Obec Jarovnice
dnes je 09. 12. (pondelok), čas: 23:02, , meniny má: Izabela

Najnovšie príspevky na stránke (3. strana)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Prima banka Slovensko, a.s. (Zmluva o grantovom účte )

Bola pridaná zmluva : Prima banka Slovensko, a.s. (Zmluva o grantovom účte )

<small>Na úradnú tabuľu bol do sekcie</small> <small>pridaný oznam</small> : Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho konania

Na úradnú tabuľu bol do sekcie pridaný oznam : Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho konania

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva o spolupráci

Bola pridaná zmluva : Zmluva o spolupráci

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva o spolupráci

Bola pridaná zmluva : Zmluva o spolupráci

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Prima banka Slovensko, a.s. (Zmluva o účte Municipálneho úveru - Univerzál )

Bola pridaná zmluva : Prima banka Slovensko, a.s. (Zmluva o účte Municipálneho úveru - Univerzál )

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Prima banka Slovensko, a.s. (Zmluva o bežnom účte )

Bola pridaná zmluva : Prima banka Slovensko, a.s. (Zmluva o bežnom účte )

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Prima banka Slovensko, a.s. (Municipálny úver - Univerzál Zmluva o úvere c. 74/005/19)

Bola pridaná zmluva : Prima banka Slovensko, a.s. (Municipálny úver - Univerzál Zmluva o úvere c. 74/005/19)

<small>Na úradnú tabuľu bol do sekcie</small> <small>pridaný oznam</small> : Oznámenie o začatí konania

Na úradnú tabuľu bol do sekcie pridaný oznam : Oznámenie o začatí konania

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - IBV)

Bola pridaná zmluva : Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - IBV)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - IBV)

Bola pridaná zmluva : Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - IBV)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - IBV)

Bola pridaná zmluva : Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - IBV)

<small>Bola pridaná :</small> Zápisnica 10 (Z 10. riadneho zasadnutia OZ v Jarovniciach zo dňa 07.10.2019)

Bola pridaná : Zápisnica 10 (Z 10. riadneho zasadnutia OZ v Jarovniciach zo dňa 07.10.2019)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (Novostavba materskej školy v obci Jarovnice)

Bola pridaná zmluva : Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (Novostavba materskej školy v obci Jarovnice)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - parkovisko pri ZŠ s MŠ)

Bola pridaná zmluva : Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - parkovisko pri ZŠ s MŠ)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Dotatok č. 1 (Dotatok k zmluve o poskytnuti dotácie )

Bola pridaná zmluva : Dotatok č. 1 (Dotatok k zmluve o poskytnuti dotácie )

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva o poskytnutí dotácie

Bola pridaná zmluva : Zmluva o poskytnutí dotácie

<small>Bola pridaná :</small> Uznesenie 10 (Z 10. riadneho zasadnutia OZ v Jarovniciach zo dňa 07.10.2019)

Bola pridaná : Uznesenie 10 (Z 10. riadneho zasadnutia OZ v Jarovniciach zo dňa 07.10.2019)

<small>Bola pridaná :</small> Prezenčná listina 10 (Z 10. riadneho zasadnutia OZ v Jarovniciach zo dňa 07.10.2019)

Bola pridaná : Prezenčná listina 10 (Z 10. riadneho zasadnutia OZ v Jarovniciach zo dňa 07.10.2019)

 • Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody

  Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

  Ďalšie prílohy k oznamu:
  Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - odpadová [ PDF 232.97K]
  Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - pitná [ PDF 242.39K]

  vložené: 28.02.2018
Rómske občianske hliadky v obci Jarovnice


Obec Jarovnice, so sídlom Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice podpísala v septembri 2014 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku so začiatkom realizácie aktivít v októbri 2014
Čítať viac »

SMS alebo E-mail registrácia
SMS hlásnik

Dostávajte čerstvé správy zo svojej obce SMS správou. Vyberte si tému, vložte svoje telefónne číslo a potvrďte kódom.

loader

najnovšie číslo obecného časopisu
2-3/2019
Obecný spravodajca Jarovnice

Vydanie: 2-3/2019

Dátum vydania: 07.11.2019