Obec Jarovnice
dnes je 04. 04. (sobota), čas: 05:06, , meniny má: Izidor

Najnovšie príspevky na stránke (37. strana)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva (Zmluva o dielo - firma EPoS SB s.r.o Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Zmluva o dielo - firma EPoS SB s.r.o<br />
Kupujúci: Obec Jarovnice<br />
Predávajúci: EPoS SB s.r.o)

Bola pridaná zmluva : Zmluva (Zmluva o dielo - firma EPoS SB s.r.o Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Zmluva o dielo - firma EPoS SB s.r.o
Kupujúci: Obec Jarovnice
Predávajúci: EPoS SB s.r.o)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva (Zmluva č. 12 o dodávke tovaru Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Zmluva č. 12 o dodávke tovaru<br />
Kupujúci: Obec Jarovnice<br />
Predávajúci: Farby laky Sabinov<br />)

Bola pridaná zmluva : Zmluva (Zmluva č. 12 o dodávke tovaru Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Zmluva č. 12 o dodávke tovaru
Kupujúci: Obec Jarovnice
Predávajúci: Farby laky Sabinov
)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva (Zmluva o dielo: Spevnené plochy - parkovisko - bytové jednotky - Obec Jarovnice Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Zmluva o dielo: Spevnené plochy - parkovisko - bytové jednotky - Obec Jarovnice<br />
Zhotoviteľ: Obec Jarovnice<br />
Objednávateľ: Rikostav Container, s.r.o.)

Bola pridaná zmluva : Zmluva (Zmluva o dielo: Spevnené plochy - parkovisko - bytové jednotky - Obec Jarovnice Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Zmluva o dielo: Spevnené plochy - parkovisko - bytové jednotky - Obec Jarovnice
Zhotoviteľ: Obec Jarovnice
Objednávateľ: Rikostav Container, s.r.o.)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva (Zmluva č. 10 o dodávka tovaru Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Zmluva č. 10 o dodávka tovaru<br />
Kupujúci: Obec Jarovnice
Predávajúci: STAV – MAJO s.r.o)

Bola pridaná zmluva : Zmluva (Zmluva č. 10 o dodávka tovaru Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Zmluva č. 10 o dodávka tovaru
Kupujúci: Obec Jarovnice Predávajúci: STAV – MAJO s.r.o)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva (Zmluva o vzájomnej spolupráci - dodatok č. 2 Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Zmluva o vzájomnej spolupráci - dodatok č. 2<br />
Obec Jarovnice<nr />
Metodicko - pedagogické centrum)

Bola pridaná zmluva : Zmluva (Zmluva o vzájomnej spolupráci - dodatok č. 2 Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Zmluva o vzájomnej spolupráci - dodatok č. 2
Obec Jarovnice Metodicko - pedagogické centrum)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva (Zmluva o vzájomnej spolupráci - dodatok č. 2 Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Zmluva o vzájomnej spolupráci - dodatok č. 2<br />
Obec Jarovnice<br />
Metodicko - pedagogické centrum)

Bola pridaná zmluva : Zmluva (Zmluva o vzájomnej spolupráci - dodatok č. 2 Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Zmluva o vzájomnej spolupráci - dodatok č. 2
Obec Jarovnice
Metodicko - pedagogické centrum)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva (Zmluva o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č.46/2006 Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Zmluva o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č.46/2006<br />
Poskytovateľ: Obec Jarovnice<br />
Príjímateľ: FK ROMA Jarovnice<br />
Zmluvná cena: 7.900,00 € bez DPH)

Bola pridaná zmluva : Zmluva (Zmluva o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č.46/2006 Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Zmluva o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č.46/2006
Poskytovateľ: Obec Jarovnice
Príjímateľ: FK ROMA Jarovnice
Zmluvná cena: 7.900,00 € bez DPH)

<small>Bola pridaná zmluva - byty :</small> Nájomná zmluva (BD 542 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu Miriam Olahová BD 542 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu Miriam Olahová<br />
od 2.1.2015 do 31.12.2016)

Bola pridaná zmluva - byty : Nájomná zmluva (BD 542 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu Miriam Olahová BD 542 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu Miriam Olahová
od 2.1.2015 do 31.12.2016)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva (Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí právnej pomoci Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí právnej pomoci<br />
objednávateľ: Obec Jarovnice<br />
poskytovateľ: JUDr. Mgr. Radim Komka<br />
Zmluvná cena: 1.600,00 € bez DPH)

Bola pridaná zmluva : Zmluva (Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí právnej pomoci Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí právnej pomoci
objednávateľ: Obec Jarovnice
poskytovateľ: JUDr. Mgr. Radim Komka
Zmluvná cena: 1.600,00 € bez DPH)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva (Mandátna zmluva - PZS Mandátna zmluva - PZS<br />
Mandant: Obec Jarovnice<br />
Mandatár: Radoslav Dugas - R.D.TECH)

