Obec Jarovnice
dnes je 28. 05. (štvrtok), čas: 13:10, , meniny má: Viliam

Najnovšie príspevky na stránke (34. strana)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva (Zmluva o dielo - nadstavba a prístavba kontajnerovej školy VS Jarovnice, časť teplovodný kanál Zmluva o dielo - nadstavba a prístavba kontajnerovej školy VS Jarovnice, časť teplovodný kanál<br />
Zhotoviteľ: Rikostav Container, s.r.o.<br />
Objednávateľ: Obec Jarovnice)

Bola pridaná zmluva : Zmluva (Zmluva o dielo - nadstavba a prístavba kontajnerovej školy VS Jarovnice, časť teplovodný kanál Zmluva o dielo - nadstavba a prístavba kontajnerovej školy VS Jarovnice, časť teplovodný kanál
Zhotoviteľ: Rikostav Container, s.r.o.
Objednávateľ: Obec Jarovnice)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva (Zmluva EPS Zmluva EPS<br />
Objednávateľ: Obec Jarovnice<br />
Zhotoviteľ: Keramické strechy s.r.o.)

Bola pridaná zmluva : Zmluva (Zmluva EPS Zmluva EPS
Objednávateľ: Obec Jarovnice
Zhotoviteľ: Keramické strechy s.r.o.)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva (Prima Banka - Zmluva o termínovanom úvere č. 40/009/15 Prima Banka - Zmluva o termínovanom úvere č. 40/009/15)

Bola pridaná zmluva : Zmluva (Prima Banka - Zmluva o termínovanom úvere č. 40/009/15 Prima Banka - Zmluva o termínovanom úvere č. 40/009/15)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva (Prima Banka - Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky č. 40/009/15 Prima Banka - Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky č. 40/009/15)

Bola pridaná zmluva : Zmluva (Prima Banka - Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky č. 40/009/15 Prima Banka - Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky č. 40/009/15)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva (Dodatok č.1 k zmluve - Prístavba a nadstavba ZŠ Jarovnice - kontajnerová stavba Dodatok č.1 k zmluve - Prístavba a nadstavba ZŠ Jarovnice<br />
Objednávateľ: Obec Jarovnice<br />
Zhotoviteľ: Rikostav Container, s.r.o.)

Bola pridaná zmluva : Zmluva (Dodatok č.1 k zmluve - Prístavba a nadstavba ZŠ Jarovnice - kontajnerová stavba Dodatok č.1 k zmluve - Prístavba a nadstavba ZŠ Jarovnice
Objednávateľ: Obec Jarovnice
Zhotoviteľ: Rikostav Container, s.r.o.)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva (Kúpno-predajná zmluva Kúpno-predajná zmluva<br />
Predávajúci: Obec Jarovnice<br />
Kupujúci: Veronika Slepčíková)

Bola pridaná zmluva : Zmluva (Kúpno-predajná zmluva Kúpno-predajná zmluva
Predávajúci: Obec Jarovnice
Kupujúci: Veronika Slepčíková)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva (Zmluva - kancelárske potreby PAPERA Objednávateľ: Obec Jarovnice<br />
Poskytovateľ: PAPERA, s.r.o.)

Bola pridaná zmluva : Zmluva (Zmluva - kancelárske potreby PAPERA Objednávateľ: Obec Jarovnice
Poskytovateľ: PAPERA, s.r.o.)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva (Zmluva SPP )

Bola pridaná zmluva : Zmluva (Zmluva SPP )

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva (Licenčná zmluva - 970 kusov knihy „Jarovnice v premenách času a dejín“ Poskytovateľ: Dr. Anton Mesároš<br />
Nadobúdateľ: Obec Jarovnice)

Bola pridaná zmluva : Zmluva (Licenčná zmluva - 970 kusov knihy „Jarovnice v premenách času a dejín“ Poskytovateľ: Dr. Anton Mesároš
Nadobúdateľ: Obec Jarovnice)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva (Mandátna zmluva Mgr. Miroslav Kovalik - ORIM)

Bola pridaná zmluva : Zmluva (Mandátna zmluva Mgr. Miroslav Kovalik - ORIM)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva (Zmluva o dielo - skládky Objednávateľ: Obec Jarovnice<br />
Zhotoviteľ: Legal & Tax Consulting, s.r.o.)

