Obec Jarovnice
dnes je 23. 09. (pondelok), čas: 00:53, , meniny má: Zdenka

Najnovšie príspevky na stránke (4. strana)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva o dielo NUMERAL,spol. s.r.o. (Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt: ,,Novostavba Materskej školy v obci Jarovnice“)

Bola pridaná zmluva : Zmluva o dielo NUMERAL,spol. s.r.o. (Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt: ,,Novostavba Materskej školy v obci Jarovnice“)

Nová pozvánka od OCÚ Jarovnice: Pozvánka na 4. riadne zastupiteľstvo

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Kúpna zmluva (Interiérové vybavenie pre projekt ,,Rozšírenie kapacity predškolského zariadenia v obci Jarovnice")

Bola pridaná zmluva : Kúpna zmluva (Interiérové vybavenie pre projekt ,,Rozšírenie kapacity predškolského zariadenia v obci Jarovnice")

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva o dielo EKOSVIP ("Regulácia bezmenného potoka v obci Jarovnice v rkm 0,000-0,04688 - 2.etapa“.)

Bola pridaná zmluva : Zmluva o dielo EKOSVIP ("Regulácia bezmenného potoka v obci Jarovnice v rkm 0,000-0,04688 - 2.etapa“.)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva o poskytovaní služieb (Dodatok č.4 ku zmluve 20 806 Ceny a platobné podmienky platné od roku 2019)

Bola pridaná zmluva : Zmluva o poskytovaní služieb (Dodatok č.4 ku zmluve 20 806 Ceny a platobné podmienky platné od roku 2019)

<small>Na úradnú tabuľu bol do sekcie</small> <small>pridaný oznam</small> : Návrh - Rozpočet 2019-2021

Na úradnú tabuľu bol do sekcie pridaný oznam : Návrh - Rozpočet 2019-2021

<small>Na úradnú tabuľu bol do sekcie</small> <small>pridaný oznam</small> : Návrh - Rozpočet 2019-2021

Na úradnú tabuľu bol do sekcie pridaný oznam : Návrh - Rozpočet 2019-2021

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva o dielo (Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci č. : USVRK - OIP - 2018/000768-014)

Bola pridaná zmluva : Zmluva o dielo (Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci č. : USVRK - OIP - 2018/000768-014)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - IBV)

Bola pridaná zmluva : Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - IBV)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - IBV)

Bola pridaná zmluva : Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - IBV)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - IBV)

Bola pridaná zmluva : Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - IBV)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva o dielo (Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ku dňu 01.01.2019 , zo dňa 19.04.2018 číslo : 61/2018)

Bola pridaná zmluva : Zmluva o dielo (Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ku dňu 01.01.2019 , zo dňa 19.04.2018 číslo : 61/2018)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - IBV)

Bola pridaná zmluva : Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - IBV)

<small>Na úradnú tabuľu bol do sekcie</small> <small>pridaný oznam</small> : Žiadosť o súčinnosť

Na úradnú tabuľu bol do sekcie pridaný oznam : Žiadosť o súčinnosť

<small>Na úradnú tabuľu bol do sekcie</small> <small>pridaný oznam</small> : Pozvánka na 2. riadne zastupiteľstvo

Na úradnú tabuľu bol do sekcie pridaný oznam : Pozvánka na 2. riadne zastupiteľstvo

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - IBV)

Bola pridaná zmluva : Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - IBV)

<small>Na úradnú tabuľu bol do sekcie</small> <small>pridaný oznam</small> : Návrh Rozpočet 2019-2021

Na úradnú tabuľu bol do sekcie pridaný oznam : Návrh Rozpočet 2019-2021

<small>Na úradnú tabuľu bol do sekcie</small> <small>pridaný oznam</small> : Virtuálny cintorín obce Jarovnice

Na úradnú tabuľu bol do sekcie pridaný oznam : Virtuálny cintorín obce Jarovnice

 • Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody

  Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

  Ďalšie prílohy k oznamu:
  Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - odpadová [ PDF 232.97K]
  Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - pitná [ PDF 242.39K]

  vložené: 28.02.2018
Rómske občianske hliadky v obci Jarovnice


Obec Jarovnice, so sídlom Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice podpísala v septembri 2014 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku so začiatkom realizácie aktivít v októbri 2014
Čítať viac »

SMS alebo E-mail registrácia
SMS hlásnik

Dostávajte čerstvé správy zo svojej obce SMS správou. Vyberte si tému, vložte svoje telefónne číslo a potvrďte kódom.

loader

najnovšie číslo obecného časopisu
1/2019
Obecný spravodajca Jarovnice

Vydanie: 1/2019

Dátum vydania: 24.04.2019