Bola pridaná zmluva : Zmluva (Mandátna zmluva - PZS Mandátna zmluva - PZS
Mandant: Obec Jarovnice
Mandatár: Radoslav Dugas - R.D.TECH)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva (Tampex - zmluva na reklamne predmety Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Zmluva na reklamne predmety<br />
Kupujúci: Obec Jarovnice<br />
Predávajúci: Tampex Prešov spol. s r. .o)

Bola pridaná zmluva : Zmluva (Tampex - zmluva na reklamne predmety Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Zmluva na reklamne predmety
Kupujúci: Obec Jarovnice
Predávajúci: Tampex Prešov spol. s r. .o)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva (Kúpna zmluva č. 6 - na dodávku reklamných a prezentačných predmetov Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Kúpna zmluva č. 6<br />
Kupujúci: Obec Jarovnice<br />
Predávajúci: Tampex Prešov spol. s r. o. <br />)

Bola pridaná zmluva : Zmluva (Kúpna zmluva č. 6 - na dodávku reklamných a prezentačných predmetov Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Kúpna zmluva č. 6
Kupujúci: Obec Jarovnice
Predávajúci: Tampex Prešov spol. s r. o.
)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva (Zmluva o poskytnutí internetového hostingu Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Zmluva o poskytnutí internetového hostingu<br />
Odberateľ: Obecný úrad Jarovnice<br />
Dodávateľ: ACOM PP, s.r.o.)

Bola pridaná zmluva : Zmluva (Zmluva o poskytnutí internetového hostingu Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Zmluva o poskytnutí internetového hostingu
Odberateľ: Obecný úrad Jarovnice
Dodávateľ: ACOM PP, s.r.o.)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva (Zmluva o dielo na predtlačovú prípravu novín Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Zmluva o dielo na predtlačovú prípravu novín<br />
Objednávateľ: Obec Jarovnice<br />
Zhotoviteľ: akad. arch. Tomáš Bujna)

Bola pridaná zmluva : Zmluva (Zmluva o dielo na predtlačovú prípravu novín Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Zmluva o dielo na predtlačovú prípravu novín
Objednávateľ: Obec Jarovnice
Zhotoviteľ: akad. arch. Tomáš Bujna)

<small>Bola pridaná :</small> VZN 69/2014 (O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2015)

Bola pridaná : VZN 69/2014 (O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2015)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva (Zmluva o dielo - Rozšírenie separoveného zberu odpadu v obci Jarovnice Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Rozšírenie separoveného zberu odpadu v obci Jarovnice<br />
Objednávateľ: Obec Jarovnice<br />
Zhotoviteľ: Hipolito, s.r.o.<br />
Zmluvná cena: 3.400,00 € bez DPH)

Bola pridaná zmluva : Zmluva (Zmluva o dielo - Rozšírenie separoveného zberu odpadu v obci Jarovnice Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Rozšírenie separoveného zberu odpadu v obci Jarovnice
Objednávateľ: Obec Jarovnice
Zhotoviteľ: Hipolito, s.r.o.
Zmluvná cena: 3.400,00 € bez DPH)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva (Príkazná zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania Príkazná zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania<br />
Objednávateľ: Obec Jarovnice<br />
Dodávateľ: Ing. Emil Mati)

Bola pridaná zmluva : Zmluva (Príkazná zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania Príkazná zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
Objednávateľ: Obec Jarovnice
Dodávateľ: Ing. Emil Mati)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva (Zmluva o dielo - Zemné práce, prípojky - bytové jednotky Obec Jarovnice Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Zemné práce, prípojky - bytové jednotky Obec Jarovnice<br />
Objednávateľ: Rikostav Container, s.r.o.<br />
Zhotoviteľ: Obec Jarovnice<br />
Zmluvná cena: 29.254,72 € bez DPH)

Bola pridaná zmluva : Zmluva (Zmluva o dielo - Zemné práce, prípojky - bytové jednotky Obec Jarovnice Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Zemné práce, prípojky - bytové jednotky Obec Jarovnice
Objednávateľ: Rikostav Container, s.r.o.
Zhotoviteľ: Obec Jarovnice
Zmluvná cena: 29.254,72 € bez DPH)

 • Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody

  Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

  Ďalšie prílohy k oznamu:
  Jarovnice_kanal [ PDF 49.87K]
  Jarovnice_vodovod [ PDF 51.21K]

  vložené: 28.02.2020
Rómske občianske hliadky v obci Jarovnice


Obec Jarovnice, so sídlom Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice podpísala v septembri 2014 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku so začiatkom realizácie aktivít v októbri 2014
Čítať viac »

SMS alebo E-mail registrácia
SMS hlásnik

Dostávajte čerstvé správy zo svojej obce SMS správou. Vyberte si tému, vložte svoje telefónne číslo a potvrďte kódom.

loader

najnovšie číslo obecného časopisu
4/2019
Obecný spravodajca Jarovnice

Vydanie: 4/2019

Dátum vydania: 20.12.2019