Obec Jarovnice
dnes je 21. 03. (štvrtok), čas: 00:43, , meniny má: Blahoslav

Najnovšie príspevky na stránke (4. strana)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva o aktualizácii programov,systémovej podpore a licenčná zmluva

Bola pridaná zmluva : Zmluva o aktualizácii programov,systémovej podpore a licenčná zmluva

DOCX

Nový oznam: Oznam o výberovom konaní - terénny sociálny pracovník

DOC

Nový oznam: Oznam o výberovom konaní - odborný pracovník KC

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva o poskytnutí dotácie

Bola pridaná zmluva : Zmluva o poskytnutí dotácie

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva o aktualizácii programov,systémovej podpore a licenčná zmluva (Zmluva )

Bola pridaná zmluva : Zmluva o aktualizácii programov,systémovej podpore a licenčná zmluva (Zmluva )

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Koncesná zmluva o zabezpečení prevádzky, modernizácie a údržby sústavy verejného osvetlenia obce Jarovnice (Koncesná zmluva)

Bola pridaná zmluva : Koncesná zmluva o zabezpečení prevádzky, modernizácie a údržby sústavy verejného osvetlenia obce Jarovnice (Koncesná zmluva)

<small>Na úradnú tabuľu bol do sekcie</small> <small>pridaný oznam</small> : Pozvánka na 28.riadne zastupiteľstvo

Na úradnú tabuľu bol do sekcie pridaný oznam : Pozvánka na 28.riadne zastupiteľstvo

<small>Na úradnú tabuľu bol do sekcie</small> <small>pridaný oznam</small> : Oznam o výberovom konaní

Na úradnú tabuľu bol do sekcie pridaný oznam : Oznam o výberovom konaní

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - IBV)

Bola pridaná zmluva : Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - IBV)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - IBV)

Bola pridaná zmluva : Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - IBV)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - IBV)

Bola pridaná zmluva : Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - IBV)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - IBV)

Bola pridaná zmluva : Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - IBV)

<small>Na úradnú tabuľu bol do sekcie</small> <small>pridaný oznam</small> : Zámer prevodu nehnuteľného majetku Obce Jarovnice z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Na úradnú tabuľu bol do sekcie pridaný oznam : Zámer prevodu nehnuteľného majetku Obce Jarovnice z dôvodu hodného osobitného zreteľa

<small>Na úradnú tabuľu bol do sekcie</small> <small>pridaný oznam</small> : Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2.polrok 2018

Na úradnú tabuľu bol do sekcie pridaný oznam : Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2.polrok 2018

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - IBV)

Bola pridaná zmluva : Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - IBV)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - IBV)

Bola pridaná zmluva : Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - IBV)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva o nájme nehnuteľnosti k pozemkom na cintoríne - Jarovnice

Bola pridaná zmluva : Zmluva o nájme nehnuteľnosti k pozemkom na cintoríne - Jarovnice

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva - ochrana osobných údajov

Bola pridaná zmluva : Zmluva - ochrana osobných údajov

 • Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody

  Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

  Ďalšie prílohy k oznamu:
  Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - odpadová [ PDF 232.97K]
  Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - pitná [ PDF 242.39K]

  vložené: 28.02.2018
Rómske občianske hliadky v obci Jarovnice


Obec Jarovnice, so sídlom Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice podpísala v septembri 2014 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku so začiatkom realizácie aktivít v októbri 2014
Čítať viac »

SMS alebo E-mail registrácia
SMS hlásnik

Dostávajte čerstvé správy zo svojej obce SMS správou. Vyberte si tému, vložte svoje telefónne číslo a potvrďte kódom.

loader

najnovšie číslo obecného časopisu
4/2018
Obecný spravodajca Jarovnice

Vydanie: 4/2018

Dátum vydania: 19.12.2018