Obec Jarovnice
dnes je 28. 05. (štvrtok), čas: 14:03, , meniny má: Viliam

Najnovšie príspevky na stránke (3. strana)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva o prenájme

Bola pridaná zmluva : Zmluva o prenájme

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva o dielo (Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stabvu ,,Miestne komunkácie a inžinierske siete v obci Jarovnice" )

Bola pridaná zmluva : Zmluva o dielo (Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stabvu ,,Miestne komunkácie a inžinierske siete v obci Jarovnice" )

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - IBV)

Bola pridaná zmluva : Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - IBV)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - IBV)

Bola pridaná zmluva : Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - IBV)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - IBV)

Bola pridaná zmluva : Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - IBV)

<small>Na úradnú tabuľu bol do sekcie</small> <small>pridaný oznam</small> : Zámer prenájmu nehnuteľného majetku nebytových priestorov Obce Jarovnice z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Na úradnú tabuľu bol do sekcie pridaný oznam : Zámer prenájmu nehnuteľného majetku nebytových priestorov Obce Jarovnice z dôvodu hodného osobitného zreteľa

<small>Bola pridaná :</small> Zápisnica 11 (Z 11. riadneho zasadnutia OZ v Jarovniciach zo dňa 16.12.2019)

Bola pridaná : Zápisnica 11 (Z 11. riadneho zasadnutia OZ v Jarovniciach zo dňa 16.12.2019)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - IBV)

Bola pridaná zmluva : Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - IBV)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - IBV)

Bola pridaná zmluva : Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - IBV)

<small>Na úradnú tabuľu bol do sekcie</small> <small>pridaný oznam</small> : Regulácia bezmenného potoka v obci Jarovnice v rkm 0,0000 - 0,04688

Na úradnú tabuľu bol do sekcie pridaný oznam : Regulácia bezmenného potoka v obci Jarovnice v rkm 0,0000 - 0,04688

<small>Vyšlo nové číslo Obecný spravodajca Jarovnice:</small> 4/2019

Vyšlo nové číslo Obecný spravodajca Jarovnice: 4/2019

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva o združenej dodávke plynu (pre odberateľov kategórie maloodber - firmy a organizácie)

Bola pridaná zmluva : Zmluva o združenej dodávke plynu (pre odberateľov kategórie maloodber - firmy a organizácie)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva o združejenej dodávke plynu (pre odberateľov kategórie maloodber - firmy a organizácie )

Bola pridaná zmluva : Zmluva o združejenej dodávke plynu (pre odberateľov kategórie maloodber - firmy a organizácie )

<small>Bola pridaná :</small> NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie obce Jarovnice č. 101/2019 (o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jarovnice)

Bola pridaná : NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie obce Jarovnice č. 101/2019 (o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jarovnice)

<small>Bola pridaná :</small> Uznesenie 11 (Z 11. riadneho zasadnutia OZ v Jarovniciach zo dňa 16.12.2019)

Bola pridaná : Uznesenie 11 (Z 11. riadneho zasadnutia OZ v Jarovniciach zo dňa 16.12.2019)

<small>Bola pridaná :</small> Prezenčná listina 11 (Z 11. riadneho zasadnutia OZ v Jarovniciach zo dňa 16.12.2019)

Bola pridaná : Prezenčná listina 11 (Z 11. riadneho zasadnutia OZ v Jarovniciach zo dňa 16.12.2019)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zlmuva (o prístupe ku kamerovému systému mesta )

Bola pridaná zmluva : Zlmuva (o prístupe ku kamerovému systému mesta )

Nová pozvánka od Karabinošová: Pozvánka na 11. riadne zastupiteľstvo

 • Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody

  Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

  Ďalšie prílohy k oznamu:
  Jarovnice_kanal [ PDF 49.87K]
  Jarovnice_vodovod [ PDF 51.21K]

  vložené: 28.02.2020
Rómske občianske hliadky v obci Jarovnice


Obec Jarovnice, so sídlom Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice podpísala v septembri 2014 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku so začiatkom realizácie aktivít v októbri 2014
Čítať viac »

SMS alebo E-mail registrácia
SMS hlásnik

Dostávajte čerstvé správy zo svojej obce SMS správou. Vyberte si tému, vložte svoje telefónne číslo a potvrďte kódom.

loader

najnovšie číslo obecného časopisu
4/2019
Obecný spravodajca Jarovnice

Vydanie: 4/2019

Dátum vydania: 20.12.2019