Obec Jarovnice
dnes je 23. 02. (nedeľa), čas: 18:16, , meniny má: Roman(a)

Najnovšie príspevky na stránke (31. strana)

<small>Bola pridaná zmluva - byty :</small> Nájomná zmluva (BD 543 Dodatok č. 12 k zmluve o nájme bytu Július Giňa BD 543 Dodatok č. 12 k zmluve o nájme bytu Július Giňa<br />
od 1.11.2015 do 30.10.2016)

Bola pridaná zmluva - byty : Nájomná zmluva (BD 543 Dodatok č. 12 k zmluve o nájme bytu Július Giňa BD 543 Dodatok č. 12 k zmluve o nájme bytu Július Giňa
od 1.11.2015 do 30.10.2016)

<small>Bola pridaná zmluva - byty :</small> Nájomná zmluva (BD 543 Dodatok č. 12 k zmluve o nájme bytu Martin Giňa BD 543 Dodatok č. 12 k zmluve o nájme bytu Martin Giňa<br />
od 1.11.2015 do 30.10.2016)

Bola pridaná zmluva - byty : Nájomná zmluva (BD 543 Dodatok č. 12 k zmluve o nájme bytu Martin Giňa BD 543 Dodatok č. 12 k zmluve o nájme bytu Martin Giňa
od 1.11.2015 do 30.10.2016)

<small>Bola pridaná zmluva - byty :</small> Nájomná zmluva (BD 543 Dodatok č. 13 k zmluve o nájme bytu Milan Giňa BD 543 Dodatok č. 13 k zmluve o nájme bytu Milan Giňa<br />
od 1.11.2015 do 30.10.2016)

Bola pridaná zmluva - byty : Nájomná zmluva (BD 543 Dodatok č. 13 k zmluve o nájme bytu Milan Giňa BD 543 Dodatok č. 13 k zmluve o nájme bytu Milan Giňa
od 1.11.2015 do 30.10.2016)

<small>Bola pridaná zmluva - byty :</small> Nájomná zmluva (BD 543 Dodatok č. 10 k zmluve o nájme bytu Miroslav Giňa BD 543 Dodatok č. 10 k zmluve o nájme bytu Miroslav Giňa<br />
od 1.11.2015 do 30.10.2016)

Bola pridaná zmluva - byty : Nájomná zmluva (BD 543 Dodatok č. 10 k zmluve o nájme bytu Miroslav Giňa BD 543 Dodatok č. 10 k zmluve o nájme bytu Miroslav Giňa
od 1.11.2015 do 30.10.2016)

<small>Bola pridaná zmluva - byty :</small> Nájomná zmluva (BD 543 Dodatok č. 12 k zmluve o nájme bytu Jaroslav Husár BD 543 Dodatok č. 12 k zmluve o nájme bytu Jaroslav Husár<br />
od 1.11.2015 do 30.10.2016)

Bola pridaná zmluva - byty : Nájomná zmluva (BD 543 Dodatok č. 12 k zmluve o nájme bytu Jaroslav Husár BD 543 Dodatok č. 12 k zmluve o nájme bytu Jaroslav Husár
od 1.11.2015 do 30.10.2016)

<small>Bola pridaná zmluva - byty :</small> Nájomná zmluva (BD 543 Dodatok č. 9 k zmluve o nájme bytu Tibor Husár BD 543 Dodatok č. 9 k zmluve o nájme bytu Tibor Husár<br />
od 1.11.2015 do 30.10.2016)

Bola pridaná zmluva - byty : Nájomná zmluva (BD 543 Dodatok č. 9 k zmluve o nájme bytu Tibor Husár BD 543 Dodatok č. 9 k zmluve o nájme bytu Tibor Husár
od 1.11.2015 do 30.10.2016)

<small>Bola pridaná zmluva - byty :</small> Nájomná zmluva (BD 543 Dodatok č. 10 k zmluve o nájme bytu František Kaleja BD 543 Dodatok č. 10 k zmluve o nájme bytu František Kaleja<br />
od 1.11.2015 do 30.10.2016)

Bola pridaná zmluva - byty : Nájomná zmluva (BD 543 Dodatok č. 10 k zmluve o nájme bytu František Kaleja BD 543 Dodatok č. 10 k zmluve o nájme bytu František Kaleja
od 1.11.2015 do 30.10.2016)

<small>Bola pridaná zmluva - byty :</small> Nájomná zmluva (BD 543 Dodatok č. 11 k zmluve o nájme bytu Dušan Laci BD 543 Dodatok č. 11 k zmluve o nájme bytu Dušan Laci<br />
od 1.11.2015 do 30.10.2016)

Bola pridaná zmluva - byty : Nájomná zmluva (BD 543 Dodatok č. 11 k zmluve o nájme bytu Dušan Laci BD 543 Dodatok č. 11 k zmluve o nájme bytu Dušan Laci
od 1.11.2015 do 30.10.2016)

<small>Bola pridaná zmluva - byty :</small> Nájomná zmluva (BD 543 Dodatok č. 10 k zmluve o nájme bytu Jaroslav Laci BD 543 Dodatok č. 10 k zmluve o nájme bytu Jaroslav Laci<br />
od 1.11.2015 do 30.10.2016)

Bola pridaná zmluva - byty : Nájomná zmluva (BD 543 Dodatok č. 10 k zmluve o nájme bytu Jaroslav Laci BD 543 Dodatok č. 10 k zmluve o nájme bytu Jaroslav Laci
od 1.11.2015 do 30.10.2016)

