitná [ PDF 242.39K]

  vložené: 28.02.2018
Rómske občianske hliadky v obci Jarovnice


Obec Jarovnice, so sídlom Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice podpísala v septembri 2014 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku so začiatkom realizácie aktivít v októbri 2014
Čítať viac »

SMS alebo E-mail registrácia
SMS hlásnik

Dostávajte čerstvé správy zo svojej obce SMS správou. Vyberte si tému, vložte svoje telefónne číslo a potvrďte kódom.

loader

najnovšie číslo obecného časopisu
1/2019
Obecný spravodajca Jarovnice

Vydanie: 1/2019

Dátum vydania: 24.04.2019