Obec Jarovnice
dnes je 16. 12. (nedeľa), čas: 09:30, , meniny má: Albína

Najnovšie príspevky na stránke (3. strana)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Koncesná zmluva o zabezpečení prevádzky, modernizácie a údržby sústavy verejného osvetlenia obce Jarovnice (Koncesná zmluva)

Bola pridaná zmluva : Koncesná zmluva o zabezpečení prevádzky, modernizácie a údržby sústavy verejného osvetlenia obce Jarovnice (Koncesná zmluva)

<small>Na úradnú tabuľu bol do sekcie</small> <small>pridaný oznam</small> : Pozvánka na 28.riadne zastupiteľstvo

Na úradnú tabuľu bol do sekcie pridaný oznam : Pozvánka na 28.riadne zastupiteľstvo

<small>Na úradnú tabuľu bol do sekcie</small> <small>pridaný oznam</small> : Oznam o výberovom konaní

Na úradnú tabuľu bol do sekcie pridaný oznam : Oznam o výberovom konaní

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - IBV)

Bola pridaná zmluva : Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - IBV)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - IBV)

Bola pridaná zmluva : Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - IBV)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - IBV)

Bola pridaná zmluva : Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - IBV)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - IBV)

Bola pridaná zmluva : Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - IBV)

<small>Na úradnú tabuľu bol do sekcie</small> <small>pridaný oznam</small> : Zámer prevodu nehnuteľného majetku Obce Jarovnice z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Na úradnú tabuľu bol do sekcie pridaný oznam : Zámer prevodu nehnuteľného majetku Obce Jarovnice z dôvodu hodného osobitného zreteľa

<small>Na úradnú tabuľu bol do sekcie</small> <small>pridaný oznam</small> : Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2.polrok 2018

Na úradnú tabuľu bol do sekcie pridaný oznam : Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2.polrok 2018

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - IBV)

Bola pridaná zmluva : Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - IBV)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - IBV)

Bola pridaná zmluva : Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - IBV)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva o nájme nehnuteľnosti k pozemkom na cintoríne - Jarovnice

Bola pridaná zmluva : Zmluva o nájme nehnuteľnosti k pozemkom na cintoríne - Jarovnice

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva - ochrana osobných údajov

Bola pridaná zmluva : Zmluva - ochrana osobných údajov

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva o pripojení s VSD a.s Košice

Bola pridaná zmluva : Zmluva o pripojení s VSD a.s Košice

<small>Vyšlo nové číslo Obecný spravodajca Jarovnice:</small> 1/2018

Vyšlo nové číslo Obecný spravodajca Jarovnice: 1/2018

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia (Generali Poisťovňa, a.s.)

Bola pridaná zmluva : Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia (Generali Poisťovňa, a.s.)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva o pripojení s VSD a.s Košice

Bola pridaná zmluva : Zmluva o pripojení s VSD a.s Košice

DOC

Nový oznam: Oznam o výberovom konaní - odborný pracovník KC

Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre (ďalej len „Poskytovateľ služby“) Obec Jarovnice , Obecný úrad, ...
 • Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody

  Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejných vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

  Ďalšie prílohy k oznamu:
  Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - odpadová [ PDF 131.22K]
  Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - pitná [ PDF 136.48K]

  vložené: 28.02.2018
Rómske občianske hliadky v obci Jarovnice


Obec Jarovnice, so sídlom Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice podpísala v septembri 2014 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku so začiatkom realizácie aktivít v októbri 2014
Čítať viac »

SMS alebo E-mail registrácia
SMS hlásnik

Dostávajte čerstvé správy zo svojej obce SMS správou. Vyberte si tému, vložte svoje telefónne číslo a potvrďte kódom.

loader

najnovšie číslo obecného časopisu
3/2018
Obecný spravodajca Jarovnice

Vydanie: 3/2018

Dátum vydania: 31.10.2018