Bola pridaná zmluva : Zmluva (Zmluva o dielo - skládky Objednávateľ: Obec Jarovnice
Zhotoviteľ: Legal & Tax Consulting, s.r.o.)

<small>Bola pridaná :</small> VZN 75/2015 (O prenajímaní obecných bytov prideľovaných v súlade s požiadavkami ŠFRB)

Bola pridaná : VZN 75/2015 (O prenajímaní obecných bytov prideľovaných v súlade s požiadavkami ŠFRB)

<small>Bola pridaná zmluva - byty :</small> Splátkový kalendár (BD 542 - Dohoda o splátkach )

Bola pridaná zmluva - byty : Splátkový kalendár (BD 542 - Dohoda o splátkach )

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva (Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta číslo: 15K776031<br />
Zákazník: Obec Jarovnice<br />
Dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.,)

Bola pridaná zmluva : Zmluva (Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta číslo: 15K776031
Zákazník: Obec Jarovnice
Dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.,)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva (Zmluva na externý manažment projektu - finančný manažér projekt: Rómske občianske hliadky. firma Legal a Tax Consulting, s.r.o Zmluva na externý manažment projektu - finančný manažér projekt: Rómske občianske hliadky. firma Legal a Tax Consulting, s.r.o)

Bola pridaná zmluva : Zmluva (Zmluva na externý manažment projektu - finančný manažér projekt: Rómske občianske hliadky. firma Legal a Tax Consulting, s.r.o Zmluva na externý manažment projektu - finančný manažér projekt: Rómske občianske hliadky. firma Legal a Tax Consulting, s.r.o)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva (doxx-navrh-podpora-novych-pracovnych-miest.doc Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta číslo: 15K776032<br />
Zákazník: Obec Jarovnice<br />
Dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.,)

Bola pridaná zmluva : Zmluva (doxx-navrh-podpora-novych-pracovnych-miest.doc Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta číslo: 15K776032
Zákazník: Obec Jarovnice
Dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.,)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva (Zmluva na externý manažment projektu - projektový manažér k projektu: Podpora tvorby nových pracovných miest Zmluva na externý manažment projektu - projektový manažér k
projektu: Podpora tvorby nových pracovných miest)

Bola pridaná zmluva : Zmluva (Zmluva na externý manažment projektu - projektový manažér k projektu: Podpora tvorby nových pracovných miest Zmluva na externý manažment projektu - projektový manažér k projektu: Podpora tvorby nových pracovných miest)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva (Zmluva o dielo o dodávke a montáži slaboprúdových zariadení Zmluva o dielo o dodávke a montáži slaboprúdových zariadení<br />
Objednávateľ: Obec Jarovnice
Zhotoviteľ: Trans-Mont, s.r.o. Prešov)

Bola pridaná zmluva : Zmluva (Zmluva o dielo o dodávke a montáži slaboprúdových zariadení Zmluva o dielo o dodávke a montáži slaboprúdových zariadení
Objednávateľ: Obec Jarovnice Zhotoviteľ: Trans-Mont, s.r.o. Prešov)

 • Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody

  Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

  Ďalšie prílohy k oznamu:
  Jarovnice_kanal [ PDF 49.87K]
  Jarovnice_vodovod [ PDF 51.21K]

  vložené: 28.02.2020
Rómske občianske hliadky v obci Jarovnice


Obec Jarovnice, so sídlom Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice podpísala v septembri 2014 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku so začiatkom realizácie aktivít v októbri 2014
Čítať viac »

SMS alebo E-mail registrácia
SMS hlásnik

Dostávajte čerstvé správy zo svojej obce SMS správou. Vyberte si tému, vložte svoje telefónne číslo a potvrďte kódom.

loader

najnovšie číslo obecného časopisu
4/2019
Obecný spravodajca Jarovnice

Vydanie: 4/2019

Dátum vydania: 20.12.2019