Obec Jarovnice
dnes je 19. 07. (piatok), čas: 04:03, , meniny má: Dušana

Najnovšie príspevky na stránke (4. strana)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - IBV)

Bola pridaná zmluva : Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - IBV)

<small>Na úradnú tabuľu bol do sekcie</small> <small>pridaný oznam</small> : Žiadosť o súčinnosť

Na úradnú tabuľu bol do sekcie pridaný oznam : Žiadosť o súčinnosť

<small>Na úradnú tabuľu bol do sekcie</small> <small>pridaný oznam</small> : Pozvánka na 2. riadne zastupiteľstvo

Na úradnú tabuľu bol do sekcie pridaný oznam : Pozvánka na 2. riadne zastupiteľstvo

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - IBV)

Bola pridaná zmluva : Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - IBV)

<small>Na úradnú tabuľu bol do sekcie</small> <small>pridaný oznam</small> : Návrh Rozpočet 2019-2021

Na úradnú tabuľu bol do sekcie pridaný oznam : Návrh Rozpočet 2019-2021

<small>Na úradnú tabuľu bol do sekcie</small> <small>pridaný oznam</small> : Virtuálny cintorín obce Jarovnice

Na úradnú tabuľu bol do sekcie pridaný oznam : Virtuálny cintorín obce Jarovnice

<small>Na úradnú tabuľu bol do sekcie</small> <small>pridaný oznam</small> : Pozvánka na ustanovujúce obecné zastupiteľstvo

Na úradnú tabuľu bol do sekcie pridaný oznam : Pozvánka na ustanovujúce obecné zastupiteľstvo

<small>Na úradnú tabuľu bol do sekcie</small> <small>pridaný oznam</small> : Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2018-počet hlasov

Na úradnú tabuľu bol do sekcie pridaný oznam : Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2018-počet hlasov

<small>Na úradnú tabuľu bol do sekcie</small> <small>pridaný oznam</small> : Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2018

Na úradnú tabuľu bol do sekcie pridaný oznam : Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2018

DOCX

Nová pozvánka od OCÚ Jarovnice: Pozvánka na 31. riadne zastupiteľstvo

<small>Na úradnú tabuľu bol do sekcie</small> <small>pridaný oznam</small> : Oznam o voľnom pracovnom mieste - Vedúci spoločného školského úradu

Na úradnú tabuľu bol do sekcie pridaný oznam : Oznam o voľnom pracovnom mieste - Vedúci spoločného školského úradu

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva o dielo (Vypracovanie projektovej dokumentácie - "Komunitné centrum v obci Jarovnice")

Bola pridaná zmluva : Zmluva o dielo (Vypracovanie projektovej dokumentácie - "Komunitné centrum v obci Jarovnice")

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Rámcová zmluva o dodaní tovarov a poskytovaní služieb (Elektroinštalačné práce)

Bola pridaná zmluva : Rámcová zmluva o dodaní tovarov a poskytovaní služieb (Elektroinštalačné práce)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - IBV)

Bola pridaná zmluva : Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - IBV)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva o dielo (Vypracovanie žiadosti o NFP a zabezpečenie procesu verejného obstarávania- Výstavba novej materskej školy)

Bola pridaná zmluva : Zmluva o dielo (Vypracovanie žiadosti o NFP a zabezpečenie procesu verejného obstarávania- Výstavba novej materskej školy)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva o dielo (Vypracovanie žiadosti o NFP a zabezpečenie procesu verejného obstarávania- projekt prestupné bývanie)

Bola pridaná zmluva : Zmluva o dielo (Vypracovanie žiadosti o NFP a zabezpečenie procesu verejného obstarávania- projekt prestupné bývanie)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Kúpna zmluva (Schodolez pre projekt Rozšírenie kapacity predškolského zariadenia v obci Jarovnice)

Bola pridaná zmluva : Kúpna zmluva (Schodolez pre projekt Rozšírenie kapacity predškolského zariadenia v obci Jarovnice)

<small>Na úradnú tabuľu bol do sekcie</small> <small>pridaný oznam</small> : Oznam o voľnom pracovnom mieste

Na úradnú tabuľu bol do sekcie pridaný oznam : Oznam o voľnom pracovnom mieste

 • Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody

  Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

  Ďalšie prílohy k oznamu:
  Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - odpadová [ PDF 232.97K]
  Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - pitná [ PDF 242.39K]

  vložené: 28.02.2018
Rómske občianske hliadky v obci Jarovnice


Obec Jarovnice, so sídlom Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice podpísala v septembri 2014 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku so začiatkom realizácie aktivít v októbri 2014
Čítať viac »

SMS alebo E-mail registrácia
SMS hlásnik

Dostávajte čerstvé správy zo svojej obce SMS správou. Vyberte si tému, vložte svoje telefónne číslo a potvrďte kódom.

loader

najnovšie číslo obecného časopisu
1/2019
Obecný spravodajca Jarovnice

Vydanie: 1/2019

Dátum vydania: 24.04.2019