<small>Bola pridaná zmluva - byty :</small> Nájomná zmluva (BD 543 Dodatok č. 14 k zmluve o nájme bytu Dezider Lacko BD 543 Dodatok č. 14 k zmluve o nájme bytu Dezider Lacko<br />
od 1.11.2015 do 30.10.2016)

Bola pridaná zmluva - byty : Nájomná zmluva (BD 543 Dodatok č. 14 k zmluve o nájme bytu Dezider Lacko BD 543 Dodatok č. 14 k zmluve o nájme bytu Dezider Lacko
od 1.11.2015 do 30.10.2016)

<small>Bola pridaná zmluva - byty :</small> Nájomná zmluva (BD 543 Dodatok č. 11 k zmluve o nájme bytu Michal Popuša BD 543 Dodatok č. 11 k zmluve o nájme bytu Michal Popuša<br />
od 1.11.2015 do 30.10.2016)

Bola pridaná zmluva - byty : Nájomná zmluva (BD 543 Dodatok č. 11 k zmluve o nájme bytu Michal Popuša BD 543 Dodatok č. 11 k zmluve o nájme bytu Michal Popuša
od 1.11.2015 do 30.10.2016)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva (Zmluva o dodávke plynu Názov: Zmluva o dodávke plynu<br />
Dodávateľ: Slovenský plynárenský podnik, a.s<br />
Odberateľ: Obec Jarovnice)

Bola pridaná zmluva : Zmluva (Zmluva o dodávke plynu Názov: Zmluva o dodávke plynu
Dodávateľ: Slovenský plynárenský podnik, a.s
Odberateľ: Obec Jarovnice)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva (Zmluva o dielo - Oprava miestnych komunikácií, III. etapa Zmluva o dielo - Oprava miestnych komunikácií, III. etapa<br />
Objednávateľ: Obec Jarovnice<br />
Zhotoviteľ: Asfalter,s.r.o)

Bola pridaná zmluva : Zmluva (Zmluva o dielo - Oprava miestnych komunikácií, III. etapa Zmluva o dielo - Oprava miestnych komunikácií, III. etapa
Objednávateľ: Obec Jarovnice
Zhotoviteľ: Asfalter,s.r.o)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva (Zmluva o dielo - Zemné a asfaltérske práce, úprava areálu základnej školy Zmluva o dielo - Zemné a asfaltérske práce, úprava areálu základnej školy<br />
Objednávateľ: Obec Jarovnice<br />
Zhotoviteľ: Asfalter,s.r.o)

Bola pridaná zmluva : Zmluva (Zmluva o dielo - Zemné a asfaltérske práce, úprava areálu základnej školy Zmluva o dielo - Zemné a asfaltérske práce, úprava areálu základnej školy
Objednávateľ: Obec Jarovnice
Zhotoviteľ: Asfalter,s.r.o)

<small>Bola pridaná zmluva - byty :</small> Nájomná zmluva (BD 564 Zmluva o nájme bytu Marián Kaleja BD 564 Zmluva o nájme bytu Marián Kaleja<br />
od 1.10.2015 do 30.9.2018)

Bola pridaná zmluva - byty : Nájomná zmluva (BD 564 Zmluva o nájme bytu Marián Kaleja BD 564 Zmluva o nájme bytu Marián Kaleja
od 1.10.2015 do 30.9.2018)

<small>Bola pridaná zmluva - byty :</small> Nájomná zmluva (BD 564 Zmluva o nájme bytu Kaleja Marek BD 564 Zmluva o nájme bytu Kaleja Marek<br />
od 1.10.2015 do 30.9.2018)

Bola pridaná zmluva - byty : Nájomná zmluva (BD 564 Zmluva o nájme bytu Kaleja Marek BD 564 Zmluva o nájme bytu Kaleja Marek
od 1.10.2015 do 30.9.2018)

<small>Bola pridaná zmluva - byty :</small> Nájomná zmluva (BD 564 Zmluva o nájme bytu Emil Kukurica BD 564 Zmluva o nájme bytu Emil Kukurica<br />
od 1.10.2015 do 30.9.2018)

Bola pridaná zmluva - byty : Nájomná zmluva (BD 564 Zmluva o nájme bytu Emil Kukurica BD 564 Zmluva o nájme bytu Emil Kukurica
od 1.10.2015 do 30.9.2018)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva (Kúpna zmluva - pracovne odevy Kúpna zmluva - pracovne odevy<br />
Kupujúci: Jarovnice<br />
Predávajúci: KORAKOplus, s.r.o.)

Bola pridaná zmluva : Zmluva (Kúpna zmluva - pracovne odevy Kúpna zmluva - pracovne odevy
Kupujúci: Jarovnice
Predávajúci: KORAKOplus, s.r.o.)

 • Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody

  Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

  Ďalšie prílohy k oznamu:
  Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - odpadová [ PDF 232.97K]
  Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - pitná [ PDF 242.39K]

  vložené: 28.02.2018
Rómske občianske hliadky v obci Jarovnice


Obec Jarovnice, so sídlom Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice podpísala v septembri 2014 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku so začiatkom realizácie aktivít v októbri 2014
Čítať viac »

SMS alebo E-mail registrácia
SMS hlásnik

Dostávajte čerstvé správy zo svojej obce SMS správou. Vyberte si tému, vložte svoje telefónne číslo a potvrďte kódom.

loader

najnovšie číslo obecného časopisu
4/2019
Obecný spravodajca Jarovnice

Vydanie: 4/2019

Dátum vydania: 20.12.2019