Obec Jarovnice
dnes je 08. 08. (sobota), čas: 19:58, , meniny má: Oskár

Najnovšie príspevky na stránke (33. strana)

<small>Bola pridaná zmluva - byty :</small> Nájomná zmluva (12 BJ zmluva o nájme bytu Kaleja Michal 12 BJ zmluva o nájme bytu Kaleja Michal<br />
od 1. 11. 2015 do 30. 10. 2018)

Bola pridaná zmluva - byty : Nájomná zmluva (12 BJ zmluva o nájme bytu Kaleja Michal 12 BJ zmluva o nájme bytu Kaleja Michal
od 1. 11. 2015 do 30. 10. 2018)

<small>Bola pridaná zmluva - byty :</small> Nájomná zmluva (12 BJ zmluva o nájme bytu Kalejová Dana 12 BJ zmluva o nájme bytu Kalejová Dana<br />
od 1. 11. 2015 do 30. 10. 2018)

Bola pridaná zmluva - byty : Nájomná zmluva (12 BJ zmluva o nájme bytu Kalejová Dana 12 BJ zmluva o nájme bytu Kalejová Dana
od 1. 11. 2015 do 30. 10. 2018)

<small>Bola pridaná zmluva - byty :</small> Nájomná zmluva (12 BJ zmluva o nájme bytu Kalejová Jana 12 BJ zmluva o nájme bytu Kalejová Jana<br />
od 1. 11. 2015 do 30. 10. 2018)

Bola pridaná zmluva - byty : Nájomná zmluva (12 BJ zmluva o nájme bytu Kalejová Jana 12 BJ zmluva o nájme bytu Kalejová Jana
od 1. 11. 2015 do 30. 10. 2018)

<small>Bola pridaná zmluva - byty :</small> Nájomná zmluva (12 BJ zmluva o nájme bytu Kalejová Marcela 12 BJ zmluva o nájme bytu Kalejová Marcela<br />
od 1. 11. 2015 do 30. 10. 2018)

Bola pridaná zmluva - byty : Nájomná zmluva (12 BJ zmluva o nájme bytu Kalejová Marcela 12 BJ zmluva o nájme bytu Kalejová Marcela
od 1. 11. 2015 do 30. 10. 2018)

<small>Bola pridaná zmluva - byty :</small> Nájomná zmluva (12 BJ zmluva o nájme bytu Kalejová Zlatica 12 BJ zmluva o nájme bytu Kalejová Zlatica<br />
od 1. 11. 2015 do 30. 10. 2018)

Bola pridaná zmluva - byty : Nájomná zmluva (12 BJ zmluva o nájme bytu Kalejová Zlatica 12 BJ zmluva o nájme bytu Kalejová Zlatica
od 1. 11. 2015 do 30. 10. 2018)

<small>Bola pridaná zmluva - byty :</small> Nájomná zmluva (BD 542 Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu Marta Gaborová BD 542 Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu Marta Gaborová<br />
od 1.11.2015 do 30.10.2016)

Bola pridaná zmluva - byty : Nájomná zmluva (BD 542 Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu Marta Gaborová BD 542 Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu Marta Gaborová
od 1.11.2015 do 30.10.2016)

<small>Bola pridaná zmluva - byty :</small> Nájomná zmluva (BD 542 Dodatok č. 8 k zmluve o nájme bytu Ľudmila Kostolníková BD 542 Dodatok č. 8 k zmluve o nájme bytu Ľudmila Kostolníková<br />
od 1.11.2015 do 30.10.2016)

Bola pridaná zmluva - byty : Nájomná zmluva (BD 542 Dodatok č. 8 k zmluve o nájme bytu Ľudmila Kostolníková BD 542 Dodatok č. 8 k zmluve o nájme bytu Ľudmila Kostolníková
od 1.11.2015 do 30.10.2016)

<small>Bola pridaná zmluva - byty :</small> Nájomná zmluva (BD 542 Dodatok č. 7 k zmluve o nájme bytu Ľubomír Tupta BD 542 Dodatok č. 7 k zmluve o nájme bytu Ľubomír Tupta<br />
od 1.11.2015 do 30.10.2016)

Bola pridaná zmluva - byty : Nájomná zmluva (BD 542 Dodatok č. 7 k zmluve o nájme bytu Ľubomír Tupta BD 542 Dodatok č. 7 k zmluve o nájme bytu Ľubomír Tupta
od 1.11.2015 do 30.10.2016)

<small>Bola pridaná zmluva - byty :</small> Nájomná zmluva (BD 542 Dodatok č. 4 k zmluve o nájme bytu Maroš Tupta BD 542 Dodatok č. 4 k zmluve o nájme bytu Maroš Tupta<br />
od 1.11.2015 do 30.10.2016)

Bola pridaná zmluva - byty : Nájomná zmluva (BD 542 Dodatok č. 4 k zmluve o nájme bytu Maroš Tupta BD 542 Dodatok č. 4 k zmluve o nájme bytu Maroš Tupta
od 1.11.2015 do 30.10.2016)

<small>Bola pridaná zmluva - byty :</small> Nájomná zmluva (BD 543 Dodatok č. 6 k zmluve o nájme bytu Eva Bilá BD 543 Dodatok č. 6 k zmluve o nájme bytu Eva Bilá<br />
od 1.11.2015 do 30.10.2016)

Bola pridaná zmluva - byty : Nájomná zmluva (BD 543 Dodatok č. 6 k zmluve o nájme bytu Eva Bilá BD 543 Dodatok č. 6 k zmluve o nájme bytu Eva Bilá
od 1.11.2015 do 30.10.2016)

