Obec Jarovnice
dnes je 08. 08. (sobota), čas: 19:48, , meniny má: Oskár

Najnovšie príspevky na stránke (3. strana)

<small>Bola pridaná :</small> Zápisnica 13 (Z 13. riadneho zasadnutia OZ v Jarovniciach zo dňa 29.04.2020)

Bola pridaná : Zápisnica 13 (Z 13. riadneho zasadnutia OZ v Jarovniciach zo dňa 29.04.2020)

<small>Bola pridaná :</small> Uznesenie 13 (Z 13. riadneho zasadnutia OZ v Jarovniciach zo dňa 29.04.2020)

Bola pridaná : Uznesenie 13 (Z 13. riadneho zasadnutia OZ v Jarovniciach zo dňa 29.04.2020)

<small>Bola pridaná :</small> Prezenčná listina 13 (Z 13. riadneho zasadnutia OZ v Jarovniciach zo dňa 29.04.2020)

Bola pridaná : Prezenčná listina 13 (Z 13. riadneho zasadnutia OZ v Jarovniciach zo dňa 29.04.2020)

<small>Na úradnú tabuľu bol do sekcie</small> <small>pridaný oznam</small> : Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania

Na úradnú tabuľu bol do sekcie pridaný oznam : Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania

<small>Bola pridaná :</small> Pozvánka (13. riadne zasadnutie OZ v Jarovniciach)

Bola pridaná : Pozvánka (13. riadne zasadnutie OZ v Jarovniciach)

Nový článok v spravodajstve: Info COVID - 19

Prinášame Vám zoznam opatrení a odporúčaní v súčasnej situácii šírenia sa nákazy.

čítaj ďalej
<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva o poskytovaní služieb (Deratizácia a dezinsekcia v obci Jarovnice )

Bola pridaná zmluva : Zmluva o poskytovaní služieb (Deratizácia a dezinsekcia v obci Jarovnice )

Nový oznam: Oznam

Vážení klienti, v záujme realizácie preventívnych opatrení, ktoré boli prijaté na úradoch práce, s ...
<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva o dielo (Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt: „Prestupné bývanie v obci Jarovnice“,)

Bola pridaná zmluva : Zmluva o dielo (Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt: „Prestupné bývanie v obci Jarovnice“,)

<small>Na úradnú tabuľu bol do sekcie</small> <small>pridaný oznam</small> : Verejná vyhláška

Na úradnú tabuľu bol do sekcie pridaný oznam : Verejná vyhláška

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva (o nájme nebytových priestorov)

Bola pridaná zmluva : Zmluva (o nájme nebytových priestorov)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zlmuva (o poskytnutí dotácia na 2020 -FK ROMA)

Bola pridaná zmluva : Zlmuva (o poskytnutí dotácia na 2020 -FK ROMA)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - IBV)

Bola pridaná zmluva : Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - IBV)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - IBV)

Bola pridaná zmluva : Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - IBV)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva o nájme nebyt. priestoru- MUDr. Kohiová

Bola pridaná zmluva : Zmluva o nájme nebyt. priestoru- MUDr. Kohiová

PDF

Nový oznam: CHODCI DBAJTE O SVOJU BEZPEČNOSŤ!

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Licenčná zmluva

Bola pridaná zmluva : Licenčná zmluva

<small>Bola pridaná :</small> Zápisnica 12 (Z 12. riadneho zasadnutia OZ v Jarovniciach zo dňa 31.01.2020)

Bola pridaná : Zápisnica 12 (Z 12. riadneho zasadnutia OZ v Jarovniciach zo dňa 31.01.2020)

 • Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody

  Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

  Ďalšie prílohy k oznamu:
  Jarovnice_kanal [ PDF 49.87K]
  Jarovnice_vodovod [ PDF 51.21K]

  vložené: 28.02.2020
Rómske občianske hliadky v obci Jarovnice


Obec Jarovnice, so sídlom Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice podpísala v septembri 2014 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku so začiatkom realizácie aktivít v októbri 2014
Čítať viac »

SMS alebo E-mail registrácia
SMS hlásnik

Dostávajte čerstvé správy zo svojej obce SMS správou. Vyberte si tému, vložte svoje telefónne číslo a potvrďte kódom.

loader

najnovšie číslo obecného časopisu
1-2/2020
Obecný spravodajca Jarovnice

Vydanie: 1-2/2020

Dátum vydania: 29.07.2020