<small>Bola pridaná zmluva - byty :</small> Nájomná zmluva (BD 543 Dodatok č. 13 k zmluve o nájme bytu Dušan Červeňák BD 543 Dodatok č. 13 k zmluve o nájme bytu Dušan Červeňák<br />
od 1.11.2015 do 30.10.2016)

Bola pridaná zmluva - byty : Nájomná zmluva (BD 543 Dodatok č. 13 k zmluve o nájme bytu Dušan Červeňák BD 543 Dodatok č. 13 k zmluve o nájme bytu Dušan Červeňák
od 1.11.2015 do 30.10.2016)

<small>Bola pridaná zmluva - byty :</small> Nájomná zmluva (BD 543 Dodatok č. 14 k zmluve o nájme bytu Jozef Červeňák BD 543 Dodatok č. 14 k zmluve o nájme bytu Jozef Červeňák<br />
od 1.11.2015 do 30.10.2016)

Bola pridaná zmluva - byty : Nájomná zmluva (BD 543 Dodatok č. 14 k zmluve o nájme bytu Jozef Červeňák BD 543 Dodatok č. 14 k zmluve o nájme bytu Jozef Červeňák
od 1.11.2015 do 30.10.2016)

<small>Bola pridaná zmluva - byty :</small> Nájomná zmluva (BD 543 Dodatok č. 12 k zmluve o nájme bytu Pavel Červeňák BD 543 Dodatok č. 12 k zmluve o nájme bytu Pavel Červeňák<br />
od 1.11.2015 do 30.10.2016)

Bola pridaná zmluva - byty : Nájomná zmluva (BD 543 Dodatok č. 12 k zmluve o nájme bytu Pavel Červeňák BD 543 Dodatok č. 12 k zmluve o nájme bytu Pavel Červeňák
od 1.11.2015 do 30.10.2016)

<small>Bola pridaná zmluva - byty :</small> Nájomná zmluva (BD 543 Dodatok č. 11 k zmluve o nájme bytu Ivan Dužda BD 543 Dodatok č. 11 k zmluve o nájme bytu Ivan Dužda<br />
od 1.11.2015 do 30.10.2016)

Bola pridaná zmluva - byty : Nájomná zmluva (BD 543 Dodatok č. 11 k zmluve o nájme bytu Ivan Dužda BD 543 Dodatok č. 11 k zmluve o nájme bytu Ivan Dužda
od 1.11.2015 do 30.10.2016)

<small>Bola pridaná zmluva - byty :</small> Nájomná zmluva (BD 543 Dodatok č. 12 k zmluve o nájme bytu Dušan Giňa BD 543 Dodatok č. 12 k zmluve o nájme bytu Dušan Giňa<br />
od 1.11.2015 do 30.10.2016)

Bola pridaná zmluva - byty : Nájomná zmluva (BD 543 Dodatok č. 12 k zmluve o nájme bytu Dušan Giňa BD 543 Dodatok č. 12 k zmluve o nájme bytu Dušan Giňa
od 1.11.2015 do 30.10.2016)

<small>Bola pridaná zmluva - byty :</small> Nájomná zmluva (BD 543 Dodatok č. 12 k zmluve o nájme bytu Ivan Giňa BD 543 Dodatok č. 12 k zmluve o nájme bytu Ivan Giňa<br />
od 1.11.2015 do 30.10.2016)

Bola pridaná zmluva - byty : Nájomná zmluva (BD 543 Dodatok č. 12 k zmluve o nájme bytu Ivan Giňa BD 543 Dodatok č. 12 k zmluve o nájme bytu Ivan Giňa
od 1.11.2015 do 30.10.2016)

<small>Bola pridaná zmluva - byty :</small> Nájomná zmluva (BD 543 Dodatok č. 12 k zmluve o nájme bytu Július Giňa BD 543 Dodatok č. 12 k zmluve o nájme bytu Július Giňa<br />
od 1.11.2015 do 30.10.2016)

Bola pridaná zmluva - byty : Nájomná zmluva (BD 543 Dodatok č. 12 k zmluve o nájme bytu Július Giňa BD 543 Dodatok č. 12 k zmluve o nájme bytu Július Giňa
od 1.11.2015 do 30.10.2016)

<small>Bola pridaná zmluva - byty :</small> Nájomná zmluva (BD 543 Dodatok č. 12 k zmluve o nájme bytu Martin Giňa BD 543 Dodatok č. 12 k zmluve o nájme bytu Martin Giňa<br />
od 1.11.2015 do 30.10.2016)

Bola pridaná zmluva - byty : Nájomná zmluva (BD 543 Dodatok č. 12 k zmluve o nájme bytu Martin Giňa BD 543 Dodatok č. 12 k zmluve o nájme bytu Martin Giňa
od 1.11.2015 do 30.10.2016)

 • Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody

  Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

  Ďalšie prílohy k oznamu:
  Jarovnice_kanal [ PDF 49.87K]
  Jarovnice_vodovod [ PDF 51.21K]

  vložené: 28.02.2020
Rómske občianske hliadky v obci Jarovnice


Obec Jarovnice, so sídlom Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice podpísala v septembri 2014 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku so začiatkom realizácie aktivít v októbri 2014
Čítať viac »

SMS alebo E-mail registrácia
SMS hlásnik

Dostávajte čerstvé správy zo svojej obce SMS správou. Vyberte si tému, vložte svoje telefónne číslo a potvrďte kódom.

loader

najnovšie číslo obecného časopisu
1-2/2020
Obecný spravodajca Jarovnice

Vydanie: 1-2/2020

Dátum vydania: 29.